HERKANSER. SYNOPSIS L.L. de Vries

Name: Loïs de Vries HERKANSER
Student number: 1635893
Specialisation: Concept Design English
Period: B
Teacher: Rob van den Idsert
Format: Mini Lecture
Titel: Behind the city walls

Motivation

Nowadays, we are more on our own. We have lost contact with each other. There is a growing number of people who feeling lonely in their own town. The city where we live in, tell us something about our identity. You probably could image a typical ‘Amsterdammer” or a typical ‘Rotterdammer’, but after those two it will be pretty difficult. Perhaps less for the residents themselves, who recognize their fellow citizens, but can hardly describe it to an outsider.

A mayor of a small town in Brabant, told me of the importance of (personal) branding. He said, the communication of the municipality is obsolete. Which make it harder to stay connected with the citizens. Municipalities need to step up the game. Invest in their concept and treat it like a brand.

Research question
How could the municipalities, use city branding to improve the 
connection with the inhabitants?

Sub questions

 1. What is the definition of city branding?
 2. How did the municipalities communicate with the inhabitants in the old days?
 3. What are the reasons why the municipality does not connect with the inhabitants
 4. Are there any successful examples of city branding in the Netherlands?
 5. What’s in it for the inhabitants?

Interesting sources

Beijers, H. U. U. B., Hagenaars, P. O. L. L. I., & Minkenberg, E. L. L. E. N. (2015). Identiteit: uitsluiten of verbinden. Utrecht, Nederland: Uitgeverij de Graaff.

Buhrs, M. I. C. H. E. L. (2016). City en gebiedsmarketing. Schiedam, Nederland: Scriptum.

City branding [Blog post]. (n.d.). Retrieved November 16, 2017, from http://www.citybranding.be

Komans, J. E. A. N.-P. I. E. R. R. E. (2008, February 3). Marketing Groningen: citymarketing in Groningen [Blog post]. Retrieved November 15, 2017, from http://www.citymarketingonline.nl/archives/19

Obbink, H. A. N. N. E. (2016, September 21). Eenzaam in de grote stad. Retrieved November 16, 2017, from https://www.trouw.nl/home/eenzaam-in-de-grote-stad~aefbbf25/

Vereniging Nederlandse Gemeenten. (2014, March 2). De breedte van de gemeentelijke communicatie in beeld. Retrieved November 16, 2017, from https://vng.nl//files/vng/publicaties/2014/20141112-verzamelboek-communicatie-www.pdf

 

During my research, I will use qualitative interviews and look at psychological theories to answer my questions. But also desk research and group discussions will be used.  

 Synopsis

More and more regions, municipalities and countries make more use of marketing and branding to attract the attention of the public. It is about looking at the concept as a product or service. Urban promotion and city marketing has been used in the Netherlands for some time. But mainly to promote the area or city to tourists, think of the Tourist Office.

From the conceptual perspective, there is a difference between city marketing and city branding. Wishes and needs of the consumer form the basis for city marketing. When we look at branding, the organization is in the lead. It’s about putting down an identity. The identity of your product or service. Formed by a chosen mission and vision. The municipality as a brand, with its own identity to inspire residents through their ideas. If the city branding is strongly positioned, it also improves the bond with the inhabitants of a city.

There is also a communication problem between the citizen and the municipality. A lot of changes over years. Social media made it easier to speak up. The municipalities have stepped in too late to the social media trend. Many municipalities are busy integrating social media into their organization. Nowadays, every single municipality in the Netherlands has an Twitteraccount, although this media channel is on its way back. The target group is used to the 24/7 service. By integrating webcare, Instagram and Facebook in a good way, you provide a low key communication platform.

There are great examples of succeed city branding, national and international. I Amsterdam, is one of these successful stories. The melted two elements together, the area and the people of Amsterdam. They made every citizen of this city an city ambassador, The Amster-dammer. A brand with a very important identity that grounds with the current identity.

 

Next week I have more interviews to do with citizen, brand experts and a mayor. This is just the beginning. Some of my sub question, need some more research like what’s in it for the inhabitants? And what kind of steps are needed to integrate city branding.

 

 

 

‘I amsterdam allows the people to voice their pride and confidence while 
expressing support and love for their city.’ (thisisnotadvertising,2012)

 

Synopsis Jiska van der Meer

Hoofdvraag:
Hoe wordt het gedrag van de Snapchat gebruiker beïnvloed door middel van gamification?

