Synopsis – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom
Studentennummer: 1608709
Specialisatie: Visual Design NL
Format: Mini lecture

De toekomst van kunstmatige intelligentie voor grafisch ontwerpers.

Synopsis

In dit seminar wil ik jullie meenemen naar de toekomst van het ontwerpproces. In de huidige situatie wordt er veel gecommuniceerd tussen de ontwerper en opdrachtgever, waarbij de ontwerper het brein is achter de eindresultaten. De tools welke door de ontwerper worden gebruikt zijn in de geschiedenis drastisch veranderd door de opkomst van de computer. Maar we zien tegenwoordig ook dat computers vaak meer het brein neigt te worden inplaats van alleen maar een tool, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

In veel werkvlakken en toepassingen zien we al de positieve en negatieve kanten van kunstmatige intelligentie. Dit onderzoek richt zich hier als eerste op. Daarna wordt er gekeken naar de verwachtte ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen, waarbij steeds wordt gereflecteerd wat voor invloed dit kan hebben in het vakgebied van visueel ontwerpen.

De ontwikkelingen die zich nu plaats vinden kunnen bepalen hoe we later werken.

Onderzoeksvraag – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom

Studentnummer: 1608709

Specialisatie: Visual Design

Blok: B

Onderdeel: Onderzoeksvraag

Format: Mini hoorcollege

Docent: Annemieke Pesch

HOOFDVRAAG

Welke invloed kan kunstmatige intelligentie hebben op de toekomst van het vak visueel ontwerpen?

DEELVRAGEN

  • Wat is kunstmatige intelligentie?
  • Voor welke doelen wordt kunstmatige intelligentie op dit moment gebruikt?
  • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie in de toekomst?
  • Welke kansen en bedreigingen brengt kunstmatige intelligentie met zich mee?

MOTIVATIE

Kunstmatige intelligentie kan ervoor gaan zorgen dat veel banen later misschien niet meer bestaan. Dit kan er voor zorgen dat hele vakgebieden later niet meer door mensen worden gedaan. Ik wil graag onderzoeken wat dit betekent voor visueel ontwerpers. Wordt kunstmatige een bedreiging voor het hele vakgebied of zorgt het voor meer extra mogelijkheden?

MOGELIJKE BRONNEN

http://www.psfk.com/2015/09/artificial-intelligence-designers-replace-humans-artificium.html

http://www.creativebloq.com/graphic-design/should-designers-be-worried-about-ai-91516763

http://www.digitalartsonline.co.uk/news/interactive-design/how-artificial-intelligence-will-take-work-away-from-design-studios-what-you-can-do-about-it/

http://designobserver.com/article.php?id=2067