Eindoplevering Rosalie IJwema

Naam: Rosalie IJwema
Studentnummer: 1658710
Specialisatie: UXD (klas 3)
Format: mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: Welke invloed heeft Material Design op de strategie mobile first voor webdesigners?

Deliverables:

Rosalie IJwema (1658710) – onderzoeksverslag

Rosalie IJwema (1658710) – reflectie

Rosalie IJwema (1658710) – presentatie

Synopsis Rosalie IJwema

Naam: Rosalie IJwema
Studentnummer: 1658710
Specialisatie: UXD (klas 3)
Format: mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: Welke invloed heeft Material Design op de strategie mobile first voor webdesigners?

Titel: Material Design goed mobile

We zitten met z’n allen steeds met onze mobiele telefoons op het internet. We besteden gemiddeld 4 uur per dag online en tegelijkertijd wordt onze aandachtsspanne steeds korter. Bij mobile first ontwerpen ligt de nadruk op de mobiele telefoon en wordt vanuit daar nog grotere schermen ontworpen. Omdat we zo’n korte aandachtsspanne hebben is het belangrijk om zo effectief mogelijk de content te laten zien aan de gebruiker. Om te weten wat je de gebruiker gaat laten zien moet je weten wat ze op je website komen doen en hoe ze met hun telefoon omgaan. Voor al deze apparaatervaringen zijn designoplossingen ontworpen, voor mobile first.

In mijn onderzoek richt ik mij op de designfilosofie Material Design. Dit is ontwikkeld door Google met als doel een designfilosofie te ontwerpen die tijdloos is. Het design dat ontstaan is voelt logisch voor de gebruiker, oogt natuurlijk vanwege gebruik van herkenbare vormen en materialen, maar het moet ook futuristisch en tijdloos aanvoelen. De grondleggers hebben vele richtlijnen opgesteld voor andere ontwerpers om zo niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. In deze Guiding Principles staat onder andere informatie over kleuren, iconen, hiërarchie en animaties.

In mijn onderzoek richt ik mij op webdesigners, omdat ik dit zelf ook ben. Ik wil nog wat vragen met betrekking tot Material Design aan mijn doelgroep vragen om zo de resultaten te toetsen. Zo wil ik vragen wat ze zelf van de richtlijnen vinden en of ze denken dat deze richtlijnen creativiteit bij ontwerpers vermindert.

Met de antwoorden op deze vragen wil ik mijn hoofdvraag gaan beantwoorden.

Onderzoeksvraag Rosalie IJwema

Naam: Rosalie IJwema
Klas: User Experience, klas 3
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag
Welke invloed heeft het principe ‘less is more’ op de strategie mobile first op het gebied van webdesign?

Deelvragen
– Wat betekent het principe ‘less is more’ voor (web)designers?
– Wat houdt de strategie mobile first in?
– Waarom is het belangrijk om mobielvriendelijk te ontwerpen?
– Hoe pas ik zelf het principe ‘less is more’ toe bij mijn eigen website?

Motivatie
Sinds mijn tiende maak ik al websites en ik heb tegenwoordig ook mijn eigen bedrijf in webdesign. Hoewel ik inmiddels wel wat ervaring heb met webdesign wil ik nu meer theorie erbij betrekken door er onderzoek naar te doen. Ik hou van minimalisme, geografische vormen en strakke vormen, kleuren en lettertypes. Ik wil me dan ook verder verdiepen in minimalisme, ‘less is more’. Tijdens het vak Principles and Design Frameworks heb ik geleerd over Material Design en ben toen ook gek geworden op deze designfilosofie. Tijdens mijn onderzoek wil ik me dan ook bezig houden met deze twee werelden en dit combineren. De resultaten van mijn onderzoek wil ik ook gelijk in de praktijk gaan brengen!

Gekozen format
Mini-hoorcollege

Onderzoeksmethoden
– Deskresearch
– Literatuuronderzoek
– Service prototypes

Bronnen

Material.io
Krug, S. (2014) – Don’t make me think, New Riders
Garrett, J.J. (2011) – The Elements of User Experience (2nd ed.), New Riders
Stickdorn, M., & Schneider, J. (2015) – This is service design thinking (5e ed.). Amsterdam, Nederland: BIS Publishers.
Wroblewski, L. (2013) – Mobile webdesign. Mainpress BV