Eindoplevering | Tanja Steenbeek

Naam: Tanja Steenbeek
Studentnummer: 1623768
Specialisatie: Content Design
Format: Documentaire met Daniël Albers
Docent: Thijs Waardeburg
Periode: D

 

Eindoplevering

Documentaire:

Onderzoeksverslag

Verslag_Seminar_TanjaSteenbeek_DanielAlbers_Virtual_Medicine

Reflectieverslag

Reflectieverslag Tanja Steenbeek 1623768

Synopsis – Roos Visser

Naam: Roos Visser
Studentennummer: 1655265
Specialisatie: Content

Hoofdvraag – Waarom zijn wij in Nederland (nog) niet overgestapt op mobiel contactloos betalen?
Deelvraag 1 – Welke mogelijkheden zijn er op dit moment in Nederland? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
Deelvraag 2 – Wat wordt er op dit moment gedaan om het contactloos betalen te stimuleren?
Deelvraag 3 – Hoe denkt men over het mobiel contactloos betalen?
Deelvraag 4 – Wat zijn de mogelijkheden buiten Nederland?

Synopsis
In de huidige maatschappij wil men altijd alles makkelijker, sneller en toegankelijker. Technologie speelt hier een grote rol bij en ondersteunt mensen in het dagelijks leven. Je zou zeggen dat iedere nieuwe tool daarom met open armen wordt ontvangen, maar dit is gek genoeg niet het geval. Zo ook met mobiel contactloos betalen, iets wat al enige tijd bestaat, maar nog lang niet door iedereen gebruikt wordt. De vraag is dan ook: waarom niet?

Met behulp van onderzoeksmethoden wil ik erachter komen waarom dit dus nog niet het geval is. (Voorlopig) door middel van Deskresearch, Enquête, User Diary en Diepte-interviews ga ik onderzoek doen naar de kwestie. Wellicht kan ik mijzelf aan het einde van het onderzoek ook overtuigen, omdat ik tot heden nog schuldig ben aan het niet gebruiken van de betalingsmogelijkheid.

Synopsis Daniel Albers & Tanja Steenbeek

Naam: Daniel Albers & Tanja Steenbeek
Specialisatie: Content
Docent: Thijs Waardenburg
Periode: D
Format: Documentaire

Synopsis
Je loopt langzaam een meer in. Het lijkt rustig, maar ineens wordt je onder geduwd. Je krijgt geen lucht en ziet niks. Het water is pikdonker. Je voelt je machteloos. Zwetend schrik je wakker. Je vertelt aan de psycholoog hoe het allemaal begon: hoe je PTSS is ontstaan (die ene dag aan het meer toen je 5 was), waardoor je nu nog steeds bang bent voor diepe wateren en hoe het je nu in je dagelijkse leven nog beïnvloed. De flashbacks en nachtmerries en angsten die je hebt. De psycholoog probeert je met de huidige methodieken te helpen: EMDR en exposure therapie, maar begrijpt jouw keuze om te kijken naar een VR behandeling. Volgens haar is VR een hele goede aansluiting op de huidige behandelmethoden. Je gaat langs bij VRendle, waar je meer inzicht krijgt in hoe je een behandeling voor VR kunt ontwerpen. VRendle heeft geen behandelingen voor PTSS, aangezien ze aangeven dat bij PTSS elke situatie anders is en je dan voor elke individu een VR-behandeling zou moeten ontwerpen. De psycholoog gaf juist aan dat je niet moet proberen de situatie van een persoon na te bootsen, aangezien je die nooit hetzelfde krijgt. Juist de situaties die in het huidige leven voor angst zorgen, zou je in VR moeten nabootsen. Je weet genoeg om een VR-behandeling te ontwerpen. Je doet een VR bril op en het wordt zwart.

Onderzoeksvraag – Andrea Mijatovic

Toelichting: 

Bioscoop Kinepolis heeft een platform ontwikkeld genaamd Kinetalks. Zelf werk ik bij de Kinepolis locatie in Huizen en in november kregen de medewerkers een mailtje met dat we ons moesten aanmelden op het platform Kinetalks. Het is een nieuw sociaal platform voor bioscoopmedewerkers. Het platform bestaat inmiddels een paar maanden maar wordt amper gebruikt binnen mijn bioscoop. De manager gaf aan dat ze er wel meer mee zou willen doen maar op dit moment heeft ze er geen tijd voor. Daarom vond ik het een goed plan om dit platform voor seminar te onderzoeken.

Hoofdvraag:

Op welke manier kan ervoor worden gezorgd dat medewerkers het platform Kinetalks actiever gaan gebruiken?

Deelvragen:

1. Wat is Kinetalks en hoe ziet het er momenteel uit?

2. Wat vindt de manager van Kinepolis Huizen van het platform Kinetalks?

A. Hoe vaak gebruikt ze het?                                                                                                 B.Hoe gebruikt ze het?                                                                                                         C. Wat vindt ze van de huidige content?                                                                                 D.Wat wil ze met Kinetalks bereiken binnen Kinepolis Huizen?