Synopsis:
Wat is gamification?
Gamification is het toepassen van game denken en gametechnieken in real-life situaties. Het doel van gamification is om de gebruiker te motiveren een handeling uit te voeren. Denk aan Holle Bolle Gijs in de Efteling. Door “papier hier” te roepen motiveert hij de gebruiker afval in zijn mond te gooien. Wanneer je vuilnis in zijn mond gooit, geeft hij een positieve reactie terug.
Gamification werkt door positieve psychologie toe te passen. Onze hersenen zijn gevoelig voor aandacht-systeem, beloningssysteem, motivatie, emotie en geheugen waar gamification allemaal op inspeelt.
Yu-Kai Chou beschrijft in zijn Octalysis Framework 8 kernmotivaties voor gamification.

Wat is Snapchat?
Snapchat is een social media platform wat veel gebruikt wordt door jongeren. Snapchat is in eerste instantie opgericht om op een veilige manier pikante foto’s met elkaar te delen. Je kunt namelijk zelf instellen hoelang je de foto die je stuurt aan de ander wilt laten zien. Dit met een maximum van 10 seconde. Na de door jou ingestelde tijd wordt de foto dan ook automatisch verwijderd.
Echter brak het succes van Snapchat pas uit toen het door een andere doelgroep werd gebruikt. Namelijk: de ‘onschuldige’ jongeren. Snapchat is een social media platform waarop je nog steeds foto’s voor een korte tijd met elkaar kunt delen. Dit doe je niet tegenover de hele wereld, maar alleen tegenover de door jou toegevoegde vrienden. Omdat je vrienden alleen aan de hand van een gebruikersnaam of telefoonnummer kunt vinden, is het lastiger om vreemden toe te voegen. Dit is bij Snapchat dan ook niet gebruikelijk.

Hoe wordt gamification toegepast op Snapchat?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik een aantal sub deelvragen gemaakt:
Welke tools zorgen ervoor dat er binnen Snapchat gebruikt wordt gemaakt van gamification? En hoe werken deze?
Wordt gamification op Snapchat altijd als positief ervaren?

Kan Snapchat de gamification binnen hun app. anders toepassen?
Om te kunnen ontdekken wat er eventueel binnen Snapchat aan gamification veranderd kan worden heb ik eerst de antwoorden op deelvraag 3 nodig.

Synopsis Melissa Lewis

 • Naam: Melissa Lewis
 • Studentnummer: 1676028
 • Specialisatie: Content Design
 • Klas: JDE-CONT-2B
 • Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag:

Hoe beïnvloedt de storytelling van de Chocolatemakers de koopintentie?

Deelvragen:

 • Welke elementen maken storytelling succesvol?
 • Hoe passen de Chocolatemakers hun storytelling toe?
 • Experiment: Waar kiest de consument voor?

Synopsis:

Welke elementen maken storytelling succesvol?

Voor deze deelvraag heb ik gebruik gemaakt van deskresearch. Ik ben erachter gekomen dat er meerdere aspecten spelen bij een succesvolle storytelling en dat je bijvoorbeeld een kernverhaal moet hebben. Dit is de bron waar alle verhalen die je merk wilt vertellen, een verbinding mee heeft. Hiermee heeft de consument of gebruiker een goed beeld waar je bedrijf voor staat. Je verhaal heeft dan een goede basis waar je als merk op door kunt bouwen.

Hoe passen de Chocolatemakers hun storytelling toe?

Ik heb nu een duidelijke richtlijn van welke elementen voor een succesvolle storytelling zorgen. Hiermee kan ik verdergaan op mijn tweede deelvraag. Waar ik nog verder op in wil gaan is hoe de Chocolatemakers zelf hun storytelling toepassen. Ik wil misschien proberen om de Chocolatemakers te bereiken om informatie te krijgen, zo heb ik meer informatie dan dat ik via deskresearch zou kunnen halen.

Experiment: Waar kiest de consument voor?

Ik heb al bij een aantal mensen mijn experiment uitgevoerd. Ik heb het bewust bij verschillende soorten mensen getest: leeftijd, afkomst en geslacht, zodat ik een brede groep heb om op te experimenteren. Hiermee kan ik ook meer bevindingen uit halen. Bijvoorbeeld dat een bepaalde groep een andere koopintentie heeft dan de andere.  Wat ik nu al merk is dat een verhaal inderdaad invloed heeft op de koopintentie, deze stijgt namelijk ten opzichte van de chocolade zonder verhaal. Dit vond ik wel interessant om te zien. Wat ik nog wat beter wil onderzoeken is of het nog een effect heeft op de volgorde van hoe je de chocolade geeft. Ik heb tot nu toe bij de meeste mensen het verhaal als tweede optie gegeven, ik wil nog verder experimenteren of het ook invloed heeft als je het verhaal als eerst geeft. Ook heb ik hier bij een aantal deelnemers met toestemming hun reactie mogen filmen. Dit wil ik nog monteren in een filmpje om een sfeerimpressie van het experiment te laten zien.

