Onderzoeksvraag Julia Lijftogt & Anouk Lemsom

Naam: Julia Lijftogt & Anouk Lemsom
Studentennummer: 1638360, 1638360
Specialisatie: Content en concept
Klas: JDE-CONT-2B
Docent: Sandra Bukman
Format: Documentaire

Hoofdvraag
Wat is de invloed van one-to-one communicatie op het gebied van videocontent?

Deelvragen
-Wat is videomarketing?
-Hoe ontwikkelt de trend van massacommunicatie naar one-to-one-communicatie?
-Hoe maak je een video persoonlijk?
-Wat zijn de zichtbare effecten van bedrijven die one-to-one communicatie inzetten bij hun videocontent?
-Hoe ervaart de klant/gebruiker one-to-one communicatie bij videocontent?

Motivatie
Momenteel is er een trend gaande in de marketingcommunicatie, waarbij bedrijven zich steeds meer richten op one-to-one communicatie met de klant. Eerder maakten bedrijven voornamelijk gebruik van massacommunicatie, waarbij ze zich richtten op de globale marktsegmenten, die werden geïdentificeerd aan de hand van een aantal kenmerken. Door technologische ontwikkelingen, is het voor bedrijven gemakkelijk geworden om persoonlijk te communiceren met zijn klanten en gebruikers. Daarnaast willen bedrijven zich steeds meer onderscheiden van de concurrenten, door bijvoorbeeld persoonlijke communicatie met de klant. We zien een verschuiving van massacommunicatie naar one-to-one communicatie tussen bedrijven en klanten.

Deze trend zien we tegenwoordig ook steeds meer terug in videocontent. Steeds meer bedrijven gebruiken persoonlijke video als marketingmiddel. Met dit onderzoek willen we graag uitzoeken wat de invloed is van one-to-one communicatie op het gebied van videocontent. Het is een relevant en interessant onderwerp om te onderzoeken omdat het relevant is voor ons CMD-vakgebied, en het kan helpen bij het bepalen van de juiste content van je marketingvideo.

Door te praten met een expert, te kijken naar bedrijven die gebruik maken van one-to-one communicatie in hun videocontent, en de huidige trends te analyseren, zullen we een antwoord krijgen op de onderzoeksvraag.

Bronnen
Maljaars, K. (2015, 13 april). Van massacommunicatie naar one-to-one marketing. Geraadpleegd van https://www.webnl.nl/blog/2015/04/van-massacommunicatie-naar-one-one-marketing

Stam, E. (2017, 27 januari). Trends in videomarketing in 2017. Geraadpleegd van https://www.emerce.nl/best-practice/belangrijke-video-marketing-trends-2017

Onderzoeksvraag – Melissa Roodbergen

Naam: Melissa Roodbergen
Studentnummer: 1602876
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE- CONCD-2B
Docent: Rob van den Idsert
Format: minihoorcollege/animatie

Hoofdvraag:
Hoe beïnvloed Gen Z door middel van social media het online shoppen?

Deelvragen:
– Wie is Gen Z?
o Wat zijn de behoeftes van Gen Z op het gebied van online communicatie?
o Op welke manier en waarvoor gebruiken zij social media?
o Hoe belangrijk is Gen Z voor de huidige online markt?

– Wat voor een aandeel heeft social media in online shoppen?
o Op welke manier beïnvloed Gen Z social media ?
o Welke rol speelt Gen Z in het fenomeen ‘social shopping’?

– Hoe passen bedrijven zich aan op de verschuiving van de doelgroep?
o Hoe verandert Gen Z de strategieën van online winkels?
o Welke middelen hebben bedrijven om de doelgroep te bereiken?
o Welke uitdagingen ervaren bedrijven met het bereiken van Gen Z?

Motivatie:
iGeneration, the Founders, Plurals, Centennials of ook wel Gen Z is een doelgroep die steeds meer op duikt als begrip. Hoe je ze ook wil noemen of definiëren deze generatie is een populaire doelgroep. Ze worden in verschillende artikelen en onderzoeken op het gebied van social media en marketing genoemd. Door een nieuwe definitie aan deze generatie te geven wordt er geprobeerd hun beter in kaart te brengen.
De doelgroep is voornamelijk interessant omdat zij zo verschillen van de Millenials. Lange tijd werden zij aangezien als een soort ‘Millenials’, echter schijnt er wel degelijk verschil te zijn tussen deze groepen. Het is voor ons als young professionals belangrijk om de verschillen te herkennen zodat we hier beter op in kunnen spelen.
Deze doelgroep spreekt mij aan omdat ik zelf tussen de Millenials en Gen Z in zit en ondanks tegenstrijdige karakteristieken die deze groepen vertonen, ik mijzelf in beide herken. Deze doelgroep heeft een actieve houding op social media en naar mate zij ouder worden zal dit ook zijn effect op de markt hebben.

