Eindoplevering Seminar Concept – Renée ter Haar

Naam: Renée ter Haar
Studentennummer: 1697811
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege

Bij deze lever ik het volgende in:

Verslag seminar + reflectie Renée ter Haar

Let op,mijn reflectie verslag staat in het seminar verslag.

Renée ter Haar seminar presentatie

Synopsis – Renée ter Haar

Welke boodschap brengt de vormgeving van het nieuwe logo van Perla over bij CMD’ers, vergeleken met het oude logo?

Onlangs heeft Perla hun gehele lijn producten een nieuwe look gegeven. Ze hebben de huisstijl, hun verpakkingen en hun logo veranderd. Het nieuwe logo toont een aanzienlijk verschil met het voorgaan de logo van Perla. Wat voor effect het nieuwe logo vergeleken met het oude logo op CMD’ers? Welke associaties zijn door veranderingen in het design veranderd? En wat is nou eigenlijk een goed logo?

Aan de hand van deze hoofdvraag heb ik de volgende deelvragen opgesteld:

Deelvragen

  1. Hoe zijn de gestaltwetten toegepast in het nieuwe en oude logo van Perla en hoe heeft Starbucks deze toegepast

Heeft Perla rekening gehouden met de gestaltwetten en semiotiek, of voldoent het design totaal niet aan deze handige design regels? Wat voor effect heeft het nieuwe ontwerp aan de hand van gestaltwetten, op de manier waarop cmd’ers het logo zien en onthouden? En hoe zit dat met het nieuwste Starbucks logo, klopt dit ontwerp volgens de gestalt wetten?

2. Wat was de achterliggende gedachte bij de veranderingen in het Perla logo?

Wat probeerde Albert Heijn met de veranderingen in het ontwerp te bereiken? Wilde ze een nieuwe doelgroep bereiken? Wilde ze andere merken nadoen? Wilde ze er juist duurder en betrouwbaarder uit zien?

3. Welke associaties hebben CMD’ers bij het nieuwe en het oude Perla logo?

Vinden cmd’ers het nieuwe logo, of toch het oude logo beter? Wat komt er het eerste in hun hoofd op bij deze logo’s?

Renée ter Haar – Nieuwe hoofdvraag

Seminar

Naam: Renée ter Haar
Studentennummer: 1697811
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege

Nieuwe hoofdvraag:

Welke veranderingen hebben er in de nieuwe huisstijl van Perla koffie plaats gevonden en welk nieuw beeld wil Perla met deze veranderingen uitstralen?

Deelvragen:

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe huisstijl van Perla?

Wie is er verantwoordelijk voor de nieuwe huisstijl?

Welk beeld wil Albert Heijen met de nieuwe huisstijl van Perla geven/bereiken? (Wat is de nieuwe boodschap?)

Wat vind de consument van het nieuwe uiterlijk van Perla koffie?

Onderzoeksvraag – Renée ter Haar

Naam: Renée ter Haar
Studentennummer: 1697811
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege

Hoe kan de gemiddelde mens creatieve therapie toepassen in zijn dagelijks leven om zo tot een betere mentale gemoedstoestand te komen?

Eventuele deelvragen:
Wie is de gemiddelde mens? (doelgroep)
Welke methoden worden er momenteel in creatieve therapie toegepast?
Welke psychologische effecten hebben deze methoden op het menselijk brein?
Hoeveel tijd/geld/moeite zou de doelgroep aan de creatieve therapie willen besteden?

Motivatie
Ik heb al een keer onderzoek gedaan naar hoe je creativiteit kunt stimuleren. Uit dit onderzoek kwamen natuurlijk een groot aantal manieren om je brein als het ware wakker te schudden en aan de slag te zetten. Omdat ik dit zo’n interessant onderwerp vind zou ik me er graag verder in willen verdiepen. Deze keer zou ik me echter meer in het psychologische deel van dit onderwerp willen verdiepen en zou ik het onderwerp graag van een andere invalshoek willen bekijken.

Ik ben zelf op mijn elfde door een vriendin begonnen met schilderen. Sindsdien ben ik regelmatig bezig met het maken van dingen. Ik merk persoonlijk dat dingen als schilderen mij een soort time-out geven. Tijdens het schilderen kan ik als het waren even helemaal uit het leven stappen. Daarnaast geeft het hebben van een eindproduct mij een voldaan gevoel. Je zou het kunnen zien als een soort reset. Ik zou graag onderzoeken of bezig zijn met iets creatiefs mensen zou kunnen helpen om zich beter te voelen. Het lijkt mij leuk om misschien een manier of product te vinden/bedenken waarmee mensen gewoon thuis aan de slag kunnen en om dit te onderbouwen met onderzoek naar de psychologie erachter.