Synopsis – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom
Studentennummer: 1608709
Specialisatie: Visual Design NL
Format: Mini lecture

De toekomst van kunstmatige intelligentie voor grafisch ontwerpers.

Synopsis

In dit seminar wil ik jullie meenemen naar de toekomst van het ontwerpproces. In de huidige situatie wordt er veel gecommuniceerd tussen de ontwerper en opdrachtgever, waarbij de ontwerper het brein is achter de eindresultaten. De tools welke door de ontwerper worden gebruikt zijn in de geschiedenis drastisch veranderd door de opkomst van de computer. Maar we zien tegenwoordig ook dat computers vaak meer het brein neigt te worden inplaats van alleen maar een tool, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

In veel werkvlakken en toepassingen zien we al de positieve en negatieve kanten van kunstmatige intelligentie. Dit onderzoek richt zich hier als eerste op. Daarna wordt er gekeken naar de verwachtte ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen, waarbij steeds wordt gereflecteerd wat voor invloed dit kan hebben in het vakgebied van visueel ontwerpen.

De ontwikkelingen die zich nu plaats vinden kunnen bepalen hoe we later werken.

Synopsis | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen: Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Sandra Bukman

Periode: D

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

Hoe zorg je ervoor dat men meer volgers krijgt op YouTube?

 

Deelvragen

1. Hoe krijg je volgers?

2. Hoe zorg je ervoor dat het publiek jou blijft volgen?

3. Wat zijn de best practices om meer volgers te krijgen op YouTube?

 

Synopsis

YouTube, we kennen het allemaal. Het ene kanaal is wel bekend en het andere niet. Bekende kanalen hebben veel volgers. Maar hoe krijg je nou meer volgers op YouTube? Allereerst zijn wij aan de slag gegaan met deskresearch. Hier kijken we naar artikelen, onderzoeken en TedTalks die gaan over het krijgen van volgers.

Verder wordt er ook gekeken naar mensen met een expertise op het gebied van YouTube en social media. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben al een interview afgenomen. Ook zal er binnenkort een interview met een social media expert plaatsvinden. Hiermee willen we hun opinie achterhalen met betrekking tot hun ervaringen en onze deelvragen.

Hierna hopen wij een compleet plaatje te hebben gecreëerd over hoe je meer volgers krijgt, voor ons en voor de kijkers.

Synopsis – Tim Terlingen

Naam: Tim Terlingen
Studentnummer: 1607633
Specialisatie: Visual Design
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Welke invloed hebben online media zoals de website, social media en e-mailmarketing op de Customer Experience van Coolblue?

Synopsis
Tegenwoordig is het van groot belang dat de gebruikerservaring van een product of dienst goed is. Hier dagelijks mee bezig zijn en het leren kennen van de bezoeker is hierin een belangrijk element. Maar hoe zit het met de totale klantervaring? De interactie tussen merk en klant hoort niet te stoppen na het aanschaffen van een product of dienst, maar moet daarna doorgaan.

In dit seminar ga ik dieper in op ’customer experience’. Customer experience is de som van alle belevingen van een klant tijdens de interacties met het merk, zowel online als offline. Het gaat niet over een bepaald moment, maar om de hele customer journey (klantreis) en over de totale klantbeleving. Voor het onderzoek deed ik (literatuur)onderzoek op het gebied van customer experience en beïnvloedingsprincipes en is er een expert review uitgevoerd. Vervolgens heb ik concrete voorbeelden geanalyseerd op Coolblue.nl. Met al deze informatie ben ik het gesprek aangegaan met een medewerker van Cooblue.

Om concrete voorbeelden te geven in dit seminar heb ik gekozen om de webshop van Coolblue te onderzoeken. Coolblue heeft in de afgelopen vijf jaar vier keer ’de Shopping Award’ voor beste webwinkel (voorheen thuiswinkel awards) gewonnen. Dit is dan ook één van de redenen waarom ik voor dit bedrijf heb gekozen. Bij Coolblue zijn  dagelijks vijftig mensen bezig met de website, social media en e-mailmarketing. Deze afdeling is opgesplitst in drie delen: creatie, service en commercieel.

Aan de hand van de zes beïnvloedingsprincipes van Cialdini wordt gekeken hoe ‘online’ kopers worden beïnvloed en hierbij worden visuele voorbeelden van deze principes geanalyseerd.

“We feel like we make our own decisions, but in fact we don’t. Our decisions are heavily influenced by the person who designed the options for us.” – Dan Ariely, gedragseconoom.

Daarnaast kan de doelgroep van een webwinkel op verschillende manieren worden gesegmenteerd, zoals demografisch of socio-economisch, maar in dit onderzoek is gekozen voor een ander model. Het model genaamd ‘buyer personas’ van Bryan Eisenberg is gebaseerd op koopbeslissingen en koopgedrag en wordt verdeeld in vier categorieën: concurrerend, spontaan, methodisch en menselijk. Dit model geeft een krachtig beeld van de soorten bezoekers voor een webwinkel en helpen bij de interactie en het verbeteren van een webwinkel.