Synopsis Achsa Angelica

Titel: De hashtag als bindmiddel.

Hoofdvraag
Wat voor impact heeft het gebruik van hashtag op marketing -campagnes?

Deelvragen
1. Wat is hashtag en hoe is het ontstaan?
2. Hoe gaan brands met het gebruiken van hashtags om? en wat voor invloed heeft het?
3. Wat zijn hier de voor en nadelen voor brands?

Synopsis
De hashtag. Die kennen wij wel.
Het teken “#” wordt al tien jaar gebruikt om berichten en of onderwerpen te groeperen op social media. Zo zijn berichten ook eenvoudiger terug te vinden en ontdek je wat er online over bepaalde thema’s gezegd wordt.
Voor een merk is dit volgens mij des te interessanter. De hashtag laat niet alleen zien waar hun doelgroep zit, maar ook wat deze denkt en zegt. Hashtags bieden daarnaast ook de mogelijkheid om campagnes breder te trekken over meerdere kanalen.
In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de kansen, voordelen en effectiviteit van de hashtag voor merken. Zo heb ik onder andere de merken Coca Cola en Red Bull onder de loep genomen qua hashtag gebruik. In mijn seminar ga ik vertellen waarom deze grote merken de hashtag gebruiken in hun campagnes en hoe effectief deze campagnes wel of niet zijn.

Mini hoorcollege: De hashtag als bindmiddel.

Synopsis – Eileen

Hoofdvraag: Hoe kan een digitaal platform bijdragen aan de ontwikkeling van jongvolwassene met een bipolaire stoornis?

 • Wat is een bipolaire stoornis?
 • Welke social media platformen worden door jongvolwassenen gebruikt?
 • Wat is de functie van social media platformen?
 • Welk gedrag kun je van een jongvolwassenen met bipolaire stoornis achterhalen?
 • Bestaan er digitale platformen die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met een bipolaire stoornis?

Motivatie
Ik heb meerdere vrienden die dagelijks worstellen met depressie. Ik kwam tot de ontdekking dat al die vrienden ongeveer hetzelfde gedrag vertoonden op Facebook. Ik was erg nieuwsgierig of dit met elkaar in verband stond. Waarom zijn ze op het ene moment stil en posten ze op ander moment meerdere posts op dezelfde dag?

Synopsis
‘Life is amazing even when i’m depressed.’ Een uitspraak van Simon Sinek tijdens een interview over millenials en de arbeidsmarkt. Deze opmerking heeft mij aan het denken gezet. Waarom zijn wij tegenwoordig verslaafd aan social media? Naast de verslavende chemische stof dopamine die vrijkomt worden jongvolwassenen dagelijks overspoeld met prikkels. Vooral door de opkomst van social media, lijkt de behoefte om leuk gevonden te moeten worden alleen maar te groeien. Wanneer je de verleiding weghaalt, wordt het een stuk makkelijker om de verslaving te stoppen. Dit hebben we ook besproken tijdens de presentatie over de Fogg Behavior model.

Volgens Douglas Rushkoff zijn we geen gebruikers van social media kanalen maar worden we gebruikt. Het is volgens Haroon Ali een dagtaak geworden om alle updates te bekijken. Doen we het dan eigenlijk nog omdat we het leuk vinden of omdat het een gewoonte geworden is? In hoeverre zijn mensen nog zichzelf op social media? Uit onderzoek blijkt dat je depressief kan worden doordat je je constant vergelijkt met vrienden op social media. Waarom laten we ons dan toch overhalen om elke dag onze social media kanalen te controleren? Zijn we bang om iets te missen?

Maar hoe zit dit dan bij mensen die al worstellen met depressie? Zijn kanalen zoals Facebook geschikt voor mensen met bipolaire stoornis of lopen ze gevaar nog depressiever te worden. Wat kun je op de verschillende social media kanalen vinden en wat geven psychologen voor advies aan deze doelgroep? De komende week ga ik op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Door te kijken naar de overtuigingskracht van Cialdini wil ik aantonen hoe bestaande apps die gericht zijn op mensen met bipolaire stoornis dit probleem oplossen.

