Eindoplevering – Edwin de Bruijn

Cursuscode: JDE-SEMUX.3V-13
Naam: Edwin de Bruijn 1590236
Docent: Annemieke Pesch
Datum: 06-06-2017
Format: Animatie

Hoofdvraag:
In welke mate hebben activity trackers invloed op de levensstijl van studenten?”

Verslag: Onderzoek Edwin de Bruijn Activity trackers v3

Reflectie: Reflectie verslag Edwin de Bruijn

Animatie:

Synopsis- Edwin de Bruijn

Naam: Edwin de Bruijn
Specialisatie: UXD
Docent: Annemieke Pesch
Periode: D
Studentnummer: 1590236
Format: animatie

Synopsis              Heeft zelfmonitoring invloed op studenten?

In dit onderzoek wordt er onderzocht in welke mate sporthorloges en activity trackers invloed hebben op de levensstijl van studenten. Wat zijn de gevolgen van deze zelf monitoring? Is dit positief of negatief? Er wordt onderzocht wat activity trackers en sporthorloges eigenlijk zijn en wat zij kunnen. Hiernaast wordt er onderzocht wat de laatste trends zijn op het gebied van zelfmonitoring. Aan welke data hechten studenten de meeste waarde? Wat doen zij hiermee? Maar is de verkregen data wel valide en betrouwbaar? Door middel van een enquête onder studenten en deskresearch zijn de antwoorden op deze onderzoeksvragen gevonden. Wat kunnen wij als CMD’er van deze nieuwe inzichten leren?

Onderzoeksvraag Edwin de Bruijn

Naam: Edwin de Bruijn
Specialisatie: UXD
Docent: Annemieke Pesch
Periode: D
Studentnummer: 1590236
Format: animatie

Hoofdvraag

In welke mate hebben sporthorloges en activity trackers invloed op de levensstijl van studenten?

Deelvragen

1.Wat zijn sporthorloges en activity trackers?

2.Wat zijn de trends op het gebied van zelf monitoren?

3. Hoe valide en betrouwbaar is de technologie?

4.Waar hechten studenten de meeste waarde aan als het gaat om quantified self?

5.Wat betekent de uitkomst van het onderzoek voor een CMD’er?

Motivatie

Steeds vaker zie ik om mij heen studenten met sporthorloges of activity trackers.
Vrienden van mij zijn er heel druk mee en houden ook alles bij wat zij op een dag doen.
Na hardloopwedstrijden pakken zij hun data erbij en voegen dit toe aan hun overzicht zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen over de geleverde prestaties. Zij hebben vaak het idee dat ze goed bezig zijn. Maar is dat ook wel zo? Zitten er misschien ook nadelen aan het constant tracken van jezelf? Is het confronterend? Ga je je schuldig voelen wanneer je een dag lui op de bank hangt? Daarom ben ik benieuwd of de levensstijl van studenten veranderd wanneer zij gebruik maken van een sporthorloge of activity tracker.

 

Bronnen:

 

The Quantified Self A Sociology of Self-tracking 9781509500604

frankwatching.com/archive/2014/03/27/de-doorbraak-van-quantified-self-meten-weten-leven/
wearablesmagazine.nl/2017/02/5-beste-fitnesstrackers-moment/
smarthealth.nl/2016/09/13/fitbit-design-activity-tracker-gebruik/

 

Eindoplevering Edwin de Bruijn, Nepnieuws

Naam: Edwin de Bruijn (1590236)

Docent: Aletta Smits (herkansing), Rob van den Idsert

Datum: 24-3-2017

Mini hoorcollege

Periode C

Reflectie verslag Nepnieuws

Onderzoek verslag Nepnieuws

Presentatie dia’s Nepnieuws

Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=63sWA5tRiNg

Synopsis – Edwin de Bruijn

Naam: Edwin de Bruijn

Studentnummer: 1590236
Docent: Madris Duric
Vak: Seminar UX
Specialisatie: User experience design
Format: Animation

Hoofdvraag:

Waarom heeft Facebook zo’n grote aantrekkingskracht?

Synopsis

We gebruiken het bijna allemaal, Facebook. Achter de laptop of op mobieltje, soms zonder dat we erbij nadenken zitten we weer op dit ongekend populaire social media platform. Hoe komt het dat we zo graag naar Facebook grijpen en waar heeft dit mee te maken?

In mijn onderzoek ga ik onderzoeken op welke emoties Facebook inhaakt of juist losmaakt. Welke emoties spelen hierbij een rol? Handelen wij bijvoorbeeld vanuit angst of verveling, sociale druk? Waarom grijpen wij dan naar Facebook en niet naar iets anders? Speelt leeftijd een rol?

In mijn onderzoek geef ik antwoord op mijn hoofdvraag; Waarom heeft Facebook zo’n grote aantrekkingskracht? Door middel van onderzoek en interviews wil ik mijn hoofdvraag gaan beantwoorden.

Onderzoeksvraag Edwin de Bruijn

Naam: Edwin de Bruijn
Studentnummer: 1590236
Cursusnaam: DREAM|DISCOVER|DO (SEMINAR)
Specialisatie: UX
Format: Animatie

Hoofdvraag:

Hoe wordt motion design ingezet door Material Design om de gebruikersbeleving van een interface te verbeteren?

 

Wat kunnen de gevolgen zijn van overmatig Facebook gebruik bij studenten?

Deelvragen

  1. Op welke emoties speelt Facebook in?
  2. Wanneer wordt Facebook gebruik overmatig?
  3. Waarom heeft Facebook zo’n grote aantrekkingskracht?
  4. Hoe maken studenten gebruik van  Facebook voor hun studie?
  5. Hoe maken studenten gebruik van  Facebook voor sociale leven?
  6. Zijn er studenten die gevolgen hebben ondervonden van Facebook gebruik?

Presentatie format:
Animatie van 1 minuut (met discussie van 20 minuten)

Motivatie:

Zelf maak ik relatief weinig gebruik van Facebook wanneer ik mij vergelijk met mensen om mij heen. Ook de app heb ik niet op mijn mobiel. Zelf gebruik ik het voornamelijk voor mijn studie en om af en toe iemand op te zoeken. Ik verbaas mij dan ook altijd erg over de mensen om mij heen die de hele dag op hun mobiel op Facebook zitten te kijken. Ik zie het elke dag, in de bus naar school, op school en daarbuiten. Veel mensen hebben geen idee meer wat er om hen heen gebeurd. Ze zitten alleen maar door die nieuwsfeed te bladeren. Nu heb ik hier zelf ook wel eens doorgebladerd en t viel mij op dat er tegenwoordig ook veel reclame, onzin en click-generators tussen zitten. Terwijl het toch gaat om je eigen netwerk en wat diegene hebben meegemaakt. Naar mijn idee schiet het hierdoor zijn doel een beetje voorbij en ik kan dan ook niet begrijpen waarom het dan toch zo boeiend is voor veel mensen. Ik wil hierdoor graag onderzoeken waarom het voor studenten zo boeiend is en waarom zij iedere keer naar Facebook grijpen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Voor dit vak mochten we een onderwerp naar eigen keus kiezen. Ik dacht al snel aan apps en animaties. Tijdens mijn stage bij een reclamebureau heb onder andere mogen werken aan een app voor diabetespatiënten en heb ik twee animaties gemaakt. Ik vond dit erg interessant en heb hier veel van mogen leren. Maar nu moest ik gaan kiezen tussen beide onderwerpen wat ik best lastig vond om te doen. Zodoende ben ik tot een compromis gekomen, ik wil mij namelijk verdiepen in rol dat motion design speelt in interfaces. Ik ben namelijk van mening dat dit erg wordt onderschat. Hoe de interfaces en objecten onderling wisselen en bewegen heeft naar mijn mening grote invloed op de look en feel van een applicatie. Tijdens mijn opleiding CMD is hier eigenlijk nog weinig aandacht aan besteed. We hebben ons veel bezig gehouden met het maken van goede wireframes en hi en low fidelity prototypes. Maar het onderwerp motion design is vrijwel niet behandeld. Dit vind ik erg jammer en hier zou ik graag meer onderzoek naar willen doen. Want met goede motion designtechnieken kun je een app zoveel beter maken.

