Eindoplevering Seminar Hymke Hemstra

Naam: Hymke Hemstra
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Rogier Manten
Periode: D
Studentennummer: 1678582
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag: Hoe moet Eigen voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens op basis van de AVG?

Onderzoeksverslag_HymkeHemstra     Reflectieverslag_HymkeHemstra        Seminar presentatie

Aantal woorden onderzoeksverslag: 3518
Aantal woorden reflectieverslag: 347

Eindoplevering | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen:

Tom van ‘t Hoff – 1657411

Harumiko Felicia Soegito – 1657686

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Annemieke Pesch

Periode: D

Format: Documentaire

 

Documentaire

Eindverslag

Reflectieverslag

 

 

Eindoplevering Neuromarketing

Naam: Simone de Zeeuw 1683031 & Mariska Stoevenbelt 1679149
Docent: Thijs Waardenburg
Specialisatie: Content Design
Format: Documentaire
Periode: D

Hoofdvraag: “Hoe kunnen bedrijven zoals IKEA, gebruik maken van neuromarketing om het koopgedrag van de consument te beïnvloeden?”

Onderzoeksrapport (5819 woorden)

Reflectie
Reflectie Simone de Zeeuw 1683031 (322 woorden)
Reflectie Mariska Stoevenbelt 1679149 (350 woorden)

Documentaire (verzonden via Wetransfer)

Eindoplevering | Lisa Veurink

Naam: Lisa Veurink
Studentennummer: 1658050
Specialisatie: User Experience Design
Onderdeel: Eindoplevering
Docent: Sandra Bukman
Format: Mini Hoorcollege
Blok: D

Hoofdvraag: Bestaat er een keerzijde aan de populariteit van de avocado die de afgelopen jaren zo gegroeid is?

Mini hoorcollege_Lisa Veurink_1658050

Onderzoeksverslag Het Groene Goud_Lisa Veurink_1658050

Reflectieverslag_Lisa Veurink_1658050 

Final file Seminar Concept – Resit block D – Jacky Tegelaar

Name: Jacky Tegelaar

Student number: 1663539

Specialization: Concept Design (English)

Date: 15/06/2018

Teacher: Sandra Bukman

Format: Animation

Main question: How can I translate the demand of an online diary to fit the needs of the target group: (upcoming) parents to an applicable concept design by applying “user experience” techniques.

Research + Reflection-Jacky Tegelaar-1663539

Jacky Tegelaar Animation link

Jacky Tegelaar feedback link

 

Final documentation | Bram van Vulpen

Name: Bram van Vulpen
Student number: 1651895
Docent: Rogier Manten
Specialisation: Concept Design English
Format: Mini-lecture
Period: D

The design of biological restaurants.

“Do restaurants like GYS, The Food Club and De Pieper convey with their design to potential guests that they’re biological restaurants?”

Seminar report (3913 words)

Seminar presentation

Seminar reflection (448 words)

 

Synopsis

Synopsis

We live in this so-called ‘digital world’: an expression to highlight the importance of digital systems and technology in the contemporary society. Generation Z has been born in this digital world, which will definitely have some impact on their behaviour and expectations. This is something businesses have to think about. Especially print-focused businesses, like magazine publishers, have to find a way to sell their product to this new group. Besides that, they also have to remain an attractive partner for advertisers.

Sanoma and Hearst started around the same period with their adaption to the changing media sector. In 2013 they both totally turned around their strategy, accompanied by big reorganisations that was caused by the decline in circulation and the shrinking advertisement market. Audax Publishing was a mostly traditional print publisher and started this change a couple of years later. Is this too late? Or was it clever to wait and learn from the journey that the other two already went through? And what aspects form the base of this decision? Is it only based on consumer needs or does it reach further than that? This is why I decided to compare three different magazine publishers and find out what they can do (or already have done) to keep relevant for new and existing readers.

Synopsis – Bram van Vulpen

Since the age of 15 I’ve been working in several restaurants as a side job, this occupies a big part of my time. The other big part is CMD and learning as much as I can. The moment I heard we could choose any subject for this course, I was combining CMD with restaurants in all kinds of ways. Eventually, I got caught up in the question if the design of restaurants convey to people what kind of restaurant they are. This forms my research question:

Do restaurants like GYS, The Food Club and De Pieperconvey with their design to potential guests that they’re biological restaurants?

But, what does biological stand for? There are different views on this topic, so for me, it’s important to get clear which one I think is right and will use in my research. I’m researching an aspect of biological returning in the visual designs of restaurants, therefore, I’ve got to find out which visual associations people have with biological. Sub-question one: What does biological stand for and how do you convey it visually?

The research is about three restaurants in Utrecht, named GYS, The Food Club and De Pieper. For this research, I’m going to visit those restaurants online and in person to check out what kind of restaurants they are. Sub-question two: What kind of restaurants are GYS, The Food Club and De Pieper?

When I’m visiting the restaurants I’ll be looking if I can find the visual associations of biological in their design. Sub-question three: How did GYS, The Food Club and De Pieper use these associations in their design?

Not only is it about the restaurants itself, but I’ll be also talking with the visitors of the restaurants. I hope they can tell me about why they went to this particular restaurant and if they consciously choose for a biological one. Sub-question four: Did the visitors of GYS, The Food Club and De Pieper consciously choose to go to a biological restaurant?

The main research question says potential guests, so with all the information I’ve gathered I’ll approach any potential guest of these restaurants to check if they would see the restaurants as biological. Sub-question five: Do random potential guests recognize GYS, The Food Club and De Pieper as biological restaurants?

Synopsis Judith Holwerda

  1. Inleiding Hierin beschrijf ik hoe ik op het onderwerp ben gekomen en waarom ik het graag wil onderzoeken.
  2. CMD relevant Hierin beschrijf ik waarom het relevant is voor ons als CMD’ers. Dit zal ik doen aan de hand van enkele CMD competenties.

Wat is creativiteit? Een definitie is er dus niet te noemen maar ze hebben allemaal zulke overeenkomstige factoren dat we toch voelen dat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Naiman heeft creativiteit opgedeeld in twee processen: Denken en produceren. (Naiman, z.d) Terwijl Franken creativiteit meer ziet als de mogelijkheid om ideeën te zien en te bedenken op alternatieve wijzen. Leren.nl maakt juist bewust een combinatie van drie componenten: waarnemen, denken en doen.

Ook van verveling zijn verschillende definities. Hier heb ik verschillende benaderingen van gevonden van verschillende bronnen. Daarna zal ik overgaan op de voor en nadelen van verveling. (bronnen al gevonden) Hierin zal meer duidelijk worden over de effecten van verveling.

Dan komt er een stukje praktijk. Hierin komen mijn eigen bevindingen te staan die ik heb ondervraagt bij ontwerpers en andere mensen werkzaam in de creatieve sector. Ook zal ik de elementen van verveling (In mijn stuk ligt ook een grote focus op mobiel gebruik als opvulling van de roep om prikkels) ondergaan.

In de conclusie zal ik alles samenbrengen. Hierin worden de effecten besproken op creativiteit.

Het grootste gedeelte moet nog geschreven worden. Volgend weekend ben ik op een schrijversretraite in Limburg waar ik onder begeleiding alle informatie af hoop te schrijven.