Bronnen:
Ubels, D. (2017, 8 September). Generation Z: De ongrijpbare generatie.
Geraadpleegd van https://www.marketingfacts.nl/berichten/generation-z-de-ongrijpbare-generatie

Oglivy (2017, 1 November) Generation Z : The savviest consumer yet?
Geraadpleegd van https://www.ogilvy.com/news-views/generation-z-the-savviest-consumer-yet/

Beal, G. (2016, 11 Mei) 8 Key differences between Gen Z and Millenials
Geraadpleegd van https://www.huffingtonpost.com/george-beall/8-key-differences-between_b_12814200.html

Fullerton, L. (2017, 13 Augustus) Study: Teens, college students favor Snapchat while Gen Z spends up to 11 hours per day on social.
Geraadpleegd van http://www.thedrum.com/news/2017/04/13/study-teens-college-students-favor-snapchat-while-gen-z-spends-up-11-hours-day

Onderzoeksvraag Menno van Voorst

Naam:                               Menno van Voorst
Studentennummer:         1678032
Specialisatie:                   User Experience Design
Klas:                                 JDE-UXD-3B
Docent:                             Thijs Waardenburg
Format:                             Animatie

Hoofdvraag:

Wat zijn de effecten van interactieve winkeldisplays op het koopgedrag van winkelbezoekers in vergelijking met niet-interactieve winkeldisplays?

Motivatie:

Zelf ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in winkel displays, mede omdat mijn vader veel van deze displays heeft ontwikkeld voor grote bedrijven. Maar veel van deze displays zijn alleen nog druk, je kunt er verder niets mee, behalve naar kijken. Tegenwoordig proberen veel grote merken meer een band te creëren met een klant, zodat een klant zich meer betrokken voelt bij een merk. Maar veel winkeldisplays zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Er zijn een aantal grote spelers als Nike en Heineken die hebben geïnvesteerd in interactieve displays, maar is het ook niet interessant voor andere merken om over te gaan op interactieve displays om zo meer een band te creeëren?

Onderzoeksvraag Jasper van Dam

Naam: Jasper van Dam
Studentnummer: 1643581
Specialisatie: UX
Klas: Herkanser
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag:
Hoe beïnvloedt technologische ontwikkeling maatschappelijke normen over sociaal contact en bereikbaar blijven?

Deelvragen:
– Hoe zijn digitale communicatiemiddelen in de afgelopen 20 jaar veranderd?
– Zijn er overeenkomsten in de normen en waarden die mensen hebben met betrekking tot digitale communicatie?
– Welke normen en waarden zijn het resultaat van de nieuwe digitale communicatiemiddelen?

Motivatie:
De veranderingen en de vooruitgang in de technologie hebben zonder twijfel effect gehad op de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Dat beïnvloedt efficiëntie door de hoeveelheid en de snelheid waarmee mensen informatie delen te vergroten, maar het heeft ook effect op de verwachtingen die mensen hebben en de eisen die ze stellen, aan zichzelf en aan elkaar. Waar het een aantal jaar geleden nog normaal was om dagen niets van een persoon te vernemen, zou je die dat vandaag de dag misschien eerder kwalijk nemen, omdat een appje of een telefoongesprek een broekzak van je verwijderd is. Door de enorme toename is communicatiemiddelen veranderen ook de sociale structuren daar omheen, en daarom wil ik graag een poging doen om in kaart te brengen hoe mensen omgaan met de nieuwe mogelijkheden en wat ze daar van vinden.

Onderzoeksvraag Sacha van Dijk – Concept design

Naam: Sacha van Dijk
Studentennummer: 1678228
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege

 

Hoofdvraag:
In hoeverre is het publiek omroepbestel in lineaire zin nog relevant in het veranderde medialandschap van nu en de toekomst?

Deelvragen:
Wat is het publiek omroepbestel en en waarom hebben we een publiek omroepbestel?
Wat is er de afgelopen jaren veranderd aan het media landschap?
Wat is lineair televisie kijken en in hoeverre kijkt de gemiddelde Nederlander nog lineair televisie?
Wat zijn de ontwikkelingen in het on demand kijken?
Zijn er alternatieven voor het publieke omroepbestel?

 

Motivatie
Tegenwoordig kan je overal kijken wat je wil, wanneer je wil en op het door jou gekozen medium. Het ouderwetse lineair televisie kijken is er bijna niet meer bij. Het medialandschap is veranderd en zal in de toekomst sterk blijven veranderen. Er komen steeds meer streamingdiensten en smart tv’s bij die jou een ruime keuze aan mogelijkheden bieden. Soms sta ik er niet eens bij stil dat ik vroeger een hele avond op de bank zat en keek naar wat er gepland was voor die avond. Nu kijk ik alle content online via Netflix of kijk ik programma’s terug. Toch kan ik me geen wereld voorstellen zonder de publieke omroep. Het publieke omroepbestel wordt voor een deel gefinancierd door de belastingbetaler en zorgt voor kwalitatieve en gevarieerde programma’s voor alle groepen uit de samenleving. De laatste jaren is er veel discussie over de toekomst van de publieke omroepen en dalen de subsidies. Maar zou het ooit zo ver komen dat de publieke omroep verdwijnt? En wat gebeurt er dan met de kwaliteit en diversiteit van programma’s?