Beknopte schijf van 5:

Voorlopige vraagstelling:

Wat kunnen de gevolgen zijn van overmatig Facebook gebruik bij studenten?

Hypothese:

De gevolgen zijn dat studenten sneller in een depressie raken of andere emotioneel nadelige gevolgen ondervinden.

 Wat?

 Ik ga onderzoeken hoe het overmatig gebruik van facebook ons beïnvloed en of dit nadelige gevolgen kan hebben op de gebruiker. Ik ga onderzoeken waar de grens ligt voor overmatig gebruik en of studenten dit punt bereiken. Casus; Ik ga hiervoor een student onderzoeken die volgens anderen overmatig veel gebruik maakt van Facebook, ik ga onderzoeken of dit waar is.

 Waarom?

Ik ben hier erg in geïnteresseerd omdat dit volgens mij een groeiende trend is. Ik zie steeds meer mensen om mij heen Facebook gebruiken voor allerlei verschillende redenen. Ik wil erachter komen of dit ook slechte gevolgen kan hebben. Als het inderdaad slecht kan zijn voor de gebruikers dan zouden gebruikers en bedrijven zich moeten gaan afvragen of zij wel via dit medium willen werken.

Waarbinnen?

Ik wil dit onderzoek toespitsen op studenten. Ik wil hiernaast gaan kijken naar de sociale psychologie en de theorie van Maslow over de behoeften van de mens.

Hoe?

Ik ga literatuur zoeken over social media, sociale psychologie en de theorie van Maslow. Hiernaast ga ik deskresearch doen om meer informatie te vinden over reeds bestaand onderzoek dat relevant kan zijn. Tevens ga ik studenten interviewen over zijn of haar Facebook gebruik.

Welke?

Wat kunnen de gevolgen zijn van overmatig Facebook gebruik bij studenten? Ik verwacht antwoord te kunnen geven over wanneer het gebruik van Facebook als overmatig beschouwd kan worden. Ik verwacht de grens in kaart brengen tot wanneer het nog gezond is voor een student en wanneer niet. Psychologisch en lichamelijk gezien.

Bronnen:

Osch, D. v. (2012). Basisboek social media. Amsterdam: Boom Uitgevers Amsterdam.

Vonk, R. (2009). Sociale Psychologie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Marks, J. (2016, 12 11). https://psychotherapieencoachingamsterdam.com/eigentijdse-verslaving-facebook-of-facecrack/. Opgehaald van www.psychotherapieencoachingamsterdam.com: https://psychotherapieencoachingamsterdam.com/eigentijdse-verslaving-facebook-of-facecrack/

Wies Allemeersch, S. H.-S. (2016, 12 11). https://lerenhoezo.wordpress.com/2013/07/25/99-van-studenten-gebruikt-facebook-voor-studies/. Opgehaald van www.lerenhoezo.wordpress.com: https://lerenhoezo.wordpress.com/2013/07/25/99-van-studenten-gebruikt-facebook-voor-studies/

 

Google. (2016, 11 25). https://material.google.com/. Opgehaald van material.google.com: https://material.google.com/

Shaw, A. (December 2015). Design for Motion – Fundamentals and Techniques of Motion Design. Taylor &Amp; Francis Ltd.

Zumbrunnen, A. (2016, 11 25). https://www.smashingmagazine.com/2013/10/smart-transitions-in-user-experience-design/. Opgehaald van smashingmagazine.com: https://www.smashingmagazine.com/2013/10/smart-transitions-in-user-experience-design/