Eindoplevering Lize Gerritsen

Naam: Lize Gerritsen
Studentnummer: 1641772
Klas: Concept Design
Docent: Rob van den Idsert
Blok: D
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksvraag: Wat is de toegevoegde waarde van muziek bij reclame?

Onderzoeksverslag | Lize Gerritsen | reclamemuziek | 1641772

Reflectie | Lize Gerritsen | reclamemuziek | 1641772

Presentatie | Lize Gerritsen | reclamemuziek | 1641772  (Incl. opmerkingen wat ik per slide verteld heb ongeveer)

 

 

 

 

Synopsis | Muziek: het verhaal achter het verhaal

“Muziek kan een reclame korter of langer laten lijken, personen een ander karakter geven, de handeling van het personage laten veranderen en details zichtbaarder maken of op de achtergrond laten verdwijnen”, vertelde Jeroen van Gessel van Lab3 (Music Studios) mij. “Zodra je onder een autoreclame de muziek van Jaws plaatst, denk je dat de acteur vermoord zal worden”. Dit is de kracht van muziek die als doel heeft om het verhaal achter een verhaal te zijn. Een goed voorbeeld is de reclame van Kornuit die door Lab3 is gemaakt.

Tijdens het interview werd ik meegenomen door de kennis van Jeroen en zijn collega’s Aike, Friso en Florian. Dit heeft dan ook geleidt tot de hoofdvraag voor mijn onderzoek. Deze luidt als volgt: wat is de toegevoegde waarde van muziek in reclame? Hierin wil ik graag verklaren wat muziek doet met de houding van de consument ten opzichte van een product.

Volgens Lab3 wordt de keuze van de consument voor 50% bepaalt door de muziek. In het onderzoek wil ik graag duidelijk maken hoe dit kan door een experiment van G.J. Gorn hieraan te koppelen.

Format: mini hoorcollege

– Lize Gerritsen 1641772

 

Onderzoeksvraag Lize Gerritsen

Naam: Lize Gerritsen
Studentnummer: 1641772
Specialisatie: Concept Design
Docent: Rob van van Idsert
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag: Hoe beïnvloed muziek in een reclame de houding van de consument ten opzichte van een merkproduct?

Deelvragen:

Hoe kunnen externe factoren de houding van de consument veranderen ten opzichte van een product?
Op welke manier heeft muziek invloed op de productassociatie?
Wat is de relatie tussen consument, muziek en een merkproduct?

Motivatie

Bij (bijna) elke reclame zit een bepaalde muziekkeuze aan vast. Met een beetje geluk voor de maker blijft deze muziek hangen bij de consument en brengt de muziek een associatie mee waardoor de consument aan het product denkt bij het horen van de muziek.

Voor CMD wilde ik van muziek mijn beroep maken, daarom pak ik deze kans graag aan om een CMD-vraagstuk te koppelen aan muziek.

Muziek is overal; in winkelstraten, in de auto, op werk en natuurlijk in reclame. Het maakt mij nieuwsgierig wat voor verbanden er tussen muziek en associaties liggen. In dit geval ga ik mij verdiepen in merkassociatie. Muziek heeft vaak invloed op je gevoel en ben daarom benieuwd naar hoe dit zich vertaald in reclame.  Wat doet bijvoorbeeld deze muziek met de associatie van de consument ten opzichte van Volvo.

Voorlopige bronnen

Dit artikel gaat in op klassiek conditioneren met muziek. Ook wordt er in het boek Psychologie van M. Brysbaert geschreven over wat voor invloed de leeftijd van de consument heeft op de beïnvloeding door muziek. In het boek Singing in the brain staat beschreven wat muziek voor werking heeft op het brein. Daarnaast zou ik graag een interview willen doen met Earforce, zij produceren muziek voor reclames.