Seminar UX – Onderzoeksvraag – Thomas Wagteveld

Naam: Thomas Wagteveld
Studentnummer: 1662418
Spacialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-college

Hoofdvraag:

Hoe kun je jouw game ontwerpen op een manier dat deze een lange levensloop krijgt?

Deelvragen:

 • Wat verstaan we onder het hebben van een lange levensloop?
 • Wat zijn enkele voorbeelden van games met een lange levensloop?
 • Wat zijn de kenmerken van games met een lange levensloop?
 • Hoe verschillen deze kenmerken ten opzichte van een game met een relatief korte levensloop?
 • Hoe kun je deze kenmerken toepassen binnen jouw spelontwerp?

Motivatie:

Tegenwoordig is het een absolute vorm van massamedia geworden: Gaming. Games zijn er in allerlei genres. Maar hoe komt het dat sommige spellen na 10 jaar nog worden gespeeld terwijl andere games na een maandje uit het oog van de consument zijn verdwenen? Ik geloof dat hier meer achter zit. Ik wil graag onderzoeken wat ervoor zorgt dat spellen zoals Smash Bros Melee en Starcraft II tot op de dag van vandaag nog gespeeld worden terwijl andere spellen na een maand door velen links worden gelegd. Ik ga kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen de twee groepen. Ik wil duiken in de specifieke aspecten binnen game design om dit te kunnen verklaren.

Onderzoeksvraag Joao Loupatty & Gino Wachter

Naam & Studentnummer: Joao Loupatty (1655423) & Gino Wachter (1640296)

Specialisatie: UX

Klas: JDE-UXD-2B

Docent: Monique Dullaart

Format: Documentaire

Hoofdvraag: 

Op welke manier is het iteratieve proces dat op CMD geleerd wordt vergelijkbaar met ontwerpprocessen op andere creatieve vakgebieden?

Mogelijke deelvragen:

Wat is een iteratief proces en welke tools gebruiken wij CMD’ers hier voor?

Hoe doorloopt een (muzikant/kunstenaar/modeontwerper/etc) zijn ontwerpproces?

Welke paralellen zijn er te trekken?

Grote verschillen

Wat kunnen we van elkaar leren?

Motivatie:

Het doorlopen van een iteratief proces is voor elke CMD’er vanzelfsprekend. Al vanaf jaar 1 wordt er gehamerd op het laten zien van het door jou doorlopen proces en welke keuzes je daarin gemaakt hebt. Zo vanzelfsprekend als dit nu voor ons is, zo onzichtbaar zijn de processen van andere creatieven. Wij zien van bijvoorbeeld een muzikant alleen zijn uitgebrachte muziek en andersom zien anderen van ons alleen uitgebrachte, en dus voltooide, apps/series/films en posters. Wij willen een kijkje nemen in de creatieve processen die andere ontwerpers, be it music or art, doorlopen en kijken of we paralellen kunnen trekken, dingen kunnen leren of juist hen iets kunnen leren.

Bronnen:

De voor ons vooralsnog meest voor de hand liggende bronnen zijn:

Muzikanten/docenten conservatorium

(mode)ontwerpers/docenten HKU

Kunstenaars

Daarnaast zijn er voor de tools die CMD’ers gebruiken ongelooflijk veel bronnen. We willen ons voor nu focussen op de door ons meest gebruikte methodes, maar wellicht verandert dat gaandeweg.

Voor nu kan je denken aan.

Design thinking: https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

Double diamond: http://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond

 

Onderzoeksvraag Yesol Sihn

Yesol Sihn 1680488 3B
Specialisatie: UXD
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-Hoorcollege

Onderzoeksvraag:
Hoe maken we vegetarisme de sociale norm door middel van psychologie?

Deelvragen: 

 

 • Waarom vegetarisme als nieuwe sociale norm?
  – Wat is vegetarisme?
  – Wat is de situatie nu?
 • Welke specialisaties binnen de psychologie kunnen er gebruikt worden?
  – Uitleg over de gekozen theorieën.
 • Hoe kunnen we deze psychologie toepassen?
  – Advies voor het implementeren van deze psychologie.
  – Voorbeelden van media-uitingen en/of campagnes.

