Onderzoeksvraag Seminar – Jamal Gopal en Charlotte Frijters

Namen: Jamal Gopal en Charlotte Frijters
Studentennummers: 1681042 – 1678043
Specialisatie: Content Design
Klas: JDE-CONT-2B
Docent: Sandra Bukman
Format: Documentaire

Onderzoeksvraag: Wat is het belang van de Hema bij het realiseren  van de genderneutrale kinderkleding lijn?

Subvragen: 

 • Wat is genderneutraal?
 • Wat weet de gemiddelde Nederlander over genderneutraliteit?
 • Wat zijn de belangen van de Hema?
 • Waarom kiest de Hema voor genderneutrale kinderkleding?
 • Hoe brengt de Hema de genderneutrale kleding naar buiten toe? Opvallend of onopvallend?
 • Wat vindt de consument van de verandering?
 • Wat levert dit onderzoek op voor de CMD’er?

Motivatie: Genderneutraliteit is een actueel onderwerp: steeds vaker wordt er in het nieuws gesproken over genderneutrale wc’s, het begroeten van de reizigers door de NS en de genderneutrale kinderafdeling van de Hema. Wij vinden het onderwerp interessant waarom hier zoveel ophef over is door alle uiteenlopende meningen. Je kan dit onderwerp daarom gemakkelijk van vele kanten belichten. Als CMD’ers willen wij dit onderwerp onderzoeken om er achter te komen hoe je als CMD’er het beste op zo’n situatie in kan spelen. Denk hierbij aan design, communicatie, inrichting etc. Wij richten ons op het miljoenenbedrijf de Hema.

Onderzoeksvraag Seminar – Bieneke Nommensen

Naam: Bieneke Nommensen
Studentennummer: 1678463
Specialisatie: Content design
Klas: JDE-CONT-2B
Docent: Sandra Bukman
Format: Animatie

Hoofdvraag:
Hoe kunnen we content zo inzetten dat het bijdraagt aan betere communicatie tussen dokters en (hart)patiënten tijdens het behandelproces?

Eventuele deelvragen:
1. Hoe is de communicatie nu tussen artsen en (hart)patienten?

2. Hoe kun je content inzetten voor het verbeteren van communicatie?

3. Hoe wordt content voor patienten momenteel ingezet in de gezondheidszorg?

Motivatie:

De gezondheidszorg staat niet overal bekend als de meest soepele of communicatieve instantie. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk voor de patiënt wat er nu wel of niet mogelijk is en waar nog aandacht aan moet worden besteed tijdens of na de behandeling. Er is vaak weinig overzicht voor de patiënt.

Ik denk dat het zeker belangrijk is om de interactie tussen doktoren en patiënten wat meer aandacht te geven. Sinds mijn familie vrij veel ervaring heeft met de gezondheidszorg, wilde ik kijken of ik hier wat mee zou kunnen doen vanuit een CMD oogpunt. 

 

Eindoplevering Andrea Mijatovic – Periode E

Naam: Andrea Mijatovic

Studentnummer: 1644976

Format: Mini-hoorcollege

Specialisatie: Content

Docent: Rob van den Idsert

Periode: E

Hoofdvraag: Waarin onderscheidt de film Logan zich ten opzichte van andere superheldenfilms op het gebied van storytelling?

Onderzoeksrapport

Presentatie (pdf)

Presentatie (video)

Reflectieverslag

 

 

Eindoplevering Roos Visser

Naam Roos visser
Studentnummer 1655265
Format Mini hoorcollege
Specialisatie Content
Docent Rob van den Idsert
Periode E

Hoofdvraag:
Hoe gebruikt Gorillaz transmediale storytelling in de communicatie naar haar bestaande fans?

SEMINAR_ROOS_VISSER_DEF (Onderzoeksrapport)

REFLECTIEVERSLAG_ROOS_VISSER (Reflectieverslag)

PRESENTATIE (als pdf)

PRESENTATIE (als Video)

Eindoplevering Herkansing – Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: Content Design
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Rob van den Idsert

Emoji voor creators
Wat kunnen Emoiji toevoegen aan de content creation van CMD’ers?

Onderzoeksverslag_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Reflectie_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Presentatie_EmojiVoorCreators_LisaEderveen

Eindoplevering – Content Design – Marleen Starrenburg

Naam Marleen Starrenburg
Specialisatie Content Design
Docent Rob van den Idsert
Periode E
Studentnummer 1644223
Format Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kan content design effectief worden ingezet binnen recruitment?

Marleen Starrenburg Onderzoeksverslag

Marleen Starrenburg Reflectieverslag

Marleen Starrenburg Powerpoint presentatie 

Wetransfer downloadlink voor mini-hoorcollege

Synopsis – Content Design – Marleen Starrenburg

Naam Marleen Starrenburg
Specialisatie Content Design
Docent Rob van den Idsert
Periode E
Studentnummer 1644223
Format Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kan content design effectief worden ingezet binnen recruitment?

