Synopsis – Arezoe Behroezi

Hoofdvraag: Hoe zorgt het speciaal onderwijs dat kinderen met autisme passend onderwijs krijgen?

Mensen met autisme hebben een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. Dit begint op jonge leeftijd en speelt het hele leven een rol. In de meeste gevallen zullen deze kinderen op een speciale school onderwijs krijgen. Maar hoe past deze speciale school haar onderwijs toe om de ontwikkeling van kinderen met autisme te verbeteren?

Er zijn verschillende vormen van autisme die verschillende symptomen bevatten. Niet iedere kind met autisme heeft dezelfde storingen. Daarom is het belangrijk dat begeleiders rekening houden met het feit dat iedere kind andere ondersteuning nodig heeft.

De Wet Passend Onderwijs geeft ieder kind recht op onderwijs dat past bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Daarbij is soms extra ondersteuning nodig en daarbij zijn álle scholen verplicht om die ondersteuning te geven.

Bij het vaststellen van ondersteuningsbehoeften is het van groot belang om in overleg te gaan met de ouders en betrokkenen op school. Er moet een dergelijke voorbereiding plaatsvinden om op tot de juiste maatregelen te komen.

Maar hoe wordt er bepaald welke ondersteuning ieder kind nodig heeft?

Dit is hetgeen wat ik verder ga onderzoeken in mijn seminar.

Onderzoeksvraag – Arezoe Behroezi

 • Naam: Arezoe Behroezi
 • Studentennummer: 1647131
 • Specialisatie: Content Design
 • Klas: JDE-CONT-2B
 • Docent: Sandra Bukman
 • Format: mini-hoorcollege

Hoofdvraag:

 • Hoe past het speciaal onderwijs haar content aan voor kinderen met autisme?

Eventuele deelvragen:

 • Hoe werkt de informatieverwerking in de hersenen van iemand met autisme?
 • Wat is de wet- en regelgeving rond passend onderwijs?
 • Wat doet het speciaal onderwijs om kinderen met autisme passend onderwijs te bieden?
 • Wat zijn content gerelateerde aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden?
 • Hoe wordt er bepaald welk hulp nodig is?

Motivatie:

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Hiermee wordt je geboren. Dit onderwerp spreekt mij erg aan, omdat ik zelf iemand in de familie heb die klassieke autisme heeft. In jaar 1 heb ik voor audio visual een tv-fragment gemaakt over autisme en daar ben ik eigenlijk achtergekomen hoe weinig mensen weten wat autisme precies inhoud en hierdoor geen rekening houden met mensen met autisme. Ik vind het daarom erg interessant om hier onderzoek te doen en te achterhalen wat beeld en content met mensen met autisme kan doen. Zij reageren heel anders dan een persoon die geen autisme heeft, dus ik zou het interessant vinden om hier een vergelijking te maken en te kijken naar wat wel en niet werkt.