Synopsis – Gino Wachter & Bas van den Elzen

Studenten: Gino Wachter en Bas van den Elzen

Specialisatie: Concept

Format: Documentaire

Hoofdvraag: “Waarom is het gebruik van kalligrafie/handlettering bij het creëren van de visuele identiteit de laatste jaren zo populair bij horecagelegenheden in Nederland?”

 

Synopsis

Kalligrafie/handlettering, je staat er misschien niet zo bij stil, maar je krijgt het steeds meer te zien in je omgeving. Wanneer je door het centrum van steden als Amsterdam en Utrecht loopt zie je steeds meer kalligrafische versiersels bij horecagelegenheden, met name café’s en restaurants. Of het nou een krijtbord is met een mooi menu erop, of de tekst aan de buitenkant van een etalage, café’s en restaurants gebruiken dit steeds meer om te werken aan hun visuele identiteit, maar ook de beleving van hun merk. Het is voor hen het laatste communicatiemiddel naar de klant.
Tijdens ons onderzoek kijken wij de oorsprong van kalligrafie/handlettering, het verschil tussen handleterring en kalligrafie, kalligrafie/handlettering in Nederland vandaag de dag,  maar kijken we ook waar de toenemende interesse bij horecagelegenheden vandaan komt. Hoe komt het dat bedrijven steeds vaker kalligrafen inschakelen om hun winkel te decoreren, heeft dit misschien te maken met een overkoepelende trend?

Synopsis // Daphne Davelaar

Voor- en achternaam: Daphne Davelaar
Klas: Concept
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini-hoorcollege

Terug naar de roots
Etos heeft een nieuw gezicht gekregen, zoals Aletta Kok Manager Marketing en Communication van Etos zegt. De nieuwe stijl van Etos is afgeleid van hun allereerste logo in 1931. Etos wilde terug naar hun roots, en wilde hun heritage graag terug laten komen in het heden. Volgens Aletta zorgt het nieuwe productdesign voor de juiste uitstraling.

Vergeleken met het oude design is er veel veranderd aan het uiterlijk van de producten. Het nieuwe design wordt door consumenten gezien als vrouwelijk en aantrekkelijk. Dat is een groot verschil met het oude design, dit werd gezien als oubollig en zakelijk. In het nieuwe uiterlijk maakt Etos gebruik van witruimte, verschillende grote van woorden in het zwart en één steunkleur. Aletta Kok: “Het doel van Etos is dat onze eigen merkproducten echt goed, groot, gaaf en goedkoop zijn.” Consumenten geven aan de producten met het nieuwe design nu vaker en eerder zullen kopen.

Discussie:
Als discussie wil ik aan het publiek vragen of productdesign voor hen doorslaggevend kan zijn om het product wel of niet te kopen. En waardoor komt dat? Om nog specifiek terug te komen bij de verandering van het productdesign van Etos wil ik vragen stellen aan het publiek dat regelmatig in de Etos komt. Aan hen wil ik de vraag stellen of zij de producten met het nieuwe uiterlijk nu vaker kopen.

 

Synopsis | Cliona Bredius

Name: Cliona Bredius
Specialisation: Content Design
Lecturer: Rob van den Idsert
Format: Lecture

How does the BBC’s Planet Earth II use personification in storytelling?

Synopsis
Imagine watching a nature documentary which is just a 24-hour-livestream of nature – uncut, no music, no voiceover, just what’s really happening. Let’s be honest, that would be boring and nobody would watch it for very long. We need storytelling to enjoy the show.

The BBC’s Natural History Unit (and the BBC in general) are known for their excellent storytelling skills, certainly after producing the award winning nature documentary series Planet Earth. Planet Earth is a journey across the globe, through every natural environment thinkable, showing the remarkable ways animals manage to overcome the challenges of surviving in the wildest places on Earth.

But, as every CMD’er has learnt, good stories need characters the audience can identify with. Characters with goals, conflicts and interactions. So, if Planet Earth doesn’t portray any people, then how does it tell a good story? This is where I think personification plays a major role.

After explaining what personification is, I’ll show the audience how it’s used in multiple scenes, providing some basic storytelling rules. Then I will continue to tell the audience why it’s used, talking from the perspective of a filmmaker. Finally, I’ll do an experiment, showing the audience a scene with no sound (music, sound effects and voice over), to test if they can still identify the story. I might also ‘show’ a scene with only sound and no visuals, to make a point. This will lead to the discussion.

Timberland, van outdoor- naar streetwear

Naam: Joao Loupatty

Studentnummer: 1655423

Klas: Concept

Format: Animatie

Onderzoeksvraag: Hoe is te verklaren dat outdoor-merk Timberland een hip-hop stijlicoon is geworden?

 

Synopsis

Timberland positioneert zich al ruim 62 jaar als outdoor merk en werkschoen voor “the working man”. Toch is het merk sinds de jaren 90 voornamelijk bekend geworden door rappers die de schoenen droegen. Hetzelfde is nu aan de gang met North Face in Nederland. Nu Timberland niet meer weg te denken is bij 90’s hiphop lijkt The North Face een icoon te worden van hiphop in de jaren 10.