 1. Wat vinden de medewerkers van Kinepolis Huizen momenteel van het platform Kinetalks?
  1. Hoe vaak gebruiken ze het?
  2. Hoe gebruiken ze het?
  3. Wat vinden ze van de huidige content?
 1. Wat zijn de wensen en behoeften van medewerkers van Kinepolis Huizen met betrekking tot het platform Kinetalks

Onderzoeksvraag | Simone de Zeeuw en Mariska Stoevenbelt

Naam: Simone de Zeeuw en Mariska Stoevenbelt

Specialisatie: Content

Docent: Thijs Waardenburg

Periode: D

Format: Documentaire

Hoofdvraag
Hoe beïnvloed neuromarketing het koopgedrag van de consument?

Deelvragen
Wat is neuromarketing?
Hoe werkt het brein?
Hoe wordt neuromarketing onderzocht?
Welke onderzoeksmethodes worden er gebruikt binnen neuromarketing?
Wat zijn de taken van een neuromarketeer?
Hoe worden consumenten beïnvloed?
Wat is koopgedrag?
Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen neuromarketing?
Hoe maak je een ontwerp op basis van neuromarketing?

Motivatie
Onbewust worden we met z’n allen in grote getalen beïnvloed. Maar hoe doen bedrijven dit? En hoe weten ze dat het invloed heeft op ons koopgedrag?
Wij wilden allebei graag de minor Media psychologie doen of iets in de trant van neuromarketing. Maar de minoren waren in het Engels en dat was voor ons een te grote drempel. Daarom vinden we het heel interessant om ons er op deze manier in te verdiepen en in contact te komen met specialisten en situaties waarvan we kunnen keren.

Onderzoeksvraag Emma de Beer

Naam: Emma de Beer
Studentnummer: 1678615
Specialisatie: Content
Docent: Thijs Waardenburg
Periode: D
Format: Mini-lecture of animatie (weet ik nog niet)

Onderwerp: Vriendschap in tijden van het internet

Motivatie:
In mijn jeugd- en tienerjaren ben ik veel actief geweest op verschillende fora waar ik een hoop mensen heb leren kennen. Ik heb er destijds goede vrienden gemaakt waarvan ik er een aantal nog steeds regelmatig spreek of zie. Ik merk dat vrienden maken via internet steeds normaler is geworden door bijvoorbeeld groepen op Facebook en apps zoals Tinder. Omdat ik dit interessant vind wil ik me in dit onderwerp verdiepen en gaan onderzoeken hoe het internet vriendschappen beïnvloedt.

Onderzoeksvraag:
Hoe beïnvloedt het internet vriendschappen in het digitale tijdperk?

(Mogelijke) Deelvragen:
– Wat verstaan we onder vriendschap?
– Hoe maak je (online) vrienden? (Kun je makkelijker vrienden maken dankzij het internet?)
– Wat zijn de verschillen tussen een online-vriendschap en een in real life-vriendschap? (Kun je bevriend zijn met iemand die je nooit in het echt hebt ontmoet?, lichaamstaal etc.)
– Wat zegt het aantal vrienden over een persoon?
– Hoe onderhouden we vriendschappen?

Onderzoeksvraag | Daniel Albers en Tanja Steenbeek

Naam: Daniel Albers en Tanja Steenbeek

Specialisatie: Content

Docent: Thijs Waardenburg

Periode: D

Format: Documentaire

Hoofdvraag

Hoe ontwerp je een VR-ervaring, zodat het mensen met PTSS helpt hun trauma te verwerken?

Deelvragen

 • Wat houdt PTSS in?
 • Wat zijn de huidige behandelmethoden voor PTSS?
 • Wat houdt VR in?
 • Hoe ontwerp je een VR-ervaring?
 • Waarvoor wordt VR op dit moment vooral ingezet?
 • Wat zijn de mogelijkheden van VR (voor de behandeling van een psychische stoornis)?
 • Welke psychische stoornissen worden er op dit moment met VR behandeld?
 • Op welke vlakken moet VR nog doorontwikkeld worden om effectief ingezet te kunnen worden?

Motivatie

Wij willen graag kijken naar hoe nieuwe technologische trends ingezet kunnen worden voor speciale doelgroepen. In dit geval lijkt het ons interessant om te kijken hoe mensen met een psychische stoornis als PTSS profijt kunnen hebben van een techniek als VR. Wat voor ons als CMD’ers  en content creators hierin interessant is, is hoe je je content ontwerpt en aanpast voor zo’n bijzondere doelgroep.

Onderzoeksopzet – Roos Visser

Naam: Roos Visser

Onderzoeksvraag: Hoe kan men het gebruik van mobiel contactloos betalen stimuleren?

Deelvragen:
– Hoe werkt het en welke mogelijkheden zijn er?
– Wat zijn de voor- en nadelen?
– Hoe denkt men over de methode?

Motivatie: Afgelopen blok heb ik een honoursproject gedaan in samenwerking met Koreaanse studenten. Tijdens dit project hebben we onderzoek gedaan naar een Samsung telefoon en bleek dat in Korea vrijwel iedereen met zijn/haar telefoon betaalt aan een kassa, terwijl wij dat hier in Nederland bijna niet doen. Wij maken hier meer gebruik van de pas dan de telefoon. Ik vraag mij af waarom en welk advies ik hier over kan uitschrijven.

Format: mini lecture