Synopsis || Romy Hartendorp

Naam: Romy Hartendorp
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Sandra Bukman
Periode: D
Studentnummer: 1658250
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kan een User Experience Designer gebruik maken van storytelling zodat een brainstorm gemakkelijker verloopt?

Synopsis

Voordat ik aan dit onderzoek begon dacht ik dat storytelling niet iets voor User Experience Designers was, maar eerder voor concept of content. Tijdens projecten leerde ik een beetje hoe user stories moesten worden gemaakt, maar zag daar nooit de toegevoegde waarde van in. Totdat ik het boek “Storytelling For User Experience” vond. Het boek trok mijn aandacht en ik besloot dieper in te duiken op de toegevoegde waarde van storytelling binnen User Experience Design. Ik kwam er al gauw achter dat storytelling binnen User Experience Design een heel ander soort storytelling is dan dat ik in het tweede jaar bij narrativiteit heb geleerd.

In mijn onderzoek ga ik in op de rol die storytelling voor een User Experience Designer kan spelen. Als een User Experience Designer storytelling op een goede manier gebruikt kan dit namelijk een voordelig effect hebben in de rest van het proces. Storytelling zorgt er namelijk voor dat het hele team weet waar zij voor werken. Verhalen zorgen dat verschillende disciplines binnen een team inzicht krijgen in waar zijzelf of anderen mee bezig zijn. Daarnaast zorgen verhalen ervoor dat User Experience Designers zich ook op emotioneel gebied in de gebruiker kunnen verdiepen.

Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat storytelling binnen narrativiteit en storytelling binnen User Experience Design verschillen. Het leek mij daarom interessant om bepaalde elementen te combineren. Hoe kan een User Experience Designer gebruik maken van de Hero’s Journey (Joseph Campbell)? En werkt dit ook in het voordeel van een User Experience Designer? Hier ga ik aan de hand van een experiment achter proberen te komen.

Onderzoeksvraag || Romy Hartendorp

Naam: Romy Hartendorp

Specialisatie: user experience design

Klas: UX klas 3

Docent: Sandra Bukman

Format:  mini hoorcollege

 

Onderzoeksvraag:  “In hoeverre is de algemene storytelling van Dove terug te vinden in de storytelling op de website?”

 

Deelvragen:

– Wat is de algemene storytelling van Dove?

– Wat is het nut van storytelling binnen user experience design?

– Hoe pas je storytelling binnen user experience design toe?

– Welke manier van storytelling bevat de website van Dove?

– Wat associeert de doelgroep met de storytelling op de website van Dove?

Motivatie:

Dove is altijd al een merk geweest dat mij heel erg aansprak op het gebied van storytelling. Waarschijnlijk ook omdat ik vrouw ben en de boodschap krachtig vind. Daarnaast doet Dove het ook ontzettend goed op het gebied van visuele storytelling en kent is het een merk dat tegenwoordig iedereen wel kent en een associatie mee heeft. Daarom ben ik ook erg benieuwd in hoeverre Dove dit ook binnen de user experience design op de website heeft weten te integreren.

Bronnen: