Eindoplevering – Nienke van Kuijk

Mini-hoorcollege; de presentatie.

Ik heb de slides van mijn keynote presentatie omgezet in een filmpje, zodat er niks verloren gaat door een pdf bestand. (pdf slides voor zekerheid bijgevoegd: presentatie_slides_pdf)

Reflectieverslag: 498 woorden.

Reflectieverslag

Verslag: 4024 woorden.

documentatie_verslag

 

 

Synopsis Nienke van Kuijk

Naam: Nienke van Kuijk
Studentnummer: 166758
Specialisatie: UXD
Blok: B
Onderdeel: Synopsis
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Madris Duric

Van interesse tot hersenkraken vraagstuk 

Binnen dit onderzoek ga ik opzoek naar de oorspronkelijke betekenis van de cyborg; het theoretisch kader. De cyborg werd in 1960 geïntroduceerd door Clynes in zijn paper “Cyborgs and Space”. Is het aanhouden van deze betekenis nog relevant? Want ook Clynes geeft aan dat hij de betekenisverandering van de cyborg heeft gezien door de jaren heen.

Vanaf metaniveau presenteer ik daarom de cyborg theorie. Onder andere zet ik de theorie uiteen van filosoof Jos de Mul, filosoof Andy Clark, cyborg anthropologist Amber Case, het manifest ‘ A Cyborg Manifesto’ van socioloog Donna Haraway en benader ik nog kort de theorie van Clynes. Er is hier sprake van een definitie kwestie waar geen eenheid over bestaat.

Daarnaast ga ik opzoek naar menselijke cyborgs, die zichzelf tot cyborg hebben genoemd en constant bezig zijn met technologische modificaties toepassen aan hun eigen lijf. Om zo een beter beeld te krijgen van wat er daadwerkelijk al mogelijk is.

Ten slotte onderzoek ik het toekomstbeeld van de cyborg. Wat zijn de technologische voorspellingen? Ook zal ik verder ingaan op het toekomstscenario, aan de hand van de anthologische serie Black Mirror, waarin verschillende gradaties van cyborgs worden geschetst. Ik analyseer in hoeverre deze voorspellingen realistisch zijn en wat er al mogelijk is.

Al met al wil ik dus de verschillende kanten van de cyborg belichten, de visies, wat er mogelijk is, en verschillende voorbeelden en voorspellingen uiteenzetten. In principe vormt de rode draad door mijn onderzoek dus wanneer iemand een cyborg is, en ik wil tenslotte deze kaders voor mezelf bepalen. Om zo de vraag te kunnen beantwoorden “Cyborg; een loze kreet of toch niet?”. Tot dusver kan ik uit mijn onderzoek concluderen dat deze kreet niet bepaald loos is, wat belangrijk is voor ons als designers om op in te spelen.

Onderzoeksvraag – Nienke van Kuijk

Naam: Nienke van Kuijk
Studentnummer: 1667584
Docent: Madris Duric
Specialisatie: User Experience Design
Format: Mini Hoorcollege

Hoofdvraag:

Cyborg: een loze kreet of toch niet?

Deelvragen:

  • Wat is het oorspronkelijk theoretisch kader van ‘de cyborg’?
  • Wanneer ben je een cyborg volgens verschillende theorieën?
  • In hoeverre bestaan er al ‘echte menselijke cyborgs’?
  • Wat is het toekomstbeeld voor de cyborg?

Motivatie:
Naar aanleiding van mijn favoriete serie ‘Orphan Black’, ben ik me gaan verdiepen in het cyborgism. Deze interesse is ontstaan door het fascinerende Neolution; een stroming die draait om de wetenschap van een zelf aangestuurde evolutie. Dit Neolution is een belangrijk deel binnen de serie en is in feite een vorm van cyborgism. Zo ligt de focus bij Neolution voornamelijk op genetische inmenging en fysieke veranderingen, waar bij cyborgism het vooral draait om de fysieke samensmelting van mens en machine. Door de serie heen wordt het Neolutism als iets negatiefs neergezet wat ze tegen proberen te gaan, maar in het laatste seizoen proberen ze je hier op een andere manier naar te laten kijken. Je wordt geconfronteerd met het feit dat dit neolutism in een meer onschuldige vorm vrijwel bij ons allemaal aanwezig is. Zo wordt dit ook gezegd over het cyborgism. In zekere zin zijn we allemaal cyborgs want niemand komt tegenwoordig meer los van zijn smartphone, laat staan de hulpmiddelen als een pacemaker en hoorapparaat deze de kwaliteit van ons leven verbeteren. De technologische ontwikkelingen zijn in volle gang. Zo heb je Warrick, die al in 1998 een siliconenchip in zijn lijf stopte en zo alle deuren, lichten en computers van zijn universiteit kon bedienen. Na me verder te verdiepen in de het fascinerende cyborgism kwam ik uit bij een tweede inspiratiebron. Namelijk de antropologische serie Black Mirror, waar meerdere toekomstscenario’s van de cyborg worden geschetst, waar ik me direct afvroeg hoe realistisch is dit? Ik ben benieuwd naar in hoeverre de menging tussen mens en machine werkelijk aan de gang is, dus het implementeren van technologie in levende wezens. Wat een cyborg precies is, wanneer ben je er een, en wat brengt dit voor de toekomst met zich mee. Gaan we daadwerkelijk richting een cyborg age of zijn dat loze kreten?

Gebruikte bronnen ter oriëntatie:

  • Book: Natural Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence: “For human beings, I want to convince you, are natural born cyborgs”
  • Book: I, Cyborg  “Is the story of Kevin Warwick, the cybernetic pioneer advancing science by upgrading his own body.”