Eindoplevering | Denise Brouwer

Naam: Denise Brouwer
Studentnummer: 1664628
Specialisatie: UXD klas 3
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: “Hoe kunnen wearables, die de gezondheid van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap ondersteunen?

Onderzoeksverslag-DeniseBrouwer
Presentatie-DeniseBrouwer
Reflectieverslag-DeniseBrouwer

 

Synopsis – Denise Brouwer

Naam: Denise Brouwer
Specialisatie: User Experience
Docent: Sandra Bukman
Periode: D
Studentnummer: 1664628
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kunnen wearables, die de gezondheid van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap ondersteunen?

Synopsis
Wearables worden steeds vaker ingezet om bepaalde handelingen gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij brengen we de technologie dichter naar ons lichaam toe, wat ervoor zorgt dat ze onze fysieke toestand kunnen begrijpen en daarop in kunnen spelen. Je bent continu je eigen leven aan het rapporteren.
Volwassenen zijn niet enkel maar de doelgroep waarop wearables kunnen worden toegepast. Dat zij zelf de controle over het gebruik hebben, wil niet zeggen dat zij het niet op iemand anders kunnen toepassen. In dit geval heb ik het over baby’s. Baby’s zijn nog niet in staat hun leven te controleren. Deze taak ligt bij de ouders. Zij moeten hierin een keuze maken of dit een geschikte manier is om bepaalde gedragingen van hun kind te ontdekken.

Ouders, met name moeders, met een pasgeboren kind zijn in de meeste gevallen erg bezorgd en vinden het moeilijk om hun kind alleen te laten. De nachtrust wordt hierdoor verminderd, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun kind continu in de gaten moeten houden. Om die reden is het relevant om te onderzoeken hoe wearables, die de gezondheid van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap kunnen ondersteunen. Ik neem hierbij de schaduwzijde ook mee in mijn onderzoek, om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van het gebruik voor de ouders.

Tijdens mijn onderzoek richt ik me op de ouders, omdat zij moeten oordelen of de wearable een toevoeging kan zijn. Het kind heeft hier geen inspraak op. Hiervoor zal ik nog in gesprek gaan met ouders die een kind hebben gekregen, terwijl ze dachten onvruchtbaar te zijn en ouders die meerdere kinderen hebben gekregen. Zo wil ik kijken of er een verschillen zijn in mate van bezorgdheid en behoefte aan ondersteuning in verschillende contexten.

Onderzoeksvraag | Denise Brouwer

Naam: Denise Brouwer
Klas: User Experience, Klas 3
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag
In hoeverre is het gebruik van wearables geschikt voor baby’s?

Deelvragen

  • Welke wearable technieken voor baby’s zijn er momenteel op de markt verkrijgbaar?
  • Hoe kunnen de ouders hun voordeel halen uit het gebruik van wearables op hun baby’s?
  • Welke nadelen kunnen de ouders ervaren tijdens het gebruik van wearables op hun baby’s?
  • In welke mate heeft de baby er zelf baat bij als er wearables op hem/haar worden gebruikt?
  • Wat zijn de risico’s van het gebruik van wearables op baby’s voor de baby’s zelf?

Motivatie
Technologie is iets wat steeds meer centraal is komen te staan in onze hedendaagse maatschappij. Deze technologie komt steeds dichter bij ons lichaam te staan. Feitelijk zijn we de technologie nu aan het dragen. Dit kan een grote impact op je leven hebben. Toch sta je er altijd nog zelf bij of je het gebruikt of niet. Tegenwoordig worden er verschillende wearable technieken gehanteerd op baby’s. Baby’s hebben hier verder geen zeggenschap over en kunnen hun ouders hierin niet beïnvloeden.

Het aanbod in wearables is enorm; fitnesstrackers, Apple Watch, Oculus Rift, etc. Je ziet dat deze devices ons leven daadwerkelijk veranderen. In mijn omgeving en tijdens deze opleiding kom ik veel in contact met het gebruik van wearables. Social Media staat er vol mee. Ik vind het gebruik van wearables zeer interessant, omdat het draagbare technologie is. Maar in hoeverre kun je er je voordeel uithalen? Veel mensen gebruiken het om er zelf beter door te worden. Ze kiezen er dus ook zelf voor wanneer ze het gebruiken. Omdat baby’s dit niet kunnen, vind ik het belangrijk en leerzaam om uit te zoeken of dit ook een geschikte manier is/kan zijn om het leven van de ouders maar ook van de baby zelf te verbeteren.

Gekozen format
Mini-hoorcollege

Bronnen
Khan, A. (2014, November 18). Are Wearables for Babies a Good Idea? Opgehaald van U.S.News: http://health.usnews.com/health-news/health-wellness/articles/2014/11/18/are-wearables-for-babies-a-good-idea

(2012). In J. S. Marc Stickdorn, This Is Service Design Thinking (1e ed.). John Wiley & Sons.

Nethercote, D. M. (sd). Smart baby wearables are the next-generation baby monitor. Opgeroepen op April 2017, van Kidspot: http://www.kidspot.com.au/baby/baby-play-and-gear/buying-guides/smart-baby-wearables-are-the-next-generation-baby-monitor

Pathi, K. (2017, Januari 17). The Wearable Tech That Could Save Babies’ Lives in India. Opgeroepen op April 2017, van Citylab: http://www.citylab.com/navigator/2017/01/the-wearable-tech-that-could-save-babies-lives-in-india/513164/

Smedley, T. (2016, Mei 30). Wearables for babies: saving lives or instilling fear in parents? Opgeroepen op April 2017, van The Guardian: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/may/30/wearables-for-babies-saving-lives-or-instilling-fear-in-parents

(2016). In S. Sullivan, Designing for Wearables (1 ed.). O’Reilly Media.