Synopsis – Esmé Bouhali en Janaki van Os – Herkansing blok E

Voor- en achternaam: Esmé Bouhali en Janaki van Os
Klas: Content Specialisatie
Docent: Rob van den Idsert
Format: Documentaire

Hoofdvraag:
Hoe kan Teske in de toekomst zorgen voor relevante content die bij haar en de doelgroep past?

Deelvraag 1:
Wat is de kwaliteit van de content van Teske en hoe verschilt deze van haar inspiratiebronnen/concurrenten?

Door een content audit van de afgelopen twee jaar te maken, krijgen we een goed overzicht van de content van Teske. We gebruiken de content audit van Christina Halvorson uit het boek Content Strategy for the Web. Daarna zullen we de meest gelikete, meest bekeken en de video met de meeste dislikes analyseren aan de hand van de sterke content punten van Kissane uit haar boek The elements of Content Strategy. Vervolgens doen we een competitive review van de content van Teske in vergelijken met drie van haar inspiratiebronnen. Op deze manier krijgen we een goed overzicht van de kwaliteit van de content die Teske op dit moment maakt en wat er nog ontbreekt in vergelijking met haar inspiratiebronnen/concurrenten.

Deelvraag 2:
Hoe bedenkt Teske haar huidige Youtube content en waar baseert zij dit op?

Om deze vraag te beantwoorden gaan wij haar video’s analyseren op trends en overeenkomsten op andere kanalen, ook zullen wij op zoek gaan naar haar eigen idee over inspiratie en het beeld dat zij zelf heeft bij haar Youtube kanaal.

Deelvraag 3:
Welke contentstrategie kan Teske het beste toepassen om een bredere doelgroep te bereiken?

Hiervoor zullen wij eerst een interview doen met Belinda Werschkul om erachter te komen wat een contentstrategie is en op welke manier Teske op dit moment content aan het creëren is. Daarna zullen we door middel van een interview met Wendy van der Steen een contentstrategie plus adviezen voor de toekomst creëren.

 

Onderzoeksvraag – Esmé Bouhali en Janaki van Os – Herkansing blok E

Voor- en achternaam: Esmé Bouhali en Janaki van Os
Klas: Content Specialisatie
Docent: Rob van den Idsert
Format: Documentaire

Hoofdvraag:
Hoe kan Teske in de toekomst zorgen voor relevante content die bij haar en de doelgroep past?

Deelvragen:
– Wat is de kwaliteit van de content van Teske en hoe verschilt deze van haar inspiratiebronnen/concurrenten?
– Hoe bedenkt Teske haar huidige Youtube content en waar baseert zij dit op?
– Op welke manier kan Teske nu het beste verder gaan met haar Youtube content en via welke contentstrategie kan zij dit het beste doen?

Bronnen:
Bloomstein, M. (2012). Content Strategy at Work. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Halvorson, K., & Rach, M. (2012). Content Strategy for the Web (2e ed.). Bakersfield, Verenigde Staten: Peachpit.

Schepper, T. de. (z.j.). [Youtube kanaal Teske] [Video]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/user/goodxnightmare/videos

Teske (2017). Beetje stom nieuws | Weekdier. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=KbjKirxCLKg&t=586s

Final Documentation – Janaki van Os

Name: Janaki van Os
Student number:
 1644920
Specialisation: Concept Design (English)
Lecturer:
 Rob van den Idsert
Date:
17-01-17
Course name:
 Seminar DREAM | DISCOVER | DO
Course code: JDE-­SVISE.3V-­13
Format: 
Mini Lecture
Title:  Sahaja Yoga meditaion and the stress level in the workfield

Presentation:

Presentation

Research paper:

Research paper

Reflection:

Reflection

Synopsis – Janaki van Os

Name: Janaki van Os
Student number: 1644920
Specialisation: Concept Design English
Blok: B
Teacher: Rob van den Idsert
Format: Lecture

How can Sahaja Yoga meditation influence the stress level to enhance the overall wellbeing of an employee in a company?

Sub Questions:

– How is the situation of stress in the current work field?

To see if Sahaja Yoga meditation can influence the stress level, I will first research what the current stress level is in the work field in the Netherlands. I want to do this so that I can compare the current stress level with the level of stress found with people who do Sahaja Yoga meditation. I will research this by doing desk research into facts about the stress level. Then I will also deskresearch what possible causes are for this stress found by full time workers.

– How does Sahaja Yoga meditation influence the stress level?

I will research how thoughtless awareness when doing Sahaja Yoga meditation increases the grey matter in the brain. And how this meditation then helps the stress, anxiety and depressed mood with long term Sahaja Yoga Meditation. I will use these sources to answer this questions:

Manocha, R., Black, D., Sarris, J., & Stough, C. (2011). A Randomized, Controlled Trial of Meditation for Work Stress, Anxiety and Depressed Mood in Full-Time Workers. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/960583/

Hernández SE, Suero J, Barros A, González-Mora JL, Rubia K (2016) Increased Grey Matter Associated with Long-Term Sahaja Yoga Meditation: A Voxel-Based Morphometry Study. PLoS ONE 11(3): e0150757. doi:10.1371/journal. pone.0150757

– What have Sahaja Yoga business course givers experienced in their work and the reaction of employees to this meditation?

For this research question I will do in depth interviews with people who have given Sahaja Yoga business courses. In these interviews I will ask them about their experience and the respons they saw with the employees. 

– How do Sahaja Yoga meditation practicers experience their work day related to stress and their overall wellbeing?

To answer this question I will shadow a long term Sahaja Yoga meditator. Shadowing is a field research method, where you follow someone around during their day to analyse their behavior. I will do this with two people so that I can analyze how they respond in stressful situations. After this I will analyze if the Sahaja yoga meditator treats situations differently.

Research question – Janaki van Os

Name: Janaki van Os
Student number: 1644920
Specialisation: Concept Design English
Blok: B
Teacher: Rob van den Idsert
Format: Lecture

Research question:

How can Sahaja Yoga meditation influence the stress level to enhance the overall wellbeing of an employee in a company?

Sub questions:

– What is the situation of stress in the current professional work field in the Netherlands?

– How does Sahaja Yoga meditation influence the stress level?

– What have Sahaja Yoga business course givers experienced in their work and what is the response of employees to this meditation?
I want to research this by having interviews with people who have given Sahaja Yoga meditation business courses. 

– How do long term Sahaja Yoga meditation practicers experience their work day related to stress and their overall wellbeing?
I want to research this by shadowing a long term Sahaja Yoga meditator and observing their behavior during the work day. I will additionally use diary studies to discover the experiences long term Sahaja Yoga Meditation practisers have during their work week.

Sources:

– Manocha, R. (2013). Silence your mind, Hachette Australia, 2012.

– Neki, JS. Sahaja: an Indian ideal of mental health

– Morgan, D. (2000). ‘Sahaja yoga: An ancient path to modern mental health?’ Transpersonal Psychology Review, 4(4):41–49.