Beide merken verkopen meer producten als streetwear dan outdoorwear. Toch staan ze beiden niet te springen om de aandacht van de hiphop scene. Ze blijven hun producten marketen als durable, duurzaam en betrouwbaar. Dit lijkt niet uit te maken voor de hiphop scene, die nog steeds deze producten graag koopt. Deze ontwikkelingen probeer ik te verklaren in mijn seminar. Enerzijds ga ik op zoek naar wat er in ’s werelds snelst groeiende subcultuur als een sterk merk ervaren wordt. Anderzijds bekijk ik de marketing van Timberland in de jaren 90 en probeer ik aan de hand daar van de populariteit van North Face te verklaren.

Synopsis | Peter Engelshove

Naam: Peter Engelshove

Studentnummer: 1645062

Klas: User Experience Design

Docent: Sandra Bukman

Format: Pecha Kucha

Hoofdvraag

Hoe komt de muzieksmaak van Spotify “Discover Weekly’ overeen met de muzieksmaak van de gemiddelde gebruiker?

Synopsis

Spotify heeft met Discover Weekly een functionaliteit die aanbevelingen maakt voor de gebruiker. Maar hoe werkt dit precies en komen deze aanbevelingen wel overeen met de muzieksmaak van de gemiddelde Spotify gebruiker? Door te kijken naar het algoritme achter Discover Weekly, kan ik zien hoe Spotify informatie over het muziekgebruik van de gebruiker achterhaalt. Zo kijkt Spotify onder andere naar andere gebruikers die overeenkomsten in muzieksmaak hebben en maakt het een muziekprofiel per gebruiker.

Door het ondervragen van Spotify gebruikers en zo hun muzieksmaak te analyseren, is het mogelijk om deze vervolgens te vergelijken met hun Discover Weekly afspeellijst. Hierbij zal er gekeken worden naar het verschil in artiesten en genres. Is het algoritme van Spotify écht zo goed of is er altijd een vorm van creativiteit van de gebruiker benodigd om nieuwe muziek te ontdekken?

Synopsis | Jort Greefhorst & Arvin den Toom

Naam: Jort Greefhorst & Arvin den Toom
Studentnummer: 1660492 & 1660367
Docent: Rob van den Idsert
Specialisatie: Content
Format: Documentaire

Onderzoeksvraag:
“Op wat voor manier draagt de protagonist en de progressie van het plot van Horizon Zero Dawn bij aan het onderdompelen van de spelers in haar virtuele wereld?”

Wat is Immersion (onderdompelen)?
Om de basis te leggen voor de rest van het onderzoek willen wij eerst een definitie van immersion tot stand brengen. Deze definitie gebruiken wij tijdens ons onderzoek. Hiervoor behandelen we verschillende theorieën uit literatuur. Deze theorieën vergelijken wij om tot één conclusie te komen over wat immersion kan betekenen. Hieruit vinden wij ook elementen die invloed hebben op immersie, zodat we deze kunnen onderzoeken tijdens ons exploratief onderzoek.

Wat is de verhaalstructuur van Horizon Zero Dawn en hoe wordt de speler hierbij betrokken.
Omdat het verhaal van het spel een grote invloed heeft op de immersion van de speler, willen wij het verhaal analyseren en kijken welke verhaalstructuur wordt toegepast. Hierbij gebruiken we de theorie van Joseph Campbell: The Hero’s Journey. Sinds er in een spel natuurlijk veel interactie is, kijken we ook naar hoe de speler bij het verhaal betrokken wordt. Dit doen we deels door exploratief onderzoek, maar ook door het te bespreken met een focus group. Ook willen we kijken waar de gaten van het verhaal zitten, wat er beter kan en wat ons opviel.

Hoe ontwikkelt het karakter van de protagonist zich naarmate het verhaal vordert?
Een onderdeel van een verhaal, en een belangrijk element die immersion kan versterken: de protagonist. We onderzoeken hoe het karakter van Aloy (protagonist) verandert naarmate het spel vordert en hoe de speler zich daarmee kan identificeren. We vergelijken de eigenschappen van Aloy met hoe de standaard (mannelijke) hero zich gedraagt. Vervolgens kijken we naar hoe gamers haar ervaren, en hoe Aloy’s eigenschappen de ervaring van Horizon beïnvloed.

Wat voor effecten hebben de keuzes die de protagonist maakt op de immersion van de spelers?
Als eerst zullen wij kijken naar de technieken die het spel gebruikt om de keuzes op te leggen en welke gevolgen deze hebben. Dit doen we vanuit ons exploratief onderzoek. Echter, om het effect van deze keuzes op de immersion te bepalen, doen wij uitgebreid onderzoek met een focus groep. We willen hier verschillende keuzes uit het spel selecteren en die opnieuw opleggen voor de groep, waaruit zij kunnen discussiëren over welk effect de keuze heeft, wat de juiste keuze is en hoe ze deze opties ervaren.

