Eindoplevering – Sasja Voogd

Naam: Sasja Voogd
Studentnummer: 1660427
Specialisatie: User Experience Design, Klas 4
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag:
Hoe kan PET Design bijdragen aan een goede gebruikerservaring met een stijgende online conversie?

Deliverables:
Onderzoeksverslag
Presentatie
Reflectieverslag

 

Synopsis – Sasja Voogd

Naam: Sasja Voogd
Studentennummer: 1660427
Specialisatie: User Experience Design, Klas 4
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini hoorcollege

PET Design: Hoe jij als UXD’er gebruikersgedrag kunt beïnvloeden.

Als UXD’er komen de termen ‘user needs’ en ‘business goals’ je vast wel bekend voor. Jij weet dat het belangrijk is om de ervaring van de gebruiker goed voor ogen te houden: Hij wil zijn doel bij voorkeur zo efficiënt, effectief en plezierig mogelijk behalen.

Hoe zit het dan met de business goals van bedrijven? Zij willen dat hun producten verkocht blijven worden en het liefste met een stijgende conversie. Waar usability een faciliterende rol heeft en gericht is op de behoeftes van de gebruiker, is PET Design gericht op het beïnvloeden van gebruikersgedrag en het begrijpen hoe en waarom er (online) beslissingen genomen worden.

In mijn onderzoek geef ik antwoord op hoe PET Design kan bijdragen aan een goede gebruikerservaring, zodat jij als UXD’er gebruikersgedrag kunt beïnvloeden en beter begrijpt hoe er beslissingen genomen worden. Hiervoor ben ik o.a. in gesprek gegaan met experts op het gebied van User Experience, User Interface en PET Design.

Onderzoeksvraag – Sasja Voogd

Naam: Sasja Voogd
Studentennummer: 1660427
Specialisatie: User Experience Design, Klas 4
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag
Hoe zou PET-design kunnen bijdragen aan een goede gebruikerservaring?

Deelvragen
 • Wat is PET-design?
 • Hoe wordt PET-design gebruikt?
 • Wat is het verschil tussen PET-design en usability?
 • Wat houdt een goede gebruikerservaring in?
 • Waarom is het voor een UX’er belangrijk kennis te hebben van PET-design?
 • Hoe zou een UX’er PET-design kunnen inzetten?

Motivatie
Het menselijk gedrag is iets wat ik altijd al interessant heb gevonden. Hoe, waarom en waardoor ontstaat er een bepaald gedrag? Wat zijn de gevolgen? Hoe zou je hierop kunnen inspelen? Het beïnvloeden? Deze interesse werd tijdens het semester in jaar 2 ‘User Experience Design’ nog meer bevestigd, doordat er een combinatie ontstond van mijn interesse in het menselijk gedrag en het ontwerpen hiervoor. Mede daarom mijn keuze voor de specialisatie UXD. Hier kwam ik erachter dat de focus voornamelijk ligt op de ervaring van de gebruiker tijdens zijn journey. Op basis hiervan wordt er een oplossing bedacht. Eigenlijk faciliteert usability de gebruiker. Bijvoorbeeld een applicatie of website moet voor hem zo eenvoudig mogelijk zijn om het doel te behalen. Tijdens het vak Principles & Design Frameworks hebben we het kort gehad over Persuasive Design, waarbij de focus lag op gedragsverandering. Dit vind ik een interessant onderwerp, maar ik vroeg mij af of er altijd een gedragsverandering nodig is om tot een succesvolle (online) interactie te komen en de gebruiker tot aankoop over te laten gaan. Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk gaat het bij veel bedrijven om conversie. Na een Google-sessie kwam ik uit bij PET-design (Persuasion, Emotion, Trust) waarbij de focus niet ligt op het faciliteren van de gebruiker, maar het sturen van gebruikersgedrag en het begrijpen hoe en waarom de gebruiker online beslissingen neemt. Ik ben benieuwd hoe PET-design dan zou kunnen bijdragen een goede gebruikerservaring.

Onderzoeksmethodes
 • Deskresearch
 • Diepte of Expert interview
Mogelijke specialisten
 • Yura van Winden (UX Consultant)
 • Stephan de Boer — TWC apps
 • David Vogel — AKQA
 • Born05
Voorlopige bronnen
 • Human Factors International. (z.j.). PET design – How to design for persuasion, emotion and trust. Fairfield, Verenigde Staten: Human Factors.
 • Luciani, B. (2012, 01 mei). E-commerce Link: Human by Design. Geraadpleegd van http://www.targetmarketingmag.com/article/how-pet-design-can-improve-your-website-user-experience-418870/all/
 • Schaffer, E. (2009, 26 januari). Beyond Usability: Designing Web Sites voor Persuasion, emotie, en Trust. Geraadpleegd van http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/01/beyond-usability-designing-web-sites-for-persuasion-emotion-and-trust.php