Eindoplevering Seminar | Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: User Experience Design

Klas: Herkansing

Docent: Thijs Waardenburg

Format: Mini Hoorcollege

Onderwerp: De Paradox van de Smartphone Detox

Hierbij lever ik de volgende producten in:

Synopsis Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: UX

Klas: Herkanser

Docent: Thijs Waardenburg

Synopsis

______________________________________________________________________

Hoofdvraag van het onderzoek:

Hoe kan persuasive design invloed uitoefenen op het gebruikersgedrag van de smartphone / social media, met het uiteindelijke doel het gebruik hiervan te verminderen?

Deze hoofdvraag heb ik verdeeld onder een aantal deelvragen en een aantal subvragen:

Deelvraag 1:
Wat zijn de cijfers op het moment? Hoeveel mensen zijn/geven aan dat ze verslaafd zijn aan social media/smart-phone (en welke problemen brengt dat met zich mee?)

 • Hoeveel mensen in Nederland zijn in het bezit van een smartphone?
 • Wat zijn de (dagelijkse) bezigheden van de mensen op zijn/haar smartphone?
 • Welke social media platformen zijn het meest populair?
 • Hoeveel mensen geven aan verslaafd te zijn aan hun smartphone/social media?
 • Hoeveel uur spenderen de mensen (gemiddeld) op social media/smart-phone?
 • Welke problemen brengt deze verslaving met zich mee?

Feiten en cijfers. Daar ben ik eerst naar gaan kijken. Het komt er op neer dat er al een hele hoop relevante resultaten zijn gevonden. Ik heb ontdekt hoeveel mensen aangeven verslaafd te zijn aan de smartphone/social media, maar een nog veel groter percentage zegt last te hebben van het contstant online/bereikbaar moeten zijn.

Deelvraag 2: Wat is persuasive design  en hoe wordt dit toegepast op social media?

 • Wat is de definitie van Persuasive Design en wat houdt het in?
 • Welke theoriën/methoden zijn er omtrent Persuasive Design?
  • Behaviour Model by BJ Fogg
  • Cialdini
  • Behaviour Change model
 • Hoe wordt persuasive Design toegepast in de top 3 meest populaire social media?

Door te kijken hoe persuasive design wordt toegepast bij social media, kunnen we goed zien hoe het precies werkt. Aan de hand van de 3 theoriën zal ik de 3 meest populaire social media platforms analyseren. Er moet nog wat onderzoek plaatsvinden op deze deelvraag. Dit gaat hand in hand met een interview. Tot nu toe lijkt het erop dat de meest populaire social media platformen gebruik maken van Wederkerigheid en sociale bewijskracht.

Deelvraag 3: Waardoor raken we verslaafd? (aan social media/Smartphone)

 • Verslaving, Social media en de hersenen
 • Dopamine

In deze deelvraag ga ik meer in op de psychologie van persuasive design; Hoe werkt dit nou in het brein? Wat ik tot nu toe onderzocht heb, is dat er, elke keer dat iemand een like krijgt, getagd wordt of er een berichtje wordt geplaatst op de tijdlijn, er dopamine vrijkomt. Door dopamine voel je je blij, een soort ‘blijheidstofje’. Dopamine komt niet alleen hierin voor, maar wordt ook aangemaakt bij drugs en alcohol. Om deze deelvraag verder te beantwoorden, wil ik graag in gesprek gaan met een klinisch neuropsycholoog. Hier wordt aan gewerkt om een interview te regelen.

Deelvraag 4: Welke applicaties bestaan er al om het smartphone gebruik te verminderen door middel van persuasive design en welke patterns worden hierbij gebruikt?

 • Hoe reageert het brein op deze applicaties?
 • Wat zijn andere manieren om dezelfde hoeveelheid dopamine aan te maken als wat men ontvangt met social media gebruik/smartphone gebruik?

Op de markt bestaan er al verschillende applicaties waarbij het doel is om smartphone verslaving tegen te gaan. Tot nu toe heb ik de applicaties Space en Forest gevonden. Dit zijn applicaties die gebruik maken van Persuasive design, om zo het resultaat te bereiken dat ze het gebruik van de smartphone/social media verminderen. Ik moet nog ontdekken hoe deze applicaties werken in onze hersenen. Werkt dit ook op basis van dopamine? Wat maakt deze applicaties persuasive? Zijn er meer producten op de markt die deze verslaving tegen proberen te gaan?