Synopsis – Francine Rebel

Naam: Francine Rebel

Studentnummer: 1635744

Specialisatie: Visual Design

Blok: B

Docent: Annemieke Pesch

Format: Mini hoorcollege

Hoofdvraag

Wat kan een cinemagraph bijdragen aan de persuasion design van een website?

 

Deelvragen

Wat is een cinemagraph?

Wat is persuasion design?

Hoe kan een cinemagraph gebruikt worden op een website?

Voor welke doelgroep kan een cinemagraph ingezet worden als onderdeel van persuasion design?

 

Synopsis      

Cinemagraphs, het zijn GIF-afbeeldingen die fotografie en video combineren. Wat typisch is voor een cinemagraph, is dat het complete beeld stilstaat op één of twee elementjes na, waardoor er een fantastisch effect ontstaat tussen beweging en het ‘bevroren’ beeld. Het lijkt wel een beetje magisch. Nog steeds een moment opname als een foto maar dan met een klein subtiel bewegend element, die ervoor zorgt dat wij onze aandacht er langer bij kunnen houden.

Hoe kan een cinemagraph gebruikt worden op een website en hoe kan het bijdragen aan persuasion design oftewel aan gedragsverandering?

Tijdens mijn seminar laat ik zien wat een cinemagraph is aan de hand van voorbeelden. We bekijken hoe een cinemagraph ingezet kan worden op een website. Verder leg ik uit wat persuasion design is. Dit doe ik aan de hand van de B.J. Fogg’s behavior model. We behandelen dan ook voor welke doelgroep een cinemagraph ingezet kan worden als onderdeel van persuasion design. Nadat we dit behandeld hebben, kunnen we de hoofdvraag beantwoorden. Tijdens de mini-hoorcollege zal ik ook terugkoppelen naar de vraag: “wat hebben wij hier als cmd’ers aan?”

Synopsis – Maurice Smeets

Naam: Maurice Smeets
Studentnummer: 1679975
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Animatievideo

Hoofdvraag
Hoe zorgt YouTube er door middel van algoritmes voor dat jongeren tussen de 16 en 25 zolang mogelijk op de website blijven?

Deelvragen

 • Wat is YouTube?
 • Wat zijn algoritmes?
 • Welke algoritmes past YouTube toe
 • Wie zijn de gebruikers van YouTube?
 • Hoe beïnvloeden de algoritmes de gebruikers?

Synopsis

Voor mijn werk als “student aan huis” kom ik regelmatig over de vloer bij mensen om ze te helpen met computerproblemen. Meestal zijn dit 60-plussers maar laatst was ik een keer bij een jong gezin. Ik kwam daar aanvankelijk voor het installeren van de printer maar daarna hadden ze nog een aantal andere (kleine) vragen. Er werd mij gevraagd of ik het WIFI-wachtwoord kon aanpassen, dit was namelijk nu een heel lang en moeilijk wachtwoord. Wat vervelend was, want als er vriendjes over de vloer kwamen om te spelen – was vrijwel het eerste wat ze vroegen het WIFI-wachtwoord. Ze wilden namelijk de nieuwe vlogs kijken op YouTube en samen gamen. Zo zie je maar weer hoe belangrijk tegenwoordig internet, en voornamelijk voor jongeren. YouTube is een van de meest populaire websites. Ik wil weten wat YouTube zo populair maakt, en waarom mensen steeds terugkomen. Ik heb daarom de volgende hoofdvraag opgesteld:

Hoe zorgt YouTube er door middel van algoritmes voor dat jongeren tussen de 16 en 25 zolang mogelijk op de website blijven?

Om deze vraag goed te beantwoorden heb ik een aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen ga ik beantwoorden door middel van verschillende onderzoeksmethode te gebruiken. Tot nu toe heb ik deskresearch toegepast, en ik ben langs geweest bij Google / YouTube om meer te weten te komen over wat zij met data doen. In de komende weken wil ik door middel van interviews en observatie nog meer informatie binnen krijgen die ik kan gebruiken voor mijn onderzoek.

Synopsis – Sanne Hesseling

Naam: Sanne Hesseling
Studentennummer: 1656706
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Waar moet een User Experience designer rekening mee houden tijdens het ontwerpen van een educatieve app in de klas, voor kinderen van acht tot en met elf jaar?