Je kunt wel stellen dat er binnen recruitment een verschuiving plaats vindt. Recruitment is niet meer alleen een tak binnen Human Resource Management, maar begint steeds meer zijn weg te vinden richting (content) marketing. Werkzoekenden willen meer zien dat alleen een vacature. Maar liefst driekwart van de werkzoekenden doet uitgebreid onderzoek voor ze willen solliciteren bij een bedrijf en 70% doet hier een uur over. Ze willen meer weten over het bedrijf en zijn cultuur, de waarden, visie en de mogelijkheden (Monsterboard, 2016).

Content designers genereren relevante, doelgroepgerichte content en bieden dit op het juiste moment aan op het juiste kanaal. Precies de expertise die sommige recruiters nog missen, maar eigenlijk wel noodzakelijk is. Door de juiste relevante content voor jouw doelgroep op het juiste moment aan te bieden val je meer op bij jouw potentiële kandidaten, maar wordt ook de Employer Brand versterkt. Deze focus op Employer Branding vraagt ook om een een content strategie.

Daarnaast is het nuttig en effectief om een duidelijke contentstrategie te bewerkstelligen die zowel bij het bedrijf past, bij de afdeling en natuurlijk de doelgroep. De doelgroep van de afdeling HR en recruitment is natuurlijk anders dan van de afdeling marketing.

Een goede content strategie komt tot stand door eerst een content audit te doen, maar ook de core strategy te bepalen. De uiteindelijke strategie zou ik naar mijn advies opstellen a.d.h.v. het model van Halvorson.

Onderzoeksvraag – Content Design – Marleen Starrenburg

Voor- en achternaam: Marleen Starrenburg
Studentennummer: 1644223
Specialisatie: Content Design
Docent: Rob van den Idsert

 

Hoofdvraag: Hoe kan content design effectief worden ingezet binnen recruitment?

Deelvragen:

 1. Wie is werkzoekend Nederland en waar bevinden zij zich?
 2. Hoe gaan de recruiters momenteel te werk?
 3. Welke elementen uit content design zijn nuttig voor recruiters?

Motivatie:
Ik heb bij veel verschillende bedrijven gewerkt en heb me, naast Marketing, ook altijd geinteresseerd in de afdeling HR. Vooral de sub-afdeling Recruitment. Recruitment en marketing hebben veel overeenkomsten. Beide hebben bijvoorbeeld als doel jezelf zichtbaar en relevant maken voor de doelgroep. Het is daarom belangrijk dat de afdeling HR en marketing goed op elkaar zijn afgestemd. Content design kan daarom goed ingezet worden om de juiste kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Eigenlijk moeten recruiters tegenwoordig ook een soort online marketeers of social media experts zijn. Dit zie je ook in verschillende vacatures voor recruiters. Ik wil daarom kijken hoe content design effectief kan worden ingezet binnen recruitment. Dus op welke manier kun je het beste de juiste mensen vinden, met de juiste kwaliteiten?

Gekozen format:

Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:

Bloomstein, M. (2012). Content Strategy at Work. Waltham, USA: Elservier Inc.

Halvorson, K. (2009). Content Strategy for the Web. Berkely, USA: New Riders.

Oudheusden, J. van. (2016). Zo zet je contentmarketing succesvol in voor recruitment. Geraadpleegd op 05-08-2017 van https://www.frankwatching.com/archive/2016/12/07/zo-zet-je-contentmarketing-succesvol-in-voor-recruitment-cas e

Schilders, M. (2013). Vebeter je werving en selectie met marketing. Geraadpleegd op 05-08-2017 van http://www.marketingfacts.nl/berichten/verbeter-je-werving-en-selectie-met-marketin g

Monsterboard. (2013). Monster Year Rapport. Geraadpleegd op 05-08-2017 van https://hiring.monsterboard.nl/hr/wervings-tips-nieuws/marktinformatie/statistieken-en-trends/toekomst-recruitment-contentmarketing-personalistatie.aspx

 

Onderzoeksmethodes:

 • Deskresearch

 • Interviews

Synopsis – Lisa Ederveen – Herkansing

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: Content Design
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Rob van den Idsert

Emoji voor creators – Wat Emoji kunnen bijdragen aan de content creation van CMD’ers

Wat is de toegevoegde waarde van Emoji in digitale communicatie?
Emoji voegen betekenis en emotie toe aan het tijdperk van ongeduld waarin visualiseringen veel sneller zijn en ook veel minder saai. Echt het maximale uit micromomenten halen dus. De beperktheid van de aandachtsspanne forceert ons daarom innovatieve en creatieve oplossingen te creëren. Emoji zorgen voor een beeldende uitbreiding van de digi-taal. Je kan er intonatie, volume en zelfs lichaamstaal zoals gebaren of gezichtsuitdrukkingen mee overbrengen bij je gesprekspartner. Emoji zorgen daardoor voor een stukje intimiteit. Erg relevant als je bijvoorbeeld te maken hebt met bijvoorbeeld webcare. Ook blijkt uit onderzoek dat de click/open-rates hoger zijn als Emoji gebruikt worden in de boodschap en zogenaamde Primoji kun je ook psychologisch inzetten om een doelgroep of gesprekspartner te beïnvloeden.

