Eindoplevering Herkansing – Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: Content Design
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Rob van den Idsert

Emoji voor creators
Wat kunnen Emoiji toevoegen aan de content creation van CMD’ers?

Onderzoeksverslag_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Reflectie_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Presentatie_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Synopsis – Lisa Ederveen – Herkansing

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: Content Design
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Rob van den Idsert

Emoji voor creators – Wat Emoji kunnen bijdragen aan de content creation van CMD’ers

Wat is de toegevoegde waarde van Emoji in digitale communicatie?
Emoji voegen betekenis en emotie toe aan het tijdperk van ongeduld waarin visualiseringen veel sneller zijn en ook veel minder saai. Echt het maximale uit micromomenten halen dus. De beperktheid van de aandachtsspanne forceert ons daarom innovatieve en creatieve oplossingen te creëren. Emoji zorgen voor een beeldende uitbreiding van de digi-taal. Je kan er intonatie, volume en zelfs lichaamstaal zoals gebaren of gezichtsuitdrukkingen mee overbrengen bij je gesprekspartner. Emoji zorgen daardoor voor een stukje intimiteit. Erg relevant als je bijvoorbeeld te maken hebt met bijvoorbeeld webcare. Ook blijkt uit onderzoek dat de click/open-rates hoger zijn als Emoji gebruikt worden in de boodschap en zogenaamde Primoji kun je ook psychologisch inzetten om een doelgroep of gesprekspartner te beïnvloeden.

Waarop moet je letten bij het gebruiken van Emoji?
Emoji zijn eigenlijk een paradox. We zetten het in om ook miscommunicatie te voorkomen, maar regelmatig zijn de Emoji die multi-interpreteerbaar zijn. Gelukkig is het op te lossen door je intenties te versterken met de geschreven tekst of meerdere Emoji. Tevens zijn er verschillen tussen de communicatiestijlen van leeftijdsgroepen. Ouderen gaan veel losbandiger met Emoji om dan jongeren en vrouwen gebruiken vaker positieve Emoji dan mannen. Je bereikt iemand veel beter als je het Emoji-gedrag afstemt op de ander en voorkomt irritatie. Zo is het misschien logisch dat we geen Emoji gebruiken bij professionele relaties. Echter uit onderzoek blijkt dat je vriendelijker wordt ervaren door Emoji te gebruiken, zelfs in zakelijke e-mails. De geloofwaardigheid werd niet aangetast en de Emoji humaniseert en maakt je meer invloedrijk.

Hoe kan je Emoji praktisch of creatief inzetten?
Je kan het praktisch inzetten door bijvoorbeeld de doelgroep een taak of functie te geven aan hun Emoji-gedrag. Zo kon je bij het Amerikaanse Aloft hotel een ontbijtje bestellen door bepaalde Emoji te sms-en. Je kan ook woorden vervangen naar Emoji om zo de breinbelasting van je doelgroep verlagen. Zo herkennen en onthouden ze jouw boodschap beter. Je kan ook de doelgroep een puzzel laten ontcijferen door een boodschap volledig te vervangen door Emoji. Of juist de doelgroep een boodschap in Emoji te verbeelden. Zo zijn enkele boeken compleet vertaald naar Emoji zoals Alice in Wonderland. In het seminar wil ik meer concrete voorbeelden laten zien en het eventueel mogelijk maken om ze zelf te analyseren.

Onderzoeksvraag – Lisa Ederveen – Herkansing

Voor- en achternaam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291

Specialisatie: Content Design
Docent: Rob van den Idsert

 

Hoofdvraag: Wat kunnen Emoji bijdragen aan de content creation van CMD’ers?

Deelvragen:

 1. Wat is de toegevoegde waarde van Emoji in digitale communicatie?
 2. Waarop moet je letten bij het gebruiken van Emoji?
 3. Hoe kan je Emoji praktisch of creatief inzetten?

Motivatie:
Geen taalbarrieres meer! (Bijna) iedereen spreekt namelijk Emoji. Niet alleen generatie Y & Z maken frequent gebruik van emoticons, ook de ouderen blijken steeds vaker een smiley te sturen. Emoji’s worden daarmee steeds belangrijker in onze manier van communiceren in online omgevingen. Met deze emotie beladen symbolen brengen wij mensen gevoel over wat met simpele tekst niet kan. Tijdens mijn content stage bij Onlane, heb ik verschillende social media posts gerealiseerd waar de lezers films moesten raden op basis van alleen Emoji’s. Hier kreeg ik zoveel verschillende antwoorden op, dat ik wel kon concluderen dat er ook een keerzijde is. Emoji’s zijn op meerdere manieren zijn te interpreteren. Wij moeten in ons werkgebied deze taal volledig leren begrijpen, zodat wij deze ook slim kunnen inzetten. Ik wil daarom graag diep graven in wat Emoji’s betekenen voor de hedendaagse communicatie en hoe wij als CMD’ers hierop kunnen inspelen als we content creëren.

