Eindoplevering | Lisa Veurink

Naam: Lisa Veurink
Studentennummer: 1658050
Specialisatie: User Experience Design
Onderdeel: Eindoplevering
Docent: Sandra Bukman
Format: Mini Hoorcollege
Blok: D

Hoofdvraag: Bestaat er een keerzijde aan de populariteit van de avocado die de afgelopen jaren zo gegroeid is?

Mini hoorcollege_Lisa Veurink_1658050

Onderzoeksverslag Het Groene Goud_Lisa Veurink_1658050

Reflectieverslag_Lisa Veurink_1658050 

Final file Seminar Concept – Resit block D – Jacky Tegelaar

Name: Jacky Tegelaar

Student number: 1663539

Specialization: Concept Design (English)

Date: 15/06/2018

Teacher: Sandra Bukman

Format: Animation

Main question: How can I translate the demand of an online diary to fit the needs of the target group: (upcoming) parents to an applicable concept design by applying “user experience” techniques.

Research + Reflection-Jacky Tegelaar-1663539

Jacky Tegelaar Animation link

Jacky Tegelaar feedback link

 

Final documentation | Bram van Vulpen

Name: Bram van Vulpen
Student number: 1651895
Docent: Rogier Manten
Specialisation: Concept Design English
Format: Mini-lecture
Period: D

The design of biological restaurants.

“Do restaurants like GYS, The Food Club and De Pieper convey with their design to potential guests that they’re biological restaurants?”

Seminar report (3913 words)

Seminar presentation

Seminar reflection (448 words)

 

Synopsis

Synopsis

We live in this so-called ‘digital world’: an expression to highlight the importance of digital systems and technology in the contemporary society. Generation Z has been born in this digital world, which will definitely have some impact on their behaviour and expectations. This is something businesses have to think about. Especially print-focused businesses, like magazine publishers, have to find a way to sell their product to this new group. Besides that, they also have to remain an attractive partner for advertisers.

Sanoma and Hearst started around the same period with their adaption to the changing media sector. In 2013 they both totally turned around their strategy, accompanied by big reorganisations that was caused by the decline in circulation and the shrinking advertisement market. Audax Publishing was a mostly traditional print publisher and started this change a couple of years later. Is this too late? Or was it clever to wait and learn from the journey that the other two already went through? And what aspects form the base of this decision? Is it only based on consumer needs or does it reach further than that? This is why I decided to compare three different magazine publishers and find out what they can do (or already have done) to keep relevant for new and existing readers.

Synopsis – Bram van Vulpen

Since the age of 15 I’ve been working in several restaurants as a side job, this occupies a big part of my time. The other big part is CMD and learning as much as I can. The moment I heard we could choose any subject for this course, I was combining CMD with restaurants in all kinds of ways. Eventually, I got caught up in the question if the design of restaurants convey to people what kind of restaurant they are. This forms my research question:

Do restaurants like GYS, The Food Club and De Pieperconvey with their design to potential guests that they’re biological restaurants?

But, what does biological stand for? There are different views on this topic, so for me, it’s important to get clear which one I think is right and will use in my research. I’m researching an aspect of biological returning in the visual designs of restaurants, therefore, I’ve got to find out which visual associations people have with biological. Sub-question one: What does biological stand for and how do you convey it visually?

The research is about three restaurants in Utrecht, named GYS, The Food Club and De Pieper. For this research, I’m going to visit those restaurants online and in person to check out what kind of restaurants they are. Sub-question two: What kind of restaurants are GYS, The Food Club and De Pieper?

When I’m visiting the restaurants I’ll be looking if I can find the visual associations of biological in their design. Sub-question three: How did GYS, The Food Club and De Pieper use these associations in their design?

Not only is it about the restaurants itself, but I’ll be also talking with the visitors of the restaurants. I hope they can tell me about why they went to this particular restaurant and if they consciously choose for a biological one. Sub-question four: Did the visitors of GYS, The Food Club and De Pieper consciously choose to go to a biological restaurant?