Echter blijft het van belang om te kijken welke principes en technieken werken en welke niet. Dit kan door middel van A/B-testen, gebruikersonderzoek, Net Promotor Score (klanttevredenheidsonderzoek) en het analyseren van de nieuwsbrief.

Dit seminar gaat over de gehele klantervaring en daarom wordt niet alleen gekeken naar de webshop, maar ook naar de klantenservice, social media en e-mailmarketing (nieuwsbrief). Door een positieve customer experience zorgt Coolblue dat hun klanten niet alleen producten kopen, maar ook bijna ambassadeurs van het merk worden. Zij vertellen hun positieve ervaring door aan vrienden en komen in een later stadium terug voor het aanschaffen van een nieuwe product of dienst.

Synopsis – Jasper Koopmanschap

Naam: Jasper Koopmanschap
Studentennummer: 1616778
Specialisatie: Visual Design NL
Format: Mini lecture

De toekomst van package design: what’s next?

Synopsis
In dit seminar wil ik jullie meenemen in de wereld van Package Design. Aanvankelijk waren verpakkingen bedoeld voor transportdoeleinden, maar zijn die functie inmiddels ontstegen. Rond de jaren 50 werd het een reclamedrager, tegenwoordig zijn consumenten zelfs bezig met het milieu en verpakking. Wat heeft de toekomst in petto voor de voedsel verpakking?

Het onderzoek richt zich eerst op de ontwikkeling van de voedselverpakking. Hoe komt het dat het zo’n herkenbaar onderdeel is geworden in ons leven? Vervolgens bekijken we trends op dit moment. Welke wegen en tactieken gebruiken de designers om de mens te triggeren met hun verpakking?  Als laatste duiken we in op ontwikkelingen, innovaties en nieuwe technologie omtrent dit onderwerp. We nemen ook een stap in de toekomst en ik laat jullie mijn visie zien wat er kan gebeuren met een Coca Cola verpakking.

We observeren, leren, experimenteren en bestuderen de toekomst van Package Design.

Onderzoeksvraag – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom

Studentnummer: 1608709

Specialisatie: Visual Design

Blok: B

Onderdeel: Onderzoeksvraag

Format: Mini hoorcollege

Docent: Annemieke Pesch

HOOFDVRAAG

Welke invloed kan kunstmatige intelligentie hebben op de toekomst van het vak visueel ontwerpen?

DEELVRAGEN

  • Wat is kunstmatige intelligentie?
  • Voor welke doelen wordt kunstmatige intelligentie op dit moment gebruikt?
  • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie in de toekomst?
  • Welke kansen en bedreigingen brengt kunstmatige intelligentie met zich mee?

MOTIVATIE

Kunstmatige intelligentie kan ervoor gaan zorgen dat veel banen later misschien niet meer bestaan. Dit kan er voor zorgen dat hele vakgebieden later niet meer door mensen worden gedaan. Ik wil graag onderzoeken wat dit betekent voor visueel ontwerpers. Wordt kunstmatige een bedreiging voor het hele vakgebied of zorgt het voor meer extra mogelijkheden?

MOGELIJKE BRONNEN

http://www.psfk.com/2015/09/artificial-intelligence-designers-replace-humans-artificium.html

http://www.creativebloq.com/graphic-design/should-designers-be-worried-about-ai-91516763

http://www.digitalartsonline.co.uk/news/interactive-design/how-artificial-intelligence-will-take-work-away-from-design-studios-what-you-can-do-about-it/

http://designobserver.com/article.php?id=2067

 

Onderzoeksvraag – Tim Terlingen

Naam: Tim Terlingen
Studentnummer: 1607633
Specialisatie: Visual Design
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Welke invloed hebben online media zoals de website, social media en e-mailmarketing op de Customer Experience van Coolblue?

Deelvragen
Wat is Customer Experience?
Welke technieken worden er gebruikt om de doelgroep van Coolblue te overtuigen om een aankoop te doen (of de intentie om iets te kopen)?
Hoe worden de verschillende online media door Coolblue ingezet en getest?
Welke type bezoekers zijn er voor een webwinkel?

Motivatie
Sinds het begin van de opleiding CMD ben ik bezig met ontwerpen van online media. In 2014 heb ik de specialisatie User Experience Design gevolgd en hierdoor kreeg ik steeds meer interesse in de gebruiker of bezoeker van de bepaalde dienst. Daarnaast vind ik het erg interessant waarom en hoe bepaalde keuzes binnen een ontwerp worden gemaakt.

Voor mijn seminar heb ik gekozen om de webwinkel Coolblue te onderzoeken. Coolblue heeft in de afgelopen vijf jaar vier keer ’de Shopping Award’ voor beste webwinkel (voorheen thuiswinkel awards) gewonnen. Daarnaast is in 2016 is de omzet van Coolblue gestegen naar 857 miljoen euro en dat is een stijging van 55 procent in vergelijking met 2015. De verwachting is dat de omzet van Coolblue in 2017 met 40 procent stijgt en dat de omzet groeit naar 1,2 miljard euro. Dit blijkt uit een jaarcijfers van 2016. Deze stijgende lijn kan gezien worden als succes, maar hoe zorgen ze voor dit succes? Hoe trekken ze ‘klanten’ aan en hoe blijven deze ‘klanten’ terugkomen? Hoe overtuigt Coolblue hun klanten om iets te kopen of de intentie om iets te kopen?

