Eindoplevering Seminar Hymke Hemstra

Naam: Hymke Hemstra
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Rogier Manten
Periode: D
Studentennummer: 1678582
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag: Hoe moet Eigen voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens op basis van de AVG?

Onderzoeksverslag_HymkeHemstra     Reflectieverslag_HymkeHemstra        Seminar presentatie

Aantal woorden onderzoeksverslag: 3518
Aantal woorden reflectieverslag: 347

Eindoplevering | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen:

Tom van ‘t Hoff – 1657411

Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Annemieke Pesch

Periode: D

Format: Documentaire

 

Documentaire

Eindverslag

Reflectieverslag

 

 

Eindoplevering Neuromarketing

Naam: Simone de Zeeuw 1683031 & Mariska Stoevenbelt 1679149
Docent: Thijs Waardenburg
Specialisatie: Content Design
Format: Documentaire
Periode: D

Hoofdvraag: “Hoe kunnen bedrijven zoals IKEA, gebruik maken van neuromarketing om het koopgedrag van de consument te beïnvloeden?”

Onderzoeksrapport (5819 woorden)

Reflectie
Reflectie Simone de Zeeuw 1683031 (322 woorden)
Reflectie Mariska Stoevenbelt 1679149 (350 woorden)

Documentaire (verzonden via Wetransfer)