Synopsis – Tablets in het onderwijs

Tegenwoordig werken veel basisscholen met tablets in de klas. Kinderen kunnen door tablets op een leuke manier leren, ze kunnen uit veel verschillende educatieve apps kiezen. Maar waar moet een User Experience designer nou allemaal rekening mee houden met het ontwerpen van zo’n educatieve app? Een voorbeeld is: verschillende niveau’s in de app, niet elk kind werkt op het zelfde niveau als zijn of haar klasgenootje.

Afgelopen week heb ik een interview gehouden met iemand die mij meer kon vertellen over het ontwerpen van educatieve apps. Wat tijdens het interview naar voren kwam was dat het goed is om zo vroeg mogelijk te beginnen met testen. Laat kinderen bijvoorbeeld meehelpen met ontwerpen van iconen. Zij interpreteren iconen op een andere manier dan volwassen.

Naast het leuke design proces zijn er ook genoeg voor- en nadelen op te noemen van het gebruik van een tablet in het onderwijs. Enkele voordelen zijn dat een tablet het onderwijs aantrekkelijker maakt omdat kinderen op een leuke manier kunnen leren. Daarnaast kunnen scholen door een tablet onderwijs op maat aanbieden. Er zijn ook nadelen van tablets, kinderen die veel achter een tablet zitten kunnen te maken krijgen met een tablet-nek of bijziendheid. Daarnaast zal het kind door veel gebruik van een tablet minder in beweging komen.

Interessante hoeken die nog onderzocht kunnen worden zijn de visuele elementen, wat vinden kinderen aantrekkelijk, en wat niet? De volgende stap is in gesprek met leerkrachten om te onderzoeken hoe lang (gemiddeld) een kind zijn of haar aandacht bij een app kan houden.

Synopsis – Tim Terlingen

Naam: Tim Terlingen
Studentnummer: 1607633
Specialisatie: Visual Design
Docent: Sandra Bukman
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Waarom gebruikt het biermerk Heineken sport als marketingkanaal en hoe doen zij dat?

Synopsis
Tegenwoordig associëren veel bedrijven zich met sport. Heineken verbindt zich met sport door officiële verbintenissen en is op deze manier is Heineken niet meer te missen langs de diverse Formule 1 circuits of tijdens voetbalwedstrijden van de UEFA Champions League. Dit kan ook onofficieel zijn door aan te haken op een bepaald sportevenement of sportmoment. Een biermerk dat zich verbindt met sport lijkt een opmerkelijke combinatie, maar is dit wel zo opmerkelijk?

In dit seminar wordt dieper ingegaan op de reden waarom en hoe Heineken zich richt op sport. De hoofdvraag die uiteindelijk wordt beantwoord luidt als volgt:

‘Waarom gebruikt het biermerk Heineken sport als marketingkanaal en hoe doen zij dat?’

Allereerst wordt het begrip sportmarketing geïntroduceerd, uit welke onderdelen sportmarketing bestaat en wat de effecten hiervan zijn. Sportmarketing is te verdelen in drie vormen: promoten van een sporttak, promoten van product of dienst d.m.v een sportevenement, sporter of team en promotie om mensen deel te laten nemen aan een bepaalde sport. Tevens is sportsponsoring een belangrijk onderdeel van sportmarketing en kan een bedrijf via officiële reclame, officiële sponsoring of ambush reclame (aanhakers) zich hieraan verbinden.

Verschillende factoren van sportmarketing en sportsponsoring zijn inmiddels bekend en vervolgens worden concrete voorbeelden gegeven van de samenwerkingen van Heineken met sportobjecten. Deze samenwerkingen van Heineken zijn niet alleen terug te zien in Formule 1 en UEFA Champions League, maar ook bij de World Cup Rugby en het Holland Heineken House tijdens de Olympische spelen. De verschillende sportobjecten waar Heineken zich aan heeft verbonden worden geanalyseerd. Heineken maakt niet alleen gebruik van internationale campagnes, maar ook nationale campagnes zoals ‘Blijf helder’ zijn van belang voor het biermerk. Deze campagne is namelijk een onderdeel van het ‘Drink Responsibly Platform’, waar Heineken zich richt op verantwoord alcoholgebruik.

Tot slot worden de kanalen die Heineken gebruikt om haar merk via sport te promoten geanalyseerd. Diverse kanalen zoals televisiereclame, social media en andere public relations komen hier aan bod en laten zien hoe Heineken sport heeft toegepast in haar marketing.

 

Synopsis Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: UX

Klas: Herkanser

Docent: Thijs Waardenburg

Synopsis

______________________________________________________________________

Hoofdvraag van het onderzoek:

Hoe kan persuasive design invloed uitoefenen op het gebruikersgedrag van de smartphone / social media, met het uiteindelijke doel het gebruik hiervan te verminderen?