 

Vlees. Iedereen eet vlees. Het imago rondom vlees is mannelijk en stoer. Wie geen vlees eet is een hippie of een mietje. En wie veel fitnest eet lekker 500 gram kip in z’n eentje op voor de ‘gains’. Dit is het imago wat er op dit moment speelt rondom het eten van vlees.

Al jaren probeer ik zo gezond mogelijk te eten, maar ook te denken aan het milieu.
Ook ik at vlees. Ik ben opgegroeid met vlees als iets gezelligs. Tijdens de wintermaanden aten we vaak vlees op de gourmet, maar ook in de zomermaanden lagen de burgers te bakken en te braden op de barbecue. Sinds een paar jaar is het bekend dat vlees ongezond is en ontzettend slecht is voor het milieu. Daarom ben ik vegetarisch geworden. In eerste instantie voor milieu redenen, maar sinds ik me veel meer ben gaan verdiepen in de vleesproductie ben ik er ook achter gekomen dat het dierenwelzijn bar slecht is . Daarom wil ik een oplossing verzinnen om het consumeren van vlees te verminderen in Nederland. Voor onze gezondheid, voor het milieu en voor de dieren.

Bronnen:

Andersen, K. (Regisseur) & Keeghan, K. (Regisseur). (2014). Cowspiracy: The Sustainable Secret [Documentaire]. Los Angeles, VS: A.U.M. Films & Media & First Spark Media.

Andersen, K. (Regisseur) & Keeghan, K. (Regisseur). (2017). What the Health [Documentaire]. New York, VS: A.U.M. Films & Media.

Rinzema, G. (2014). Goed voorbeeld doet goed volgen. Geraadpleegd op 17 november 2017, van https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/g/gedragskennis/documenten/publicaties/2014/02/01/goed-voorbeeld-doet-goed-volgen

Guldenmund, F. (2009). De organisatorische driehoek als basis voor gedragsverandering. Geraadpleegd op 17 november 2017, van https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/2009-04-guldenmund.pdf

 

 

Onderzoeksvraag – Francine Rebel

Naam: Francine Rebel
Studentnummer: 1635744
Specialisatie: Visual Design
Blok: B
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini hoorcollege

Hoofdvraag
Heeft de trend cinemagraph toekomst?

Deelvragen
Wat is een cinemagraph?
Waarvoor wordt een cinemagraph gebruikt?
Wat is het effect van een cinemagraph?
Hoe wordt een cinemagraph gemaakt?
Hoe kan het in de toekomst gebruikt worden?

Motivatie
De laatste tijd zie ik steeds meer de trend cinemagraph voorbij komen. Een cinemagraph is een foto met een klein bewegingselement, die zich in een loop afspeelt. 
Wanneer ik een cinemagraph zie, stop ik altijd even met scrollen. Het houdt mijn aandacht vast en het heeft naar mijn gevoel iets magisch. Ik zie het steeds vaker voorkomen, maar nog niet bij grote merken. Het wordt dus nog niet grootschalig opgepakt als toevoeging voor reclame uitingen. Vandaar dat ik graag mijn onderzoek hierop wil richten. Ik wil gaan uitzoeken wanneer een cinemagraph het beste ingezet kan worden en of het in de toekomst meer gebruikt zal worden. Heeft de cinemagraph toekomst?

Ben Roelfsema – Onderzoeksvraag (Herkansing)

Hoofdvraag:

Op welke manier kan ik mijzelf positioneren als beginnend webdesigner zodat ik de markt van amateur sportverenigingen kan bereiken?

Deelvragen:

 • Wat is branding/positionering?
 • Hoe positioneren concurrenten zich?
 • Hoe bereik ik de doelgroep optimaal?

Motivatie:

Op mijn zesde ben ik begonnen met voetballen bij FC Delta Sports ‘95 uit Houten en nu, 22 jaar later, ben ik nog steeds lid van een voetbalvereniging. Voetbal is mijn grootste hobby en ik ben blij dat ik met vrienden elke week op een aardig niveau kan voetballen. In het afgelopen jaar is mij opgevallen dat mijn huidige vereniging (SV Houten) een zeer verouderde website heeft. Nu lijkt dit niet per se erg bij een amateur sportvereniging maar SV Houten is een redelijk grote club met veel leden en sponsoren dus een mooie, moderne en vooral functionele website zal niet misstaan. Na wat nader onderzoek kwam ik tot het inzicht dat ontzettend veel van deze amateur sportverenigingen nog een hele oude website hebben die waarschijnlijk door een hobbyist wordt onderhouden. Het idee kwam toen in mij op om voor deze sportverenigingen nieuwe websites te gaan maken om wat bij te verdienen. Echter ben ik daar tot nog toe niet aan begonnen maar met deze cursus wil ik er graag een begin aan maken door te onderzoeken hoe ik mijzelf zo in de markt kan zetten zodat ik uiteindelijk een eigen bedrijf kan starten.