Synopsis | Muziek: het verhaal achter het verhaal

“Muziek kan een reclame korter of langer laten lijken, personen een ander karakter geven, de handeling van het personage laten veranderen en details zichtbaarder maken of op de achtergrond laten verdwijnen”, vertelde Jeroen van Gessel van Lab3 (Music Studios) mij. “Zodra je onder een autoreclame de muziek van Jaws plaatst, denk je dat de acteur vermoord zal worden”. Dit is de kracht van muziek die als doel heeft om het verhaal achter een verhaal te zijn. Een goed voorbeeld is de reclame van Kornuit die door Lab3 is gemaakt.

Tijdens het interview werd ik meegenomen door de kennis van Jeroen en zijn collega’s Aike, Friso en Florian. Dit heeft dan ook geleidt tot de hoofdvraag voor mijn onderzoek. Deze luidt als volgt: wat is de toegevoegde waarde van muziek in reclame? Hierin wil ik graag verklaren wat muziek doet met de houding van de consument ten opzichte van een product.

Volgens Lab3 wordt de keuze van de consument voor 50% bepaalt door de muziek. In het onderzoek wil ik graag duidelijk maken hoe dit kan door een experiment van G.J. Gorn hieraan te koppelen.

Format: mini hoorcollege

– Lize Gerritsen 1641772

 

Synopsis – Hélène Schmitz

Naam: Hélène Schmitz
Studentnummer: 1656396
Klas: User Experience Design – Klas 4
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini hoorcollege
Onderzoeksvraag: Hoe kan data uit Social Media gebruikt worden voor het verwerven van doelgroepinzichten?

Data uit Social Media, een bron voor doelgroepinzichten?

Onderzoek doen naar gebruikers en doelgroepen, een onmisbaar element voor het tot stand brengen van succesvolle ontwerpen. Voor het verzamelen van doelgroepinzichten gebruiken we reeds nog veel traditionele methoden, maar waarom? Tegenwoordig wordt steeds meer informatie al voor ons verzameld. Deze berg aan informatie wordt ook wel Big Data genoemd.

Een van de bronnen waaruit Big Data voorkomt is Social Media. Door middel van Social Media krijgen we toegang tot allerlei persoonlijke gegevens: sociale netwerken, profielgegevens en alle content die zij genereren. In mijn seminar onderzoek ik wat voor analyses we op die informatiestromen kunnen doen en wat voor doelgroepinzichten we daaruit kunnen halen. Ook ga ik in op de vraag hoe je van ruwe data tot een inzicht komt. Welke stappen moet je doorlopen? Welke tools kun je daarvoor gebruiken? Aan de hand van een eigen analyse zal ik laten zien hoe je dit als designer in de praktijk toe kunt passen.

Synopsis – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom
Studentennummer: 1608709
Specialisatie: Visual Design NL
Format: Mini lecture

De toekomst van kunstmatige intelligentie voor grafisch ontwerpers.

Synopsis

In dit seminar wil ik jullie meenemen naar de toekomst van het ontwerpproces. In de huidige situatie wordt er veel gecommuniceerd tussen de ontwerper en opdrachtgever, waarbij de ontwerper het brein is achter de eindresultaten. De tools welke door de ontwerper worden gebruikt zijn in de geschiedenis drastisch veranderd door de opkomst van de computer. Maar we zien tegenwoordig ook dat computers vaak meer het brein neigt te worden inplaats van alleen maar een tool, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

In veel werkvlakken en toepassingen zien we al de positieve en negatieve kanten van kunstmatige intelligentie. Dit onderzoek richt zich hier als eerste op. Daarna wordt er gekeken naar de verwachtte ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen, waarbij steeds wordt gereflecteerd wat voor invloed dit kan hebben in het vakgebied van visueel ontwerpen.

De ontwikkelingen die zich nu plaats vinden kunnen bepalen hoe we later werken.

Synopsis | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen: Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Sandra Bukman

Periode: D

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

Hoe zorg je ervoor dat men meer volgers krijgt op YouTube?

 

Deelvragen

1. Hoe krijg je volgers?

2. Hoe zorg je ervoor dat het publiek jou blijft volgen?

3. Wat zijn de best practices om meer volgers te krijgen op YouTube?

 

Synopsis

YouTube, we kennen het allemaal. Het ene kanaal is wel bekend en het andere niet. Bekende kanalen hebben veel volgers. Maar hoe krijg je nou meer volgers op YouTube? Allereerst zijn wij aan de slag gegaan met deskresearch. Hier kijken we naar artikelen, onderzoeken en TedTalks die gaan over het krijgen van volgers.

Verder wordt er ook gekeken naar mensen met een expertise op het gebied van YouTube en social media. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben al een interview afgenomen. Ook zal er binnenkort een interview met een social media expert plaatsvinden. Hiermee willen we hun opinie achterhalen met betrekking tot hun ervaringen en onze deelvragen.

Hierna hopen wij een compleet plaatje te hebben gecreëerd over hoe je meer volgers krijgt, voor ons en voor de kijkers.