The main research question says potential guests, so with all the information I’ve gathered I’ll approach any potential guest of these restaurants to check if they would see the restaurants as biological. Sub-question five: Do random potential guests recognize GYS, The Food Club and De Pieper as biological restaurants?

Synopsis Judith Holwerda

  1. Inleiding Hierin beschrijf ik hoe ik op het onderwerp ben gekomen en waarom ik het graag wil onderzoeken.
  2. CMD relevant Hierin beschrijf ik waarom het relevant is voor ons als CMD’ers. Dit zal ik doen aan de hand van enkele CMD competenties.

Wat is creativiteit? Een definitie is er dus niet te noemen maar ze hebben allemaal zulke overeenkomstige factoren dat we toch voelen dat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Naiman heeft creativiteit opgedeeld in twee processen: Denken en produceren. (Naiman, z.d) Terwijl Franken creativiteit meer ziet als de mogelijkheid om ideeën te zien en te bedenken op alternatieve wijzen. Leren.nl maakt juist bewust een combinatie van drie componenten: waarnemen, denken en doen.

Ook van verveling zijn verschillende definities. Hier heb ik verschillende benaderingen van gevonden van verschillende bronnen. Daarna zal ik overgaan op de voor en nadelen van verveling. (bronnen al gevonden) Hierin zal meer duidelijk worden over de effecten van verveling.

Dan komt er een stukje praktijk. Hierin komen mijn eigen bevindingen te staan die ik heb ondervraagt bij ontwerpers en andere mensen werkzaam in de creatieve sector. Ook zal ik de elementen van verveling (In mijn stuk ligt ook een grote focus op mobiel gebruik als opvulling van de roep om prikkels) ondergaan.

In de conclusie zal ik alles samenbrengen. Hierin worden de effecten besproken op creativiteit.

Het grootste gedeelte moet nog geschreven worden. Volgend weekend ben ik op een schrijversretraite in Limburg waar ik onder begeleiding alle informatie af hoop te schrijven.

Transportatie – Seminar David Albers en René Romijn

De tijd kruipt voorbij. Je kijkt met grote ogen naar de vader. Hij draait zich langzaam om en het geluid vertraagd. Je hart gaat tekeer en je merkt dat je kippevel krijgt. De blik van de vader verstokt. Hij schrikt en dan…. Je vriend tikt je aan. Je realiseert je dat je slechts een film bekijkt. Het is dát moment dat je je weer in de realiteit waant. Iedereen kent dit gevoel wel: je ging volledig op in het verhaal. Maar hoe komt dit toch? Hoe zorgt een verhaal ervoor dat je je even in een andere wereld kunt verplaatsen?

 

Wij zijn David Albers en René Romijn en wij zoeken het geheim achter de dit gevoel. Wij gaan onderzoeken hoe transportatie werkt, hoe- en wanneer je dit als filmmaker bereikt en hoe je zelf iemand kan meesleuren in jouw verhaal. Dus, ben jij klaar voor het verhaal achter het verhaal?

 

Om hierachter te komen praten we met hoogleraren, filmmakers en een filmcriticus. Door onderzoeksmethoden als ‘The 5 Why’s’ en ‘What If scenario’s’ te gebruiken, en willen erachter komen hoe alle individuele elementen die transportatie binnen de filmwereld beïnvloeden samenkomen. We willen daarbij antwoorden op de volgende vragen:

 

– Wat zijn kernelementen van narrativiteit? (wat is narrativiteit?)

– Wat is transportatie en wanneer ontstaat dit?

– Hoe draagt de pre-productie bij aan transportatie?

– Hoe draagt het filmproces bij aan transportatie?

– Hoe draagt de post-productie bij aan transportatie?

– Welke technologische vooruitgangen proberen bij te dragen aan het vergroten van een filmervaring?

 

Deze antwoorden geven de antwoorden op onze hoofdvraag:

Hoe wordt de transportatie van het narratieve gebruikt om de verhaalstructuur in films te verbeteren?

 

Door hierachter te komen leren we niet alleen zelf beter te kijken naar de opbouw van (het maken van) films, maar kunnen we deze kennis ook zelf inzetten in de toekomst voor het maken van eigen filmproducties.

