Synopsis – Marlijn Kant

Naam: Marlijn Kant
Studentnummer: 1576463
Specialisatie: Concept Design
Docent: Rob van van Idsert
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag:
Wat kunnen we leren over de kijk van een vakjury, deskundige en kopers op de verpakking van Hermitgin?

Deelvragen:
(1) Wat houdt het merk Hermit in?
-Bedrijf visie
-Verhaal achter Hermit
-Verpakking

(2) Wat houdt de packaging award in?
-Over packaging award
-Vakpersprijs voor hermit

(3) Hoe creëer je volgens experts een goede verpakking?
-Wat draagt bij aan een goede verpakking
-Hoe zit dit met drankverpakkingen

(4) Wat zijn de sterke en minder sterke kanten aan de verpakking van Hermit?
-Analyse/Onderzoek, wat zeggen deskundige, wat zeggen kopers, wat zeggen de maker van Hermit zelf
-Conclusie

Synopsis
Als het gaat om verpakkingen dan is de grote vraag natuurlijk, wat is een goede verpakking? Of nog beter, Wat is de ultieme verpakking? Hoe kun je daar beter achter komen dan een bestaande verpakking met de nodige behaalde prijzen te analyseren. Dat is precies waar mijn seminar over gaat. Ik onderzoek de verpakking van de Nederlandse Hermit gin. Wat zeggen hun prijzen eigenlijk over hun verpakking? Ik onderzoek hoe een vakjury de verpakking ziet, spreek met deskundige op dit gebied, met de maker zelf en met potentiële kopers van deze gin. Zo stap ik in de wereld van verpakkingsdesign en kom ik steeds dichter bij het antwoord op de vraag wat is nou een goede verpakking?

Onderzoeksvraag Marlijn Kant

 

Naam: Marlijn Kant
Studentnummer: 1576463
Specialisatie: Concept Design
Docent: Rob van van Idsert
Format: Mini-hoorcollege

 

Hoofdvraag
Op welke wijze kun je nieuwsgierigheid inzetten in een campagne zodat de aandacht wordt getrokken en kan worden vastgehouden?

Deelvragen
Wat is de betekenis van nieuwsgierigheid?

Wat houdt Intrinsieke en extrinsieke motivatie in?

Hoe zorgt nieuwsgierigheid ervoor dat wij verleid worden om over te gaan tot actie?

Wat is het van belang nieuwgierigheid in storytelling?

Op welke wijze kan ik als CMD’er mijn kennis over nieuwsgierigheid toepassen?

 

Motivatie
Het bedenken van een onderwerp vond ik in eerste instantie lastig, juist omdat het over vanalles kan gaan. Om inspiratie op te doen ben ik naar de school bibliotheek gegaan en mijn oog viel op een interessant boek. Namelijk het boek van Roland van der Vorst genaamd nieuwsgierigheid. Een boek over hoe wij elke dag verleid worden (marketing gericht). Het trok mijn aandacht en heb het niet meer los kunnen laten. Ik begon te ontdekken hoe belangrijk nieuwsgierigheid is voor ons als CMD’er. Dit is precies wat ik graag verder wil gaan onderzoeken.

 

Bronnen
Boeken:

Boonstra, R. (2015). Transmedia storytelling. Boom Uitgevers Amsterdam.

Floor, k, Van Raaij, F, Bouwman, M. (2015). Marketingcommunicatie strategie. Noordhoff Uitgevers Groningen|Houten.

Kashdan, T.(2010). Nieuwsgierig. Unieboek | Het Spectrum BV, Uitgeverij.

Vandeweijer, I. (2009). Storytelling. Verhalen vertellen kan iedereen. Zoetermeer, Nederland: NBD Biblion.
Vinke, R. (2002). Motivatie en belonen, de mythe van intrinsieke motivatie. Uitgeverij Kluwer BV.

Vorst, Roland. van der. (juli, 2011). Nieuwsgierigheid, Hoe wij elke dag worden verleid. (vijfde druk) Nieuw Amsterdam

Online:

Willem Huisman, J (2014). Design to get lost: hoe ontwerp je nieuwsgierigheid? Geraadpleegd via: http://www.frankwatching.com/archive/2014/06/09/design-get-lost-hoe-ontwerp-je-nieuwsgierigheid/

Verdonschot,S. Spruyt, M. Dresen, M. (2011) Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit. Geraadpleegd via: http://www.kessels-smit.nl/files/WEB_lerarenreeks11.pdf

Roland van der Vorst – FreedomLab (2016) “Het niet nemen van risico’s door bedrijven is risicovol”. Youtube. Geraadpleegd via: https://www.youtube.com/watch?v=4Git4P6iWXI

http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/nieuwsgierigheid/

https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/page/154/?app-download=blackberry

http://www.suzanneweusten.nl/nl/artikelen/pc.html