Eindoplevering Melt Pels

Naam: Melt Pels
Studentnummer: 1618122
Klas: Concept Design
Docent: Rob van den Idsert
Blok: D
Format: Mini-hoorcollege
Onderzoeksvraag: Op welke manier wordt de theorie ‘The hero’s Journey’ van Joseph Campbell toegepast in een seizoen van Wie is de Mol?

Eindverslag | Melt Pels | 1618122

Presentatie | Melt Pels | 1618122

Reflectie | Melt Pels | 1618122

Voor het geluidsfragment van mijn interview met Anton Jongstra kunt u mij een mailtje sturen. Deze wil ik niet publiekelijk online zetten i.v.m. een overeenkomst met Anton.

melt.pels@student.hu.nl

Synopsis || Melt Pels

Naam: Melt Pels
Specialisatie: Concept
Docent: Rob van den Idsert
Periode: D
Studentnummer: 1618122
Format: Mini-Hoorcollege

Hoofdvraag

Welke delen van de theorie ‘The Heroes Journey’ van Joseph Campbell zijn terug te vinden in een seizoen van Wie is de Mol?

Synopsis

Voordat ik aan het onderzoek ben begonnen dacht ik dat Joseph Campbell’s theorie ‘The Heroes Journey’ niet iets zou zijn voor een programma als Wie is de Mol?.
Ik dacht dat er wel een paar overeenkomsten zouden zijn, maar had niet verwacht dat de theorie zo goed zou passen. Ik heb het boek ‘The Heroes Journey’ van Joseph Campbell aandachtig doorgelezen en vind deze theorie erg fascinerend.

In mijn onderzoek ga ik in op de Theorie van Joseph Campbell, vertel ik over hoe breed inzetbaar deze theorie is. Ik vertel jullie over mijn diepte-interview die ik houd met de eindredacteur van Wie is de Mol? zelf. Behalve het verhaal achter de ‘Monomyth’ ga ik het ook hebben over de archetypes die Campbell in zijn boek bespreekt. Is de mol nou de protagonist of de antagonist?

Wat misschien nog veel interessanter is, is dat ik de theorie ook gebruik om aanvullingen te geven aan het programma. Waarom missen er een paar onderdelen? Is dat bewust?
Ik leg het jullie graag allemaal uit tijdens mijn mini-hoorcollege.

#UPDATE Onderzoeksvraag || Melt Pels

Voor- en achternaam: Melt Pels
Klas: Concept
Docent: Rob van den Idsert

Hoofdvraag:

Op welke manier wordt de theorie ‘The Heroes Journey’ van Joseph Campbell toegepast in een seizoen van Wie is de Mol?

Deelvragen:

  • Wat is het concept van Wie is de Mol?
  • Wat zijn de missie en visie van IDTV? > Kleine intro ipv deelvraag
  • Is de mol de protagonist of antagonist? Vanuit welk perspectief kijken we?
  • Hoe is Wie is de Mol ontstaan?
  • Wat is de Heroes Journey?
  • Hoe is de Heroes Journey (bewust of onbewust) toegepast in Wie is de Mol?
  • Hoe pas ik dit toe in mijn eigen project?

Motivatie:
Tijdens mijn stage bij The voice of Holland ontdekte ik mijn interesse voor TV. Het moment waarop ik inzicht kreeg in hoe een programma in zijn werking gaat gaf mij kriebels om zelf een programma te beginnen. Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen.
Ik heb voor mezelf als een van mijn levensdoelen om zelf een programma op de buis te krijgen. Dit is de reden dat ik voor mijn Seminar hier wat meer onderzoek naar wil doen.

Een van de meest inspirerende programma’s voor mij is Wie is de Mol?.
Ik zie het dan ook als persoonlijk doel om dit programma van dichterbij te bekijken.
Ik ben een trouwe ‘Molloot’ (een fan van het programma die actief mee doet om erachter te komen wie de mol is). Het viel me op dat de theorie van Joseph Campbell, “A hero’s Journey”, welke toch vaak gebruikt wordt in verhalen, ook kan worden toegepast op Wie is de Mol?.

Met dit onderzoek wil ik leren hoe de theorie van Joseph Campbell (bewust of onbewust) is toegepast in dit programma. De conclusie van mijn onderzoek zal ik brengen als een advies voor andere programma makers. Ik wil dit doen tijdens een mini-hoorcollege waarin ik collega’s uit de branche vertel over mijn bevindingen en hoe deze toe te passen zijn in het bedenken van een programma.

Hypothese:
Ik verwacht met dit onderzoek een verband te kunnen leggen tussen de verhaallijn van Wie is de Mol en de theorie van Campbell. Ik verwacht niet alle twaalf de segmenten te kunnen invullen, maar denk dat ik zeker de helft kan vergelijken en invullen. Ik ben geinteresseerd in de werking van de theorie en om te bewijzen dat ook hier deze theorie weer geld. Daarnaast denk ik dat ik de monomyth ook hier kan bevestigen.