Eindoplevering | Esther Hoeboer

Naam Esther Hoeboer
Studentnummer 1666859
Specialisatie User Experience Design
Format Animatie
Docent Sandra Bukman
Periode E

Hoofdvraag
“Hoe kan de iBeacon technologie ingezet worden om bij supermarkten de User Experience van de consument te verbeteren?”

Onderzoeks rapport | Esther Hoeboer 1666859

Reflectie | Esther Hoeboer 1666859

 

Synopsis Esther Hoeboer

Naam Esther Hoeboer
Specialisatie UXD
Docent Sandra Bukman
Periode D
Studentnummer 1666859
Format Animatie

Hoofdvraag
“Hoe kan de iBeacon technologie ingezet worden om bij supermarkten de User Experience van de consument te verbeteren?“

Presentatievorm
Animatie

In mijn onderzoek wordt gekeken hoe iBeacon ingezet kan worden in supermarkten. Apple heeft een systeem ontwikkeld dat de online en offlinewereld samenbrengt. Door gebruik te maken van iBeacon is het mogelijk om smartphones, tablets en andere apparaten acties uit te laten voeren wanneer ze in de buurt van een iBeacon zijn. Consumenten hebben tijdens het winkelen een toenemende behoefte aan nieuwe technologieën in supermarkten waarbij personalisatie, gemak en verbondenheid centraal staan.
Door iBeacon toe te passen wordt de User Experience verbeterd doordat supermarkten gerichte informatie kunnen geven. Hierdoor worden er o.a. persoonlijke acties gestuurd, informatie per product ontvangen (via de mobiele telefoon) en op de individu afgestemde winkelroutes. iBeacon is een verzamelnaam voor apparaten die een Bluetooth Low-Energy (BLE) signaal uitzenden voor draadloze verbinding.

iBeacon verschilt van andere technologieën, aangezien er maar een-richting communicatie is naar het ontvangende apparaat. Dit zorgt ervoor dat de apps waarin dit gebruikt wordt ervoor kunnen zorgen dat ze ook tegen de wil van de consument in, deze kunnen volgen. Een goed toegepaste iBeacon geeft gerichte informatie, afgestemd op de gedragingen van de consument. Hierbij gaat het niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. De aantasting van de privacy en de te verwachten spam kunnen zorgen voor wantrouwen bij consumenten.

Door middel van het inzetten van iBeacon is het in supermarkten mogelijk persoonlijke informa­­­tie aan te bieden aan consumenten. Hierdoor wordt de online en offlinewereld samengebracht.

Onderzoeksvraag Esther Hoeboer

Naam: Esther Hoeboer
Studentnummer: 1666859
Klas: UX Klas 3
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag
Op welke manier is het mogelijk advertenties te personaliseren door gebruik te maken van de gegevens die Google dagelijks van haar gebruikers verzameld?

Deelvragen
• Op welke manier verzameld Google persoonlijke gegevens?
• Hoe wordt er op dit moment door adverteerders gebruik gemaakt van het profiel dat Google schetst van haar gebruikers?
• Wat zijn de ontwikkelingen omtrent het personaliseren van advertenties?
• Tot welk moment wordt het door gebruiker gedoogd dat persoonlijke gegevens worden gebruikt om advertenties op af te stemmen?

Motivatie
Na het lezen van het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ ben ik geïnteresseerd in het onderwerp privacy. Zonder dat wij het doorhebben wordt ons online gedrag continue bekeken en onze informatie doorverkocht aan bedrijven. Door alle informatie te verzamelen kan Google een beeld schetsen van een persoon en hier advertenties op aanpassen.

Dit is onder andere goed te zien op Facebook, waar direct advertenties verschijnen van producten waar we naar opzoek zijn. Zo wordt de richting van denken van de consument, vaak onbewust, bepaald.

De macht van Google is enorm. Veel websites vallen onder Google, waardoor ze een goed profiel kunnen schetsen van haar internetgebruikers. Google weet onder andere via Maps waar je bent, via Gmail kunnen ze al je mails doorlezen, via Agenda weten ze wanneer je afspraken hebt en bij Drive hebben ze toegang tot al je documenten. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe de consument ervoor kan zorgen dat bedrijven als Google minder van je te weten komen. Maar ik ben benieuwd naar hoe wij als CMD’ers juist in kunnen spelen op deze ontwikkeling en tot welk moment de gebruiker dit blijft accepteren.

Format
Animatie

Onderzoeksmethoden
•  Literatuuronderzoek
•  Diepte interviews

Bronnen
Hoekstra, J., & Doorn, J. van. (2016, 04 januari). Wanneer worden gepersonaliseerde online advertenties indringend? Geraadpleegd op 28-04-2017, van: http://moa04.artoo.nl/clou-moaweb-images/images/bestanden/pdf/Jaarboeken_MOA/Marktonderzoek_2016_H5.pdf

Holland, T. (2017, 13 maart). How Facebook and Google changed the advertising game. Geraadpleegd op 28-04-2017. Van: Http://www.smartcompany.com.au/marketing/advertising/facebook-google-changed-advertising-game/

Martijn, M. (2016, 24 oktober). En hup, Google verbreekt alweer een belofte. Geraadpleegd op 26 april 2017. Van: https://decorrespondent.nl/5499/en-hup-google-verbreekt-alweer-een-belofte/169127244-e50c0ee1

Martijn, M., & Tokmetzis, D. (2016). Je hebt wél iets te verbergen: over het levensbelang van privacy. Amsterdam, Nederland: De Correspondent.

Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). This is service design thinking. Amsterdam, Nederland: BIS.