Eindoplevering | Geerle Schuurkamp

Naam: Geerle Schuurkamp
Studentnummer: 1658400
Specialisatie: Concept Design
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege
Onderwerp: Toekomst van de microchips

Onderzoeksvraag: In hoeverre kan de geïmplanteerde microchip onderdeel van de maatschappij zijn in de toekomst?

Geerle Schuurkamp – 1658400 – Onderzoeksverslag

Geerle Schuurkamp – 1658400 – Reflectieverslag

Geerle Schuurkamp_ 1658400_presentatie

Toekomst geïntegreerde microchip

Format: Mini-hoorcollege

Zelf vind ik het nog steeds een bizar maar gaaf idee dat dit gewoonte kan gaan worden in de toekomst. Ik heb een enquête uitgezet om erachter te komen hoe de samenleving tegen het integreren van een microchip in het lichaam aankijkt. Wat zal zwaarder wegen bij de samenleving, de technologisering of de privacy?

Voor zover heb ik internetonderzoek gedaan. Er zijn veel filmpjes en verhalen te vinden over personen met een NFC-tag in hun lichaam. Ik heb met iemand een afspraak kunnen maken die microchips plaats en er zelf een in zijn lichaam heeft. Volgende week zal ik met hem een interview afnemen.

Ik heb gebeld met een bureau dat ethisch hackt. De afspraak moet nog gemaakt worden, maar de antwoorden uit dit onderzoek kunnen heel relevant zijn op de vraag: Hoe belangrijk is beveiliging bij een microchip in het lichaam?

Onderzoeksvraag – Geerle Schuurkamp

Naam: Geerle Schuurkamp

Onderzoeksvraag: In hoeverre is het mogelijk dat de serie Black Mirror werkelijkheid wordt binnen vijf jaar en wij elke seconde van het verleden kunnen terughalen naar het heden. Het gaat om de aflevering The Entire History of You. In de nabije toekomst zal iedereen een geheugenchip hebben om alles wat mensen doen, zien en horen op te slaan.

Deelvragen

  • Op wat voor manier en wat voor soort microchips kunnen nu al geïntegreerd worden in het lichaam?
  • Welke – en hoe veel informatie kan er nu al op deze microchips worden geplaatst?
  • Hoe ver is Google met de techniek van de Google Glasses?
  • Hoe ver is de techniek met de augmented reality lens?
  • Hoe veel interesse is er vanuit de samenleving voor dit idee?
  • Hoe belangrijk is privacy bij dit idee?

Motivatie: Na het kijken van de serie Black Mirror begon ik na te denken over hoe de wereld kan veranderen in een paar jaar door de technologische ontwikkelingen. Ik vind het zelf nog bizar om een microchip in je lichaam te plaatsen, laat staan dat alles wat je elk moment doet gefilmd wordt. Dit triggerde mij zo dat ik graag wil weten hoe deze techniek zich de komende jaren zal ontwikkelen en of het ooit mogelijk zal zijn om deze techniek toe te passen.

Ik weet dat nu al microchips bestaan die in het lichaam geplaatst worden die je huis of auto open kunnen maken, maar binnen welk tijdspad is het ook mogelijk om alles wat je ziet, hoort en doet op te slaan? Hier ben ik nieuwsgierig naar en hier wil ik meer over te weten komen.

Format: Mini hoorcollege