Aan de hand van literatuuronderzoek, visuele voorbeelden, expert analyse en een interview met één van de ontwerpers van Coolblue wil ik achter het antwoord op deze vragen krijgen. Hierbij ga ik mij vooral richten op de online media kanalen zoals de webshop, e-mailmarketing, social media en de klantenservice van Coolblue.

Literatuur
Adformatie. (2017). Coolblue voor vierde keer beste webwinkel van Nederland. [online] Beschikbaar op: http://www.adformatie.nl/nieuws/coolblue-voor-vierde-keer-beste-webwinkel-van-nederland [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

Cialdini, R. (2007). Influence. 1st ed. New York: HarperCollins Publishers.

Kagenaar, P. (2015). Het tijdperk van digitale verleiding. [online] Dutchcowboys.nl. Beschikbaar op: http://www.dutchcowboys.nl/events/het-tijdperk-van-digitale-verleiding [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

Kaptein, M. (2015). Digitale verleiding. 1st ed. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.

Peppers, D. (2016). Customer Experience. 1st ed. Bookbaby.

Scheiberlich, C. (2016). Alle 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini toegepast op e-mailmarketing. [online] Emerce.nl. Beschikbaar op: https://www.emerce.nl/best-practice/alle-7-cialdini-emailmarketing [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

Schuyt, D. and Möhring, D. (2017). Hoe zet je overtuigingstechnieken in voor jouw kanaal?. [online] Adformatie. Beschikbaar op: http://www.adformatie.nl/partner/dentsu-aegis-network/hoe-zet-je-overtuigingstechnieken-voor-jouw-kanaal [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

van Kranenburg, M. and Boex, L. (n.d.). De psychologie van het overtuigen in een online omgeving. 1st ed. [ebook] Beschikbaar op: http://www.onlinebeinvloeden.nl/download/Whitepaper_de-psychologie-van-het-overtuigen.pdf [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

Welink, B. (2014). Jouw webwinkel heeft 4 typen bezoekers, zo overtuig jij ze om te kopen!. [online] www.karelgeenen.nl. Beschikbaar op: https://www.karelgeenen.nl/25/dit-zijn-de-4-typen-bezoekers-jouw-webwinkel-en-zo-overtuig-jij-ze-om-te-kopen/ [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

Word-of-Mouth and Referral Marketing Blog. (2017). Dr. Robert Cialdini’s 6 Principles of Persuasion (Over 60+ Examples Inside!) – Word-of-Mouth and Referral Marketing Blog. [online] Beschikbaar op: https://www.referralcandy.com/blog/dr-robert-cialdinis-6-principles-persuasion-50-examples-inside/ [Geraadpleegd op 4 mei 2017].

 

Onderzoeksvraag – Jasper Koopmanschap

Naam: Jasper Koopmanschap

Studentnummer: 1616778

Specialisatie: Visual

Blok: D

Onderdeel: Onderzoeksopzet

Format: Mini hoor-college

Docent: Annemieke Pesch

Motivatie:
Package design: een visuele impact. Gefascineerd door design en voedsel, wil ik dit onderzoeken. Een verpakking is allang geen verpakking meer, de functie hiervan blijft maar groeien. Ik heb de supermarkt nooit gezien als een plek waar we alleen ons eten vandaan halen. Ik wilde altijd al mee met mijn moeder als ze boodschappen ging doen. De diverse verpakkingen triggerde mij om net zolang te zeuren totdat het in het winkelwagentje mocht. Het ging mij niet om het product maar om de vorm, beeld en kleur. Ik wil graag hier meer over studeren, nadenken, lezen en delen met mijn medestudenten. Enorm benieuwd naar de groei en proces wat de voedselverpakking nog door gaat staan.

Hoofdvraag:
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van voedselverpakkingen?

Deelvragen:
1. Wanneer begonnen verpakkingen van voedsel hun opmars te maken?
2. Welke trends spelen er op dit moment in de verpakkingsbranche?
3. Wat zijn de innovaties op het gebied van technologie in de verpakkingsbranche?
4. Welke materiaal keuzes biedt de toekomst aan voor verpakkingen?
5. Experiment: kunnen we als visual designer een bekende voedsel verpakking aanpassen voor de toekomst?

Bronnen:
Cooked (Documentaire)
Web artikelen over package design
Boeken over gedragsleer, voedsel en verpakkingen
Artikelen over milieu, recyclen en materiaalkeuzes
Web artikelen over de toekomst, innovaties en technologie ivm package design
Literatuur van B.J. Fogg en artikelen van Iris van Ooijen