Waarop moet je letten bij het gebruiken van Emoji?
Emoji zijn eigenlijk een paradox. We zetten het in om ook miscommunicatie te voorkomen, maar regelmatig zijn de Emoji die multi-interpreteerbaar zijn. Gelukkig is het op te lossen door je intenties te versterken met de geschreven tekst of meerdere Emoji. Tevens zijn er verschillen tussen de communicatiestijlen van leeftijdsgroepen. Ouderen gaan veel losbandiger met Emoji om dan jongeren en vrouwen gebruiken vaker positieve Emoji dan mannen. Je bereikt iemand veel beter als je het Emoji-gedrag afstemt op de ander en voorkomt irritatie. Zo is het misschien logisch dat we geen Emoji gebruiken bij professionele relaties. Echter uit onderzoek blijkt dat je vriendelijker wordt ervaren door Emoji te gebruiken, zelfs in zakelijke e-mails. De geloofwaardigheid werd niet aangetast en de Emoji humaniseert en maakt je meer invloedrijk.

Hoe kan je Emoji praktisch of creatief inzetten?
Je kan het praktisch inzetten door bijvoorbeeld de doelgroep een taak of functie te geven aan hun Emoji-gedrag. Zo kon je bij het Amerikaanse Aloft hotel een ontbijtje bestellen door bepaalde Emoji te sms-en. Je kan ook woorden vervangen naar Emoji om zo de breinbelasting van je doelgroep verlagen. Zo herkennen en onthouden ze jouw boodschap beter. Je kan ook de doelgroep een puzzel laten ontcijferen door een boodschap volledig te vervangen door Emoji. Of juist de doelgroep een boodschap in Emoji te verbeelden. Zo zijn enkele boeken compleet vertaald naar Emoji zoals Alice in Wonderland. In het seminar wil ik meer concrete voorbeelden laten zien en het eventueel mogelijk maken om ze zelf te analyseren.

Onderzoeksvraag – Lisa Ederveen – Herkansing

Voor- en achternaam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291

Specialisatie: Content Design
Docent: Rob van den Idsert

 

Hoofdvraag: Wat kunnen Emoji bijdragen aan de content creation van CMD’ers?

Deelvragen:

 1. Wat is de toegevoegde waarde van Emoji in digitale communicatie?
 2. Waarop moet je letten bij het gebruiken van Emoji?
 3. Hoe kan je Emoji praktisch of creatief inzetten?

Motivatie:
Geen taalbarrieres meer! (Bijna) iedereen spreekt namelijk Emoji. Niet alleen generatie Y & Z maken frequent gebruik van emoticons, ook de ouderen blijken steeds vaker een smiley te sturen. Emoji’s worden daarmee steeds belangrijker in onze manier van communiceren in online omgevingen. Met deze emotie beladen symbolen brengen wij mensen gevoel over wat met simpele tekst niet kan. Tijdens mijn content stage bij Onlane, heb ik verschillende social media posts gerealiseerd waar de lezers films moesten raden op basis van alleen Emoji’s. Hier kreeg ik zoveel verschillende antwoorden op, dat ik wel kon concluderen dat er ook een keerzijde is. Emoji’s zijn op meerdere manieren zijn te interpreteren. Wij moeten in ons werkgebied deze taal volledig leren begrijpen, zodat wij deze ook slim kunnen inzetten. Ik wil daarom graag diep graven in wat Emoji’s betekenen voor de hedendaagse communicatie en hoe wij als CMD’ers hierop kunnen inspelen als we content creëren.

Gekozen format:

Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:

Coster, M. (2017). Zeg het met emoji – Overtuigen en beïnvloeden met emoticons. Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers.

Piercy, J (2013). Symbols: A Universal Language. Geraadpleegd van https://books.google.co.uk/books?id=XRbdAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=symbols:+a+universal+language&hl=en&sa=X&ved=0CCYQ6AEwAGoVChMI0dmSjo2LyQIVAZAUCh1Gkghq#v=onepage&q=symbols%3A%20a%20universal%20language&f=false

Stark, L., & Crawford, K. (2015). The Conservatism of Emoji: Work, Affect, and Communication. Geraadpleegd van http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305115604853 

Verheijen, L. (2016, januari). Emoji voor dummies: multimodaliteit in digitale communicatie met 144 pixels. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/profile/Lieke_Verheijen/publication/303873211_Emoji_voor_Dummies_multimodaliteit_in_digitale_communicatie_met_144_pixels/links/57597ce408ae9a9c954efe90.pdf

Walter, J., & D’Addario, K. (2001). The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer-Mediated Communication. Geraadpleegd van https://pdfs.semanticscholar.org/e6d0/bc12132aa70fc848d08e9a64deab711f8a78.pdf

Onderzoeksmethodes:

 • Deskresearch