Eindoplevering – Ilsa de Zwart

Naam: Ilsa de Zwart
Studentnummer: 1665987
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini hoorcollege

Onderzoeksvraag:
Wat is de huidige rol van een commerciële radiozender in het Nederlandse medialandschap?

Toekomst van radio_zelfreflectie_Ilsa de Zwart
Toekomst van radio_onderzoeksverslag_Ilsa de Zwart
Toekomst van radio_mini hoorcollege_Ilsa de Zwart

Eindoplevering – Maurice Smeets

Naam: Maurice Smeets
Studentnummer: 1679975
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Animatievideo

Onderzoeksvraag:
Hoe zorgt YouTube door middel van algoritmes ervoor dat jongeren tussen de 16 en de 25 zolang mogelijk op de website blijven?

Maurice_Smeets_Seminar_Ux_Onderzoeksverslag
Maurice_Smeets_Seminar_Ux_Zelfreflectie
Animatievideo

 

 

Eindoplevering – Influencer marketing | Charlotte Strietman

Naam: Charlotte Strietman
Studentennummer: 1675571
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-college

Hierbij lever ik het volgende in:

Influencer marketing_seminar_mini hoorcollege

Influencer marketing_seminar_onderzoeksverslag

Zelfreflectie

 

Omdat er iets mis was gegaan met het inleveren van de synopsis lever ik deze hierbij nogmaals in:

Negin Misalehi, Claartjerose, Queenofjetlags, het zijn allemaal vrouwen die online groot zijn geworden. Met vaak meer dan 100.000 volgers op hun sociale mediakanalen worden zij influencers genoemd, vrouwen die een grote invloed hebben op hun volgers. Niet alleen vrouwen maar ook mannen kunnen zichzelf tegenwoordig influencer noemen. Door hun hoeveelheid volgers worden ze regelmatig benaderd door bedrijven die graag meeliften op hun succes. Omdat een bedrijf een bepaalde doelgroep heeft en een influencer ook, heeft een bedrijf vaak de zekerheid dat ze de juiste doelgroep bereiken, wanneer de juiste influencer wordt ingezet. Influencer marketing is niet nieuw maar tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van de ‘macht’ en impact van de influencer. Wij als CMD’ers zullen misschien later bij een reclamebureau deze term steeds vaker tegen komen. Omdat influencer marketing steeds vaker wordt toegepast door de groei van social media lijkt het mij interessant om te kijken naar het bereik wat bedrijven eruit halen en hoe zij bij een influencer het vergroten bereik kunnen meten. Zo kwam ik bij de hoofdvraag: “Hoe kan een bedrijf haar bereik, voor de doelgroep van vrouwen tussen de 18-25 jaar op social media, meten wanneer er gebruik wordt gemaakt van influencer marketing?”

Om tot een goede conclusie te komen heb ik een aantal deelvragen opgesteld. Om deze deelvragen goed te kunnen beantwoorden heb ik verschillende onderzoeksmethodes uitgevoerd zoals deskresearch, boeken lezen en interviews houden. Door verschillende methodes toe te passen ben ik tot verschillende inzichten gekomen. Het onderzoek wat ik tot nu toe uit gevoerd heb ben ik erachter gekomen dat influencer marketing een marketingtool is wat al heel lang toegepast wordt, maar door de groei van de sociale mediakanalen is het gebruik van deze tool sterk gegroeid. Waar ik in mijn onderzoek ook achter ben gekomen is dat influencer marketing als zeer betrouwbaar wordt aanschouwd door consumenten, meer dan normale reclames. Dit komt omdat mensen voor hun gevoel dicht bij een influencer staan en deze kunnen aanschouwen als hun vriend.

Wat ik voor de komende weken wil bereiken is het nog dieper in gaan op influencer marketing en wat de achtergrond daarvan is. Daarnaast zou ik graag nog een bedrijf spreken die in een korte tijd een snelle groei heeft doorgemaakt door middel van influencer marketing. Waar ik dan achter wil komen is hoe zij contact hebben met de influencers waar zij mee werken en hoe zij het bereik bijhouden.

Eind oplevering Chinook Lington

Naam: Chinook Lington
Studentennummer: 1677356
Specialisatie: UX
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini hoorcollege

Hierbij lever ik het volgende in:
– Onderzoeksverslag
– Presentatie – mini hoorcollege
– Reflectieverslag

Seminar UX Chinook Lington

Seminar UX presentatie Chinook Lington

Reflectie Seminar UX Chinook Lington

Eindoplevering Seminar | Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: User Experience Design

Klas: Herkansing

Docent: Thijs Waardenburg

Format: Mini Hoorcollege

Onderwerp: De Paradox van de Smartphone Detox

Hierbij lever ik de volgende producten in:

Eindoplevering: Seminar Kids Design – Danique Waanders

Eindoplevering Seminar UX
Naam: 
Danique Waanders
Studentnummer: 1677523
Docent: Thijs Waardenburg
Onderwerp: Kids Design

Hierbij lever ik het volgende in:
– Onderzoeksverslag (incl. reflectieverslag)
– Mini hoorcollege

Mini-hoorcollege_DaniqueWaanders_1677523 Seminar_Verslag_DaniqueWaanders_1677523