Eindoplevering: Seastars| Lisette Visser

Eindoplevering Seminar Concept
Naam: 
Lisette Visser
Studentnummer: 1666979
Docent: Rob van den Idsert
Onderwerp: Seastars

Hierbij lever ik het volgende in:
– Seastars verslag
– Mini-hoorcollege
– Reflectie verslag

Voor een interactieve versie van het verslag en de mini hoorcollege volg dan de volgende link:
https://drive.google.com/open?id=1AdMFGAlPJB-AZYh_HhpmFzlk_O5WYUNl
Deze waren te meer dan de maximale toegestane bestandgrootte door de video’s die ik in de interactieve Pdf’s heb verwerkt

Hier onder een normale PDF van het verslag (zonder interactieve elementen en video’s) en de reflectie/discussie verslag
verslag opgemaakt2
reflectie en discussie opgemaakt
 

Seastars make the difference for oceans

format: mini-hoorcollege/ animatie

Synopsis
De laatste jaren zijn de oceanen in het nieuws. Het gaat niet goed met ze. Er is sprake van overbevissing, afnemende biodiversiteit, afstervend koraal en ga zo maar door.
Daarom voert het Wereld Natuur Fonds campagne om duidelijk te maken om de natuur onder water te beschermen, het mooi en inspirerend te houden.

Mijn doel is dan ook om in deze geanimeerde commercial te duiken en te onderzoeken. Hierbij heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke manier wordt ethos, pathos en logos ingezet in de geanimeerde Seastars commercial van het WNF?

Om mijn hoofdvraag te beantwoorden wil ik gebruik maken van meerdere literaturen om achter de technieken te komen. Die weer bijdragen aan een psychologisch effect die mensen activeert. Ook ga ik kijken naar een vergelijkbare animatie en interviews afnemen met WNF en de makers van de commercial. Als laatst wil ik ook graag achterhalen hoe deze commercial valt bij de kijker. Hier wil ik doormiddel van een proefje in de vorm van een enquête achter komen.

Onderzoeksvraag 2.0 – Lisette Visser

Naam: Lisette Visser
Studentennummer: 1666979
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini-hoorcollege/Animatie

aangepaste hoofdvraag:
Op welke manier wordt ethos, pathos en logos ingezet in de geanimeerde Seastars commercial van het WNF?

Eventuele deelvragen:
1) Wat houdt een commercial in?
– Wat houdt de Seastars commercial van het WNF in?
– Welke aspecten worden gebruikt in commercials om mensen over te halen?
– Welke van deze aspecten worden in deze commercial ingezet?

2) Wat is ethos, pathos en logos?
– Op welke manier wordt ethos pathos en logos ingezet in deze commercial?
– Wat is de bijdrage van ethos pathos en logos op de boodschap die overgebracht moet worden?

3) Wat is het effect van animatie in deze commercial?
– Waarom is in deze commercial voor animatie gekozen?

 

Onderzoeksvraag Seminar Concept – Lisette Visser

Naam: Lisette Visser
Studentennummer: 1666979
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Animatie

Hoofdvraag:
In hoeverre hebben reclames van dierenorganisaties nog invloed op het doneer gedrag van potentiële donateurs?

Eventuele deelvragen:
1) Wat is een reclame?
2) Welke elementen worden zoal ingezet tijdens een reclame van dierenreclames?
3) Welke psychologische principes spelen in op mensen om over te gaan op actie?

Motivatie:
Toen ik nog klein was had ik al enorme interesse voor reclames die op tv verschenen. Ik heb altijd al gekeken naar wat wel werkt en wat niet. Als kind zijnde rendeerde ik daarom al wat de gedachte achter de reclame zou zijn en wat hierin zou bijdragen op het gedrag van consumenten.

Ik vind dit nog steeds erg interessant en zou hier erg graag meer van willen afweten, ook met een blik op de toekomst. Ik zou in de toekomst graag aansprekende reclames willen maken/ bedenken en hier wellicht prijzen mee willen winnen. Een ander aspect wat ik hierin mooi kan mee nemen is  de psychologie die in reclames gebruikt worden. Mensen worden hier onderbewust door beïnvloed. Ook dit is een punt wat reclames voor mij erg interessant maakt.

Ik heb expliciet gekozen voor reclames waarin donateurs worden gevraagd om dieren te steunen. Dit omdat ik altijd heb gezegd dat ik meer met dieren meer heb dan met mensen. Ik vind het daarom ook zeer belangrijk dat het dierenrijk in stand gehouden wordt en dat dieren met respect behandeld worden. Net als mensen hebben dieren een bestaansrecht.