Gekozen format:

Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:

Coster, M. (2017). Zeg het met emoji – Overtuigen en beïnvloeden met emoticons. Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers.

Piercy, J (2013). Symbols: A Universal Language. Geraadpleegd van https://books.google.co.uk/books?id=XRbdAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=symbols:+a+universal+language&hl=en&sa=X&ved=0CCYQ6AEwAGoVChMI0dmSjo2LyQIVAZAUCh1Gkghq#v=onepage&q=symbols%3A%20a%20universal%20language&f=false

Stark, L., & Crawford, K. (2015). The Conservatism of Emoji: Work, Affect, and Communication. Geraadpleegd van http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305115604853 

Verheijen, L. (2016, januari). Emoji voor dummies: multimodaliteit in digitale communicatie met 144 pixels. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/profile/Lieke_Verheijen/publication/303873211_Emoji_voor_Dummies_multimodaliteit_in_digitale_communicatie_met_144_pixels/links/57597ce408ae9a9c954efe90.pdf

Walter, J., & D’Addario, K. (2001). The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer-Mediated Communication. Geraadpleegd van https://pdfs.semanticscholar.org/e6d0/bc12132aa70fc848d08e9a64deab711f8a78.pdf

Onderzoeksmethodes:

 • Deskresearch

Eindoplevering – Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: UXD
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Een onzichtbare ziekte onzichtbaar genezen
Hoe kunnen chatbots online steun bieden voor tieners met depressieve klachten?

Onderzoeksverslag_lisaederveen
Reflectie_lisaederveen
Presentatie_lisaederveen

Synopsis – Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: UXD
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Een onzichtbare ziekte onzichtbaar genezen

Hoe onvoorstelbaar het ook mag klinken, de voorspelling is dat depressie in onze eeuw doodsoorzaak #1 hart- en vaatziektes zal overschaduwen. We gebruiken dezelfde term ‘depressief’ om sombere wolken met regen te beschrijven of als je geen lichtpuntje meer ziet en je zelfmoord pleegt. Een depressie ook heel lastig te herkennen en om te diagnosticeren, want iedereen heeft toch wel eens een dipje? Het is daarnaast makkelijker om te zeggen dat je een lichamelijke ziekte hebt, maar praten over een psychisch probleem dat niet direct zichtbaar is voor je omgeving is dan ook een taboe. Wat als mensen vinden dat je je aanstelt? Maar als je er niks mee doet, wordt het probleem steeds groter. Die schaamte zorgt ervoor dat er geen professionele hulp wordt gezocht en blijven hangen in het onzichtbare internet. 

Daarnaast zijn chatbots een onmisbare trend in 2017. Ze worden persoonlijker, humaner en worden steeds vaker ingezet door bedrijven. Daarom kijken we tijdens mijn seminar naar welke steun tieners nodig hebben bij deze klachten, hoe het hulpzoekproces voor tieners verloopt, hoe ver we zijn met chatbots in de hulpverlening en uiteindelijk hoe chatbots ingezet kunnen worden om online steun te bieden voor tieners met depressieve klachten.

 

Onderzoeksvraag – Lisa Ederveen

Voor- en achternaam: Lisa Ederveen
Specialisatie: UXD
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: Hoe kunnen chatbots online steun bieden voor tieners met een depressieve klachten?

Deelvragen:

 • Hoe wordt depressie ervaren onder de tieners?
 • Hoe kunnen tieners op dit moment online-zelfhulp ondernemen?
 • Wat zijn chatbots en wat kan je er mee?
 • Welk effect kunnen chatbots hebben op depressieve klachten?

Motivatie:
Afgelopen weken hebben we veel kunnen leren over hoe belangrijk dagelijkse sociale steun is in de teen drama serie: 13 Reasons Why. Dit heeft mij aan het denken gezet over hoe protagonist Hannah Baker mogelijk online steun had kunnen vinden door middel van een onmisbare trend in 2017: chatbots. Het is bijna onbegrijpelijk dat de serie niet uitgelicht heeft op welke manieren Hannah Baker met online-zelfhulp haar depressieve klachten kon verminderen of verzachten. Naar mijn mening een onderdeel dat nu nog relevant is om te onderzoeken, te betrekken tot het fenomeen chatbots en naar buiten te brengen.

Gekozen format:
Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:
Boeken

 • Swaab, D. (2016). Wij zijn ons brein. Zutphen, Nederland: Uitgeverij Atlas Contact B.V.
 • Martin, L. (2015). Dacht je alles gehad te hebben: over burn-out en depressie bij jongeren. Enschede, Nederland: Uitgeverij Ipskamp.
 • Fox, E. (2012). Het positieve brein. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Boekerij.
 • Lely, A. (2012). Wat depressie met je doet. Zoetemeer, Nederland: Uitgeverij Boekencentrum.

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch
Expert/diepte interviews

Onderzoeksvraag | Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentnummer: 1638291
Specialisatie: Content Design
Docent: Madris Duric
Format: Mini-Hoorcollege

Probleemstelling/Hoofdvraag
Hoe beïnvloeden sociale media het concentratievermogen van middelbare scholieren?