Synopsis | Harumiko Felicia Soegito

Naam: Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design

Docent: Annemieke Pesch

Periode: D

Format: Mini-lecture

 

Hoofdvraag

Hoe beïnvloedt Spotify de relatie tussen de muziekbranche en opkomende artiesten?

Deelvraag

  1. Hoe ontdekt de Spotify gebruiker opkomende artiesten?
  2. Op welke manier probeert de muziekbranche aan de opkomende artiesten aan de gebruiker te verkopen?
  3. Wat is de strategie van Spotify om opkomende artiesten bekend te maken bij hun gebruikers?

Synopsis

Muziek, veel van ons luisteren hier vaak genoeg naar. Tegenwoordig gebruikt ongeveer 8/10 van mijn vrienden Spotify, ik zelf ook. Maar waarom luisteren we naar Spotify?

Synopsis | Harumiko Felicia Soegito & Tom van ‘t Hoff

Namen: Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Annemieke Pesch

Periode: D

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

 Hoofdvraag: Hoe zorg je ervoor dat men meer volgers krijgt op YouTube?

Deelvragen

 Hoe krijg je volgers

Hoe zorg je ervoor dat het publiek jou blijft volgen?

Wat zijn de “best practices” om meer volgers te krijgen?

 

Synopsis

YouTube, we kennen het allemaal. Het ene kanaal is wel bekend en het andere niet. Bekende kanalen hebben veel volgers. Maar hoe krijg je nou meer volgers op YouTube? Allereerst zijn wij aan de slag gegaan met deskresearch. Hier kijken we naar artikelen, onderzoeken en TedTalks die gaan over het krijgen van volgers.

Verder wordt er ook gekeken naar mensen met een expertise op het gebied van YouTube en social media. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben al een interview afgenomen. Ook zal er binnenkort een interview met een social media expert plaatsvinden. Hiermee willen we hun opinie achterhalen met betrekking tot hun ervaringen en onze deelvragen.

Hierna hopen wij een compleet plaatje te hebben gecreëerd over hoe je meer volgers krijgt, voor ons en voor de kijkers.

 

Synopsis | Beyhan Unal

‘Wat betekent de blockchain technologie voor User Experience designers’? Dit is de hoofdvraag die ik na mijn onderzoek zal beantwoorden. De Blockchain-technologie is een grootboek waarin transacties worden vastgelegd. Een transactie is een overdracht van waarde van het ene naar het andere adres. Het verschil is dat er in de blockchain technologie geen sprake is van een derde persoon.

Een blockchain is een peer to peer netwerk, waardoor we bestanden kunnen delen tussen computergebruikers die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk. Dit zorgt ervoor dat we transacties kunnen vastleggen op een veilige en vertrouwde wijze, zonder een tussenpersoon.

De blockchain speelt zich af in de back-end van applicaties, maar als wij als User Experience designers hier op in willen spelen moeten we begrijpen wat er achter de schermen gebeurt. Echter zijn er een aantal grote uitdagingen waar we als designers nu al over na moeten denken. Dit zijn: transparantie, het laden van gegevens, onveranderlijkheid en versleutelen.

Er bestaan al een hoop applicaties die draaien op de Blockchain-technologie. Maar er zijn ook tal van applicaties, waarbij de blockchain-technologie nog niet is geïmplementeerd. Om meer inzicht te krijgen hoe deze applicaties eruit kunnen zien, heb ik twee applicaties tegenover elkaar gezet.

Dit zijn twee social media platformen, Facebook en Steemit. Door een customer journey map te maken heb ik in kaart gebracht welke stappen een gebruiker doorneemt bij het maken van een account en het posten van een bericht.

Vervolgens heb ik visualisaties gemaakt voor de H&M app, om een beeld te krijgen hoe deze app eruit zal zien als de Blockchain-technologie geïmplementeerd is.

Door Facebook en Steemit te vergelijken en een nieuwe applicatie voor H&M te ontwerpen heb ik meer inzicht krijgen in de mogelijke functies van een Blockchain applicatie en zal ik mijn hoofdvraag kunnen beantwoorden.