Deze hoofdvraag heb ik verdeeld onder een aantal deelvragen en een aantal subvragen:

Deelvraag 1:
Wat zijn de cijfers op het moment? Hoeveel mensen zijn/geven aan dat ze verslaafd zijn aan social media/smart-phone (en welke problemen brengt dat met zich mee?)

 • Hoeveel mensen in Nederland zijn in het bezit van een smartphone?
 • Wat zijn de (dagelijkse) bezigheden van de mensen op zijn/haar smartphone?
 • Welke social media platformen zijn het meest populair?
 • Hoeveel mensen geven aan verslaafd te zijn aan hun smartphone/social media?
 • Hoeveel uur spenderen de mensen (gemiddeld) op social media/smart-phone?
 • Welke problemen brengt deze verslaving met zich mee?

Feiten en cijfers. Daar ben ik eerst naar gaan kijken. Het komt er op neer dat er al een hele hoop relevante resultaten zijn gevonden. Ik heb ontdekt hoeveel mensen aangeven verslaafd te zijn aan de smartphone/social media, maar een nog veel groter percentage zegt last te hebben van het contstant online/bereikbaar moeten zijn.

Deelvraag 2: Wat is persuasive design  en hoe wordt dit toegepast op social media?

 • Wat is de definitie van Persuasive Design en wat houdt het in?
 • Welke theoriën/methoden zijn er omtrent Persuasive Design?
  • Behaviour Model by BJ Fogg
  • Cialdini
  • Behaviour Change model
 • Hoe wordt persuasive Design toegepast in de top 3 meest populaire social media?

Door te kijken hoe persuasive design wordt toegepast bij social media, kunnen we goed zien hoe het precies werkt. Aan de hand van de 3 theoriën zal ik de 3 meest populaire social media platforms analyseren. Er moet nog wat onderzoek plaatsvinden op deze deelvraag. Dit gaat hand in hand met een interview. Tot nu toe lijkt het erop dat de meest populaire social media platformen gebruik maken van Wederkerigheid en sociale bewijskracht.

Deelvraag 3: Waardoor raken we verslaafd? (aan social media/Smartphone)

 • Verslaving, Social media en de hersenen
 • Dopamine

In deze deelvraag ga ik meer in op de psychologie van persuasive design; Hoe werkt dit nou in het brein? Wat ik tot nu toe onderzocht heb, is dat er, elke keer dat iemand een like krijgt, getagd wordt of er een berichtje wordt geplaatst op de tijdlijn, er dopamine vrijkomt. Door dopamine voel je je blij, een soort ‘blijheidstofje’. Dopamine komt niet alleen hierin voor, maar wordt ook aangemaakt bij drugs en alcohol. Om deze deelvraag verder te beantwoorden, wil ik graag in gesprek gaan met een klinisch neuropsycholoog. Hier wordt aan gewerkt om een interview te regelen.

Deelvraag 4: Welke applicaties bestaan er al om het smartphone gebruik te verminderen door middel van persuasive design en welke patterns worden hierbij gebruikt?

 • Hoe reageert het brein op deze applicaties?
 • Wat zijn andere manieren om dezelfde hoeveelheid dopamine aan te maken als wat men ontvangt met social media gebruik/smartphone gebruik?

Op de markt bestaan er al verschillende applicaties waarbij het doel is om smartphone verslaving tegen te gaan. Tot nu toe heb ik de applicaties Space en Forest gevonden. Dit zijn applicaties die gebruik maken van Persuasive design, om zo het resultaat te bereiken dat ze het gebruik van de smartphone/social media verminderen. Ik moet nog ontdekken hoe deze applicaties werken in onze hersenen. Werkt dit ook op basis van dopamine? Wat maakt deze applicaties persuasive? Zijn er meer producten op de markt die deze verslaving tegen proberen te gaan?

_____________________________________________________________________

Deze deelvragen heb ik tot op heden kunnen invullen door het houden van deskresearch. Deze gegevens wil ik nog aanvullen door het houden van interviews. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar het groeiende ‘probleem’ rondom smartphone /social media verslaving. Daarom heb ik ervoor gekozen zo veel mogelijk deskresearch te doen.

Volgende week hoop ik 2 interviews te kunnen afleggen met een expert op het gebied van Persuasive Design en met een Klinisch Neuropsycholoog gespecialiseerd in gedrag.