_____________________________________________________________________

Deze deelvragen heb ik tot op heden kunnen invullen door het houden van deskresearch. Deze gegevens wil ik nog aanvullen door het houden van interviews. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar het groeiende ‘probleem’ rondom smartphone /social media verslaving. Daarom heb ik ervoor gekozen zo veel mogelijk deskresearch te doen.

Volgende week hoop ik 2 interviews te kunnen afleggen met een expert op het gebied van Persuasive Design en met een Klinisch Neuropsycholoog gespecialiseerd in gedrag.

Onderzoeksvraag | Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: User Experience Design

Klas: Herkansing

Docent: Thijs Waardenburg

Format: Mini Hoorcollege

Motivatie:

Overal om je heen kom je ze tegen. Op school, op de straat, in het openbaar vervoer, etc. Ik heb het over de zogeheten “smartphone-zombies”. Steeds meer mensen zijn of raken verslaafd aan zijn/haar smartphone en deze zijn praktisch vastgegroeid aan de linker of rechterhand.  Het CBS geeft aan dat in 2015 1 op de 6 jongeren verslaafd was aan zijn/haar smartphone en dan met name het social media gebruik. Social Media maakt ook gebruik van o.a Persuasive technology: Ontwerpen om houding en gedrag van de gebruikers te veranderen door middel van overreding en sociale invloed. Dit vond ik interessant. Hoe kan juist deze techniek worden toegepast, maar dan om het smartphone/social media gebruik te verminderen?

Hoofdvraag:

Hoe kan Persuasive Technology invloed uitoefenen op het gebruikersgedrag van de smartphone / social media, met het uiteindelijke doel het gebruik hiervan te verminderen?

Deelvragen:

 • Wat zijn de cijfers op het moment? Hoeveel mensen zijn/geven aan dat ze verslaafd zijn aan social media (en welke problemen brengt dat met zich mee?)
 • Wat is persuasive technology en welke patterns worden er toegepast op social media?
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Facebook
 • Waardoor raken we verslaafd? (aan social media/Smartphone)
  • Persuasive technology: Een definitie
  • Dopamine en de hersenen
 • Welke applicaties bestaan er al om het smartphone gebruik te verminderen  door middel van persuasive technology en welke patterns worden hierbij gebruikt?

Onderzoeksvraag | Aimee Laycock

Naam: Aimee Laycock
Studentnummer: 1635130
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Pier Tholen
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag:
Welke applicatie zou geschikt kunnen zijn voor jongeren om discussies te voeren zonder dat er miscommunicaties komen of dat mensen langs elkaar heen gaan praten binnen mijn kerk?

Deelvragen
Hoe kunnen jongeren binnen mijn kerk op een prettige manier online discussiëren over kwesties die ze bezig houden?
Wat zorgt er nu voor dat er miscommunicaties en irritaties ontstaan?
Op welke manier kan een interface het beste een discussie mogelijk maken?
Welke componenten moeten er toegevoegd worden/verwijderd worden om miscommunicaties tegen te gaan?

Motivatie:
De afgelopen tijd is er veel irritatie binnen de jongerengroep van de kerk. Dit komt vooral doordat er veel wordt gediscussieerd binnen de groepsapp van deze jongerengroep. Er ontstaan hierdoor vaak misscommunicaties en irritaties. Helaas komen er op deze manier ook (vaak) ruzies uit. Naar mijn mening hoeft dit niet nodig te zijn en daarom ga ik onderzoek doen naar een interface/applicatie die miscommunicaties kan verhelpen binnen deze jongerengroep.

Literatuur:

Mobile Communications: An introduction to a new media by Nicola Green and Leslie Haddon ISSN 1753-724X

Grouped: How small groups of friends are the key to influence on the social web by Paul Adams
ISBN 13: 978-0-321-80411-2

Effectief Debatteren Argumenteren en Presenteren over beleid by Toine Braet en Lenneke Schouw. 1998 Wolters-Noordhoff Groningen, The Netherlands
ISBN 90 01 15974 5

Personal connections in the digital age. Digital media and Society series by Nancy k. Baym Polity
ISBN-13: 978-0-7456-4331`-1

Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and Interaction design , Second edition by David Benyon. Pearson Education Limited 2005, 2010
ISBN: 978-0-321-43533-0

TEDTalks: Is het net verstrikt?