Eindoplevering | Danique Schimmel

Naam: Danique Schimmel
Studentnummer: 1655677
Klas: Concept Design
Docent: Rob van den Idsert
Blok: D
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van influencer marketing bij het bekend maken van het nieuwe product Magnum Pints?

Onderzoeksverslag: Magnum Pints – Danique Schimmel
Presentatie: Presentatie Magnum Pints – Danique Schimmel
Reflectie verslag: Reflectie – Danique Schimmel

Synopsis – Danique Schimmel

Naam: Danique Schimmel
Klas: Concept
Docent: Rob van den Idsert

“Wat is de invloed van influencer marketing bij bekend maken van het nieuwe product Magnum Pints?”

Deze vraag zal ik in mijn seminar beantwoorden d.m.v. theorieën en meningen van experts. We gaan eerst kijken wat influencer marketing inhoudt. Vervolgens maken we de verbinding tussen influencer marketing en content marketing. In hoeverre hebben deze begrippen met elkaar te maken? Daarnaast behandelen we de strategieën die influencer marketing bezit, om vervolgens te kijken op welke manier dit te maken heeft tot het bekend maken van een nieuw product. Ook behandelen we de methodiek die het concept/ PR bureau Glasnost Amsterdam hanteert, om te kijken of deze is toegepast bij het Magnum Pints event. Ik ga in gesprek met de consultant van het evenement en ik ga vragen wat de voordelen zijn voor het kiezen en gebruiken van influencers. Ook gaan we een ander influence event bekijken en vergelijken we deze met het evenement van Magnum. Tenslotte hoop ik antwoord op de vraag te krijgen hoeveel invloed influencer marketing heeft bij het bekend maken van een nieuw product.

Onderzoeksvraag Danique Schimmel

Naam: Danique Schimmel
Klas: Concept
Docent: Rob van den Idsert

Hoofdvraag:
In hoeverre draagt influencer marketing bij aan een merkbeleving en het bekend maken van een nieuw product zoals Magnum Pints?

Deelvragen:
– Wat zijn influencers?
– Wat houdt influencer marketing in?
– Hoe ervaart men een merkbeleving?
– Welke marketingstrategie wordt er toegepast bij het gebruik van influencers?
– Hoe maakt Magnum gebruik van influencers in het promoten van een nieuw product?
– Wat betekent deze strategie voor de influencer?

Merk:
Magnum Pints

Onderzoeksmethodes:
Diepte interview bureau
Expert: influencer
Enquêtes
Deskresearch

Format:
Mini hoorcollege

Motivatie:
Door het zien van instastories van verschillende BN’ers en influencers over het event van Magnum Pints en ik dit later las op verschillende blogs en social media, bleef dit bij niemand onopgemerkt. Het bekendmaken van een nieuw product en het delen van de merkbeleving dankzij bezoekers van het event, is een onderwerp wat mij vooral interessant lijkt. Ik vind de manier waarop dit wordt gedaan niet alleen slimme marketing, ook het concept wat daarachter zit vind ik een leuk item. Ook door het gebruik van een evenement is iets wat mij aanspreekt. Na de zomer ga ik de minor “het organiseren en managen van evenementen” volgen, wat een mooie aansluiting biedt op hetgeen hoe dit in werking is gezet.

Literatuur:
Lamarque, C. (2017).
Influencers, Nederland: Lannoo Campus.
Brown, D., Hayes, N. (2007). Influencer marketing, Taylor &Amp; Francis Ltd.
Sammis, K. (2016). Influencer marketing for Dummies, John Wiley & Sons Inc.
Michels, W. (2007). Brand-id, Uitgeverij Thema.