Optionele deelvragen

 • Hoe werkt het concentratievermogen van een middelbaar scholier?
 • Op welke sociale media bevindt een middelbaar scholier zich en welke activiteiten vinden daar plaats?
 • Wat zijn de negatieve en positieve effecten van social media in het leven van een middelbaar scholier? (In de les en tijdens huiswerk maken)
 • Hoe proberen middelbare scholieren zich te focussen op school ondanks de effecten van social media?

Motivatie
Ik wil leren advies te geven binnen digitale mediakanalen die op het pad komen van middelbare scholieren. Deze groep pubers houden zich bezig met grenzen opzoeken, hun zelfbeeld en vooral met elkaar. Maar naast dat zijn ze onzeker en weten ze niet wat ze willen. Hun onvoorspelbaarheid fascineert mij.

Tegelijkertijd heeft deze doelgroep met heel wat digitale dilemma’s te maken. Wat weten zij van mediawijsheid op het web? Ik voel mij geroepen om te onderzoeken hoe de digitale wereld invloed heeft op het leven van middelbare scholieren. Het concentratievermogen zegt veel over het leerproces van deze groep kinderen en met de komst van social media is deze ongetwijfeld beïnvloed (RTLnieuws, 2015). De resultaten relevant kunnen zijn voor docenten op het voortgezet onderwijs en ouders van middelbare scholieren.

RTLnieuws (2015). Steeds meer kinderen verslaafd aan apps, Facebook en Youtube. Geraadpleegd op 20 november 2015 via: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/steeds-meer-kinderen-verslaafd-aan-apps-facebook-en-youtube

Bronnen
Boeken
Mediawijs!? Jong en bewust op internet (Nico Braeckeleer): tips over moderne media

Social media in het onderwijs (Antoine van den Beemt): hoe beinvloed social media het onderwijs

Mediawijsheid op de basisschool: succesverhalen van 21 leerkrachten (Remco Pijpers, Nicole van den Bosch): voorbeelden van digitale media introduceren bij kinderen

Dat doet deugd. Praktijkboek morele vorming

Thesis
Concentratie in het laptoponderwijs: de invloed en competentiebeleving bij middelbare scholieren. (Charlotte van der Zwaan)

Mensen

Aletta Smits (puberbrein)
Bamber Delver (mediawijs)

Internet
Samen leren, tieners en sociale media: Hoe dragen internet en sociale media bij aan het leren van jongeren tussen de 10 en 18 jaar? http://archief.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Dossier_mediawijsheid/Publicaties/onderzoeksrapport-samen-leren-tieners-en-sociale-media.pdf

http://www.onderwijsvanmorgen.nl/samen-leren-digitale-media-in-het-klaslokaal/

Ouders willen dat kinderen les krijgen in omgangsvormen en sociale media http://nos.nl/artikel/2063573-ouders-geef-kinderen-les-in-omgangsvormen-en-sociale-media.html

Hoe wijs is uw kind op internet? (Cijfers lijden eronder, http://www.mediawijsheidindeklas.nl/produceren/ouders-in-de-branding-hoe-wijs-is-uw-kind-op-internet/

Sociale media: Hoe houd je je puber bij de les? →  huiswerk tips https://www.jmouders.nl/vrije-tijd/mediagebruik/mobiele-telefoon-en-internet/sociale-media-hoe-houd-je-je-puber-bij-de-les

Sociale media bedreigen schoolresultaten: http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/sociale_media_bedreigen_schoolresultaten_1_786071

Rechten op gebied van mediawijsheid die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren (Week van de mediawijsheid) https://weekvandemediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2014/11/Manifest-Recht-op-Mediawijsheid_WvdM.pdf

21ste-eeuwse vaardigheden: ondernemen, presenteren, debateren http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4171289/2015/10/26/Scholen-richten-zich-op-21ste-eeuwse-vaardigheden.dhtml

21ste-eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering http://www.mediawijzer.net/expertsessie-toekomstgericht-voortgezet-onderwijs-duiding-en-diepgang-21ste-eeuw-vaardigheden-nodig/

Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden! : begrippenlijst, fact- of tipsheets voor alle leeftijden. (kost geld!) http://www.nji.nl/nl/Mediaopvoeding-Praktijk/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden

Video
Lezing Focus! (Justine Pardoen): sociale media als afleider → opvoeden https://www.youtube.com/watch?v=umEMf6fyBNs

ZEMBLA: Verslaafd aan je telefoon (september 2015) http://zembla.vara.nl/seizoenen/internationaal/afleveringen/23-09-2015

Frankwatching: Pinterest in de les https://www.youtube.com/watch?v=yfpfn6jKIUY

HELE LIJST AAN BRONNEN OVER MEDIAWIJSHEID: http://www.mediawijzer.net/30-mediawijsheid-lees-en-kijktips/