Synopsis – Lisa Smale

Naam: Lisa Smale
Studentnummer: 1659118
Specialisatie: UXD
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini-hoorcollege

Design for trust: een succesfactor?

Dit mini-hoorcollege gaat over de guiding principle “design for trust”. Ik zal het hebben over hoe dit principe ervoor heeft gezorgd dat mensen een van hun dierbaarste bezittingen, namelijk hun woning, aan vreemden toevertrouwen en hoe het dus Airbnb succesvol maakte. Hierbij zal ik de belangrijkste elementen van “design for trust” naar voren brengen. Door middel van deze elementen zal ik vervolgens uitleggen hoe andere bedrijven nog veel kunnen leren wat betreft deze guiding principle, met als voorbeeld een platform waarbij dit nog aangescherpt kan worden: Marktplaats. Ik zal dit vervolgens ook onderbouwen door middel van een A/B test waarin ik de huidige versie van Marktplaats laat zien en hoe Marktplaats eruit zou zien als er gebruik zou worden gemaakt van “design for trust”.

Onderzoeksvraag – Lisa Smale

Naam: Lisa Smale

Studentnummer: 1659118

Sepcialisatie: UXD

Docent: Annemieke Pesch

Format: Mini-hoorcollege

 

Hoofdvraag: Hoe kan je de guiding principle “design for trust” toepassen (op Marktplaats)?

Deelvragen:

  • Wat is design voor trust?
  • Waar worden de design for trust principles nu toegepast?
  • Wat voor type platforms zouden belang hebben bij design for trust?

 

Motivatie:

Toen ik wat TED-talks aan het kijken was kwam ik een talk tegen van Joe Gebbia over het ontstaan van airbnb waarbij hij vertelt hoe dit platform zo ontworpen is dat mensen vreemden vertrouwen met het persoonlijkste wat ze bezitten: hun huis. Meteen kwam er in me op: hier kunnen andere bedrijven van leren. Ik ben van mening dat vertrouwen een grote rol speelt bij consumenten. Ik wil mijn hypothese onderzoeken om vervolgens te kunnen bepalen wat belangrijke elementen zijn voor deze guiding principles en hoe een platform als Marktplaats hiervan kan leren. Op Marktplaats vertrouw je erop dat je je gekochte producten daadwerkelijk ontvangt, zeker als het een waardevol product is.

 

Voorlopige onderzoeksmethodes:

  • Deskresearch
  • A/B testing

 

Voorlopige bronnen: