Synopsis – Carl Boelens

Naam: Carl Boelens
Studentnummer: 1661054
Specialisatie: Content Design
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini-Hoorcollege

Synopsis:
Toneel is een medium die diep in de Westerse cultuur geworteld zit. Tot eind negentiende eeuw is er nauwelijks wat veranderd aan het medium. Daarna werd het door de uitvinding van nieuwe technieken mogelijk om het toneel te vernieuwen, door een co-creatie te maken van verschillende media op het podium. Deze samenwerking van verschillende media noemen we intermedialiteit. Een onderscheidend element van intermedialiteit met andere vormen van medialiteit is interactiviteit. De voorstelling Kings of War Junior, van Toneelgroep Amsterdam Junior, die vorig jaar april werd opgevoed, is bij uitstek een intermediaal toneelstuk. Ik ben benieuwd hoe en waarom TA-Junior interactiviteit in de voorstelling heeft toegepast. In mijn mini-hoorcollege zoek ik een definitie voor ‘intermedialiteit op het toneel’, bekijk ik hoe deze definitie toe te passen is op het toneelstuk Kings of War Junior en ga ik met mijn publiek in discussie, om antwoord te krijgen op mijn hoofdvraag.

Onderzoeksvraag – Carl Boelens

Naam: Carl Boelens
Studentnummer: 1661054
Docent: Rob van den Idsert
Specialisatie: Content
Format: mini-hoorcollege
Onderzoeksvraag:
Hoe kan interaction design ingezet worden in de podiumkunsten, om theater als medium te kunnen laten voortbestaan?
Deelvragen:
  • Wat is interaction design?
  • Hoe wordt interaction design op dit moment al ingezet in de podiumkunsten?
  • Welke kansen liggen er nog open voor de podiumkunsten op het gebied van de inzet van interaction design?
  • Welke toekomst hebben de podiumkunsten zonder inzet van interaction design?
  • Voor welke negatieve neveneffecten kan interaction design in het theater zorgen?
Bronnen:
  • Karlijn Benthem en Rosa Fontein (regisseuses van Kings of War jr. – Toneelgroep Amsterdam)
  • Robert Groenewald (Experience Designer voor o.a. de dansvoorstelling The Definition of Done)
  • Pépé Heijenberg (Interactive Performance Designer voor theater)
Motivatie
Mijn interesse voor theater speelt de laatste jaren een grote rol in mijn leven. Ook in de afgelopen drie jaren CMD heb ik die fascinatie niet onder stoelen of banken geschoven. Ik ben juist op bezoek gegaan naar de verbinding van CMD met theater. Ik kwam er in de jaren achter dat storytelling een belangrijke verbindend element is van beiden vakgebieden. Zo kwam ik uit op mijn keuze voor Content Design als specialisatie. Wat ik mij tijdens deze specialisatie goed realiseerde, is dat theater altijd een heel traditioneel medium is gebleven, waar op het gebied van content nog veel te winnen is. Interaction design krijgt een steeds grotere rol in de podiumkunsten en ik ben benieuwd welke kansen dit biedt voor dit traditionele medium.