Synopsis | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen: Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Sandra Bukman

Periode: D

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

Hoe zorg je ervoor dat men meer volgers krijgt op YouTube?

 

Deelvragen

1. Hoe krijg je volgers?

2. Hoe zorg je ervoor dat het publiek jou blijft volgen?

3. Wat zijn de best practices om meer volgers te krijgen op YouTube?

 

Synopsis

YouTube, we kennen het allemaal. Het ene kanaal is wel bekend en het andere niet. Bekende kanalen hebben veel volgers. Maar hoe krijg je nou meer volgers op YouTube? Allereerst zijn wij aan de slag gegaan met deskresearch. Hier kijken we naar artikelen, onderzoeken en TedTalks die gaan over het krijgen van volgers.

Verder wordt er ook gekeken naar mensen met een expertise op het gebied van YouTube en social media. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben al een interview afgenomen. Ook zal er binnenkort een interview met een social media expert plaatsvinden. Hiermee willen we hun opinie achterhalen met betrekking tot hun ervaringen en onze deelvragen.

Hierna hopen wij een compleet plaatje te hebben gecreëerd over hoe je meer volgers krijgt, voor ons en voor de kijkers.

Eindoplevering Seminar – Achsa Angelica & Harumiko Felicia Soegito

Naam: Achsa Angelica – 1563454 & Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Blok: B

Docente: Annemieke Pesch

Specialisatie: Visual Design

Format: Documentaire

 

Hierbij de eindoplevering:

Eindverslag

Eindverslag-Achsa_Miko

Reflectieverslag

Reflectieverslag-Achsa_Miko

Documentaire

Documentaire

 

Synopsis – Achsa Angelica & Harumiko Felicia Soegito

Naam: Achsa Angelica – 1563454 & Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Blok: B

Docente: Annemieke Pesch

Specialisatie: Visual Design

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

“Hoe spelen winkels in op het koopgedrag van de consument door middel van de visual merchandising?”

Synopsis

Het is tegenwoordig onvermijdelijk om alleen maar met die ene trui die jij wilde thuis te komen. Je staat meestal met meer spullen bij de kassa dan je voor ogen had. Dit gebeurt met een reden. Hier zijn zelfs mensen voor ingehuurd, ook wel bekend als de visual merchandisers.

De beïnvloeding door visual merchandising op de consument

Door middel van interviews, shadowing en deskresearch wordt er inzicht verkregen in het koopgedrag van de consument door middel van de visual merchandising. Om een goed beeld hiervan te krijgen is het onderwerp opgesplitst in drie categorieën. Hieronder is te lezen in welke categorieën het is opgedeeld.

Invloed visual merchandising op de consument

Om een inzicht te krijgen in het beïnvloeden van de consumenten door middel van de visual merchandising gaan wij gesprekken aan met mensen die actief zijn in dit werkveld en is er deskresearch uitgevoerd. Wij gaan gesprekken aan met visual merchandisers en docenten van een styling, interieur en vormgeving-opleiding om hierover een inzicht te krijgen. Als laatst wordt er gekeken naar de consumenten. Dit wordt gedaan door middel van shadowing en voxpopuli’s om te achterhalen of ze toch met andere spullen naar binnen zijn gekomen.

De visuele middelen

Als volgt wordt er gekeken naar welke visuele middelen er worden ingezet. Met deskresearch gaat er gekeken worden naar meerdere winkels die bepaalde strategieën hebben toegepast op hun inrichting. Ook zal er door middel van interviews met visual merchandisers achterhaald worden wat voor items zij gebruiken om dit toe te passen.

De verschillen tussen de visual merchandising per winkel

Tot slot worden er meerdere winkels met elkaar vergeleken. Heeft elke winkel een ander strategie of delen ze allemaal dezelfde filosofie? Dit gaat gevraagd worden in de interviews.

Onderzoeksvraag – Achsa Angelica & Harumiko Felicia Soegito

Naam: Achsa Angelica – 1563454 & Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Blok: B

Docente: Annemieke Pesch

Specialisatie: Visual Design

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

Hoe spelen winkels in op het koopgedrag van de consument door middel van de visual merchandising?

Mogelijke deelvragen

 • Wat is visual merchandising?
 • Waardoor is het koopgedrag van de consument te beïnvloeden?
 • Wat voor invloed heeft de visual merchandising op de consument?
 • Wat voor soort visuele middelen worden er gebruikt?
 • Is er een verschil in visual merchandising per soort winkel? Zo ja, wat is het verschil tussen de visual merchandising in de verschillende winkels?

Mogelijke winkels

 • IKEA
 • Primark
 • Supermarkten (Jumbo/Albertheijn)

Ideeën

 • Documentaire van 10 minuten opgesplitst in interviews en vlog (een dagje op stap).
 • Interviews met een visual merchandiser, winkeleigenaren, winkeliers en een gedragspsycholoog. 
 • Op stap gaan met een GoPro en stiekem mensen filmen in een winkel bijvoorbeeld bij de Primark? Denk aan hoe mensen naar binnen gaan en met hoeveel tassen zij naar buiten komen.

Motivatie

Kopen, kopen kopen! Wij houden allebei van winkelen. Nieuwe schoenen, nieuwe kleding, daar worden wij blij van! Wij zijn niet de enige die uiteindelijk met meer spullen bij de kassa komen te staan dan die we “nodig” blijken te hebben. Het is niet zo gek dat dit gebeurt, dit is met een reden. De winkel speelt hier een grote rol in. Maar hoe gebeurt dit nou? Winkels hebben dit bewust gedaan door visual merchandisers in te huren. Denk aan de strategische inrichting en de plaatsing van de producten. Wij vinden het interessant om te gaan onderzoeken hoe de winkels dit doen en wat hun beweegredenen zijn. Dit heeft natuurlijk ook betrekking op CMD. De redenen om producten op bepaalde manieren te plaatsen is zeer relevant, omdat dit inhaakt op het menselijk gedrag. Als CMD’ers zijn we voortdurend getriggerd om designs te maken die op het gedrag van de mens inhaakt.

.

Mogelijke bronnen

 1. Visual Merchandising Displays’ Effect On Consumers: A Valuable Asset Or An Unnecessary Burden For Apparel Retailers (pdf)
 2. Investigating the Impact of Visual Merchandising on Consumer Buying Behaviour (http://www.slideshare.net/SamuelPrior/investigating-the-impact-of-visual-merchandising-on-consumer-buying-behaviour)
 3. The Impact of Visual Merchandising on Consumer Impulse Buying Behaviour (http://www.wbiworldconpro.com/uploads/singapore-conference-2013/marketing/1380715978_510-Khurram.pdf)
 4. The Role of Visual Merchandising in Apparel Purchase Decision (https://www.questia.com/library/journal/1P3-3259723451/the-role-of-visual-merchandising-in-apparel-purchase )
 5. Investigation the Relationship between Visual Merchandising and Customer Buying Decision Case Study: Isfahan Hypermarkets (http://www.hrmars.com/admin/pics/842.pdf )
 6. Effect of Visual Merchandising on Buying Behavior of Customers in Chandigarh (http://www.ijesit.com/Volume%202/Issue%203/IJESIT201303_37.pdf )
 7. 10 Consumer Behaviour Every Designer Needs to Know (http://www.aiga.org/10-consumer-behavior-every-designer-needs-to-know )
 8. Brink, A. & Berndt, A. (2009) “Relationship Marketing and Customer Relationship Management” Juta Publications
 9. Visual influence on in-store buying decisions: an eye-track experiment on the visual influence of packaging design (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1362/026725707X250395)