Eindoplevering – Ruben van As & Zeferino de Fretes

Naam: Ruben van As (1676092) & Zeferino de Fretes (1680537)
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-2B
Docent: Monique Dullaart
Format: Documentaire

Onderzoeksvraag:
Kan influencer marketing op Instagram de connectie tussen een restaurant en haar doelgroep verbeteren?

Onderzoeksverslag:
Influencers in de horeca (onze reflecties staan in bijlage B)

Documentaire:
https://vimeo.com/248296678