Synopsis – Gina Conradi

Naam Gina Conradi
Specialisatie Visual design
Docent Annemieke Pesch
Periode D
Studentnummer 1624344
Format Mini hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe heeft de digitalisering invloed op een bezoek aan het Stedelijk Museum?

Synopsis
Toen ik een paar maanden geleden door het Stedelijk Museum liep, merkte ik bij binnenkomst al meteen op hoeveel gebruik er gemaakt wordt van technologie: van het kaartje scannen tot een zelfstandige rondleiding door middel van een audiotour. Meteen daarna vroeg ik mij af hoe dat vroeger moet zijn geweest. Er waren bijvoorbeeld geen applicaties of Instagram accounts waarop de bezoeker van tevoren al research op kon doen, zoals ik dat wel heb gedaan. En hoe beleefde de bezoeker het museum zonder gebruik van onze moderne technologie? In mijn onderzoek en presentatie geef ik op deze (en meer) vragen antwoord.

In het eerste deel van mijn onderzoek licht ik door middel van deskresearch het begrip digitalisering toe, en leg ik uit op welke aspecten en welke fase van digitalisering ik mij ga richten. Daarna deel ik mijn onderzoek (en presentatie) in, door vragen te stellen die zich richten op voor, tijdens en na het bezoek aan het museum. Deze vragen beantwoord ik door middel van deskresearch, enquêtes en natuurlijk een bezoek aan het Stedelijk Museum. Uiteindelijk wil ik in mijn presentatie een vergelijking maken van een bezoek aan het museum vroeger en nu, en wil ik een blik werpen op de mogelijkheden die de moderne technologie in de toekomst nog kan bieden aan het museumbezoek.