Eindoplevering Lonneke Feijten

Naam: Lonneke Feijten
Studentennummer: 1662237
Specialisatie: Concept
Klas: JDE-CONCD-2B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini Hoorcollege

Eindverslag:

Werken bij Defensie Seminar Lonneke Feijten 2018 Final

Of met werkende vidoe’s:
https://indd.adobe.com/view/f013f8cd-720a-4395-8a98-ec8f4e77dc27

Reflectieverslag

reflectie verslag seminar lonneke feijten 2018

Presentatie

presentatie seminar defensie lonneke feijten 2018

 

 

Synopsis Lonneke Feijten en Definitieve vragen.

Naam: Lonneke Feijten
Studentennummer: 1662237
Specialisatie: Concept
Klas: JDE-CONCD-2B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini Hoorcollege

Hoofdvraag: Hoe maakt defensie Nederland gebruik van narratieve transportatie om nieuwe werknemers te werven?

Deelvragen:

  • Hoe heeft defensie Nederland gebruik gemaakt van transmedia storytelling?
  • Welk overtuigingsmethode gebruikt defensie Nederland in haar campagne?
  • Welke strategie en conceptvorm gebruikt defensie Nederland bij haar campagne?
  • Welke stappen van Joseph Campbell over storytelling komen duidelijk naar voren in de campagne?
  • Klopt het beeld wat defensie Nederland ons laat zien met de werkelijkheid?

Synopsis

Defensie Nederland heeft al een paar jaar dezelfde campagne met de slogan “werken bij Defensie, je moet het maar kunnen”. Wat is de gedachten achter deze campagne en hoe brengt Defensie dit over op hun doelgroep, de militair van de toekomst?

Om hierachter te komen ben ik mij gaan verdiepen in transmedia storytelling, de 12 stappen van Joseph Campbell, overtuigingsmiddelen en soorten strategieën en conceptvormen. Zijn er kenmerken terug te vinden uit deze theorieën en hoe heeft Defensie Nederland dit toegepast op hun huidige campagnestrategie? Hierdoor krijg ik antwoord op mijn hoofdvraag: Hoe maakt defensie Nederland gebruik van narratieve transportatie om nieuwe werknemers te werven?

Literatuur ondersteunt mijn verhaal en maakt het betrouwbaar. Boeken zoals; Transmedia storytelling, Storytelling in 12 stappen en The Advertising Concept Book, hebben mij geholpen de campagne te analyseren. Ook heb ik mij verdiept in de werkelijkheid ten opzichte van het beeld wat Defensie overbrengt naar haar doelgroep. Hiervoor heb ik de maker van de documentaire ‘Fokking Hell’ geïnterviewd. Deze docu bestaat uit beelden, gefilmd door Nederlandse militairen zelf die vier jaar lang in de Afghaanse provincie Uruzgan hebben gestreden voor veiligheid. Eric Feijten is een Cameraman die voor de NOS vaak naar oorlogsgebieden is geweest zoals Afghanistan. Hij vond het tijd dat de wereld geconfronteerd werd met de realiteit en maakte deze documentaire.

Mijn vraag voor jou is daarom; is de huidige campagnestrategie van Defensie Nederland realistisch genoeg om toekomstige militairen een betrouwbaar beeld te geven, of is dit een ‘mooi weer praatje’?

Onderzoeksvraag Lonneke Feijten

Naam: Lonneke Feijten
Studentennummer: 1662237
Specialisatie: Concept
Klas: JDE-CONCD-2B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini Hoorcollege

Hoofdvraag
Hoeveel invloed heeft een editor op de storytelling van een dramafilm?

Deelvragen
– Wat is de taak van een editor?
– Wat is storytelling?
– Hoe is film ontstaan?
– Wanneer werd de editor belangrijk?
– Wat zijn kenmerken van een dramafilm?
– Wat zijn de technologische ontwikkelingen van de hedendaagse editor?

Motivatie

4 jaar geleden ben ik afgestudeerd als video editor. Ik heb tijdens mijn studie veel ervaring opgedaan op het gebied van film en fotografie en heb stage gelopen bij Filmmore in Amsterdam. Dit is een post-productie bedrijf dat films en dramaseries monteert en nabewerkt. Tijdens mijn stage heb ik mij kunnen specialiseren in Drama montage.

Nu ben ik wat jaren verder en ik heb sinds ik CMD ben gaan doen niet tot weinig gedaan in de film/editing wereld. De ontwikkeling op film/video gaat razend snel. Ik ben heel benieuwd naar wat deze ontwikkelingen zijn en hoe ik mijn editing skills up to date kan houden.