Synopsis | Peter Engelshove

Naam: Peter Engelshove

Studentnummer: 1645062

Klas: User Experience Design

Docent: Sandra Bukman

Format: Pecha Kucha

Hoofdvraag

Hoe komt de muzieksmaak van Spotify “Discover Weekly’ overeen met de muzieksmaak van de gemiddelde gebruiker?

Synopsis

Spotify heeft met Discover Weekly een functionaliteit die aanbevelingen maakt voor de gebruiker. Maar hoe werkt dit precies en komen deze aanbevelingen wel overeen met de muzieksmaak van de gemiddelde Spotify gebruiker? Door te kijken naar het algoritme achter Discover Weekly, kan ik zien hoe Spotify informatie over het muziekgebruik van de gebruiker achterhaalt. Zo kijkt Spotify onder andere naar andere gebruikers die overeenkomsten in muzieksmaak hebben en maakt het een muziekprofiel per gebruiker.

Door het ondervragen van Spotify gebruikers en zo hun muzieksmaak te analyseren, is het mogelijk om deze vervolgens te vergelijken met hun Discover Weekly afspeellijst. Hierbij zal er gekeken worden naar het verschil in artiesten en genres. Is het algoritme van Spotify écht zo goed of is er altijd een vorm van creativiteit van de gebruiker benodigd om nieuwe muziek te ontdekken?

Synopsis | Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Namen: Tom van ‘t Hoff & Harumiko Felicia Soegito

Specialisatie: User Experience Design & Visual Design (herkansing)

Docent: Sandra Bukman

Periode: D

Format: Documentaire

 

Hoofdvraag

Hoe zorg je ervoor dat men meer volgers krijgt op YouTube?

 

Deelvragen

1. Hoe krijg je volgers?

2. Hoe zorg je ervoor dat het publiek jou blijft volgen?

3. Wat zijn de best practices om meer volgers te krijgen op YouTube?

 

Synopsis

YouTube, we kennen het allemaal. Het ene kanaal is wel bekend en het andere niet. Bekende kanalen hebben veel volgers. Maar hoe krijg je nou meer volgers op YouTube? Allereerst zijn wij aan de slag gegaan met deskresearch. Hier kijken we naar artikelen, onderzoeken en TedTalks die gaan over het krijgen van volgers.

Verder wordt er ook gekeken naar mensen met een expertise op het gebied van YouTube en social media. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben al een interview afgenomen. Ook zal er binnenkort een interview met een social media expert plaatsvinden. Hiermee willen we hun opinie achterhalen met betrekking tot hun ervaringen en onze deelvragen.

Hierna hopen wij een compleet plaatje te hebben gecreëerd over hoe je meer volgers krijgt, voor ons en voor de kijkers.

Synopsis – Marlon van Maaren

Naam: Marlon van Maaren
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Sandra Bukman
Periode: D
Studentnummer: 1664960
Format: Mini hoorcollege

Hoofdvraag:
Wat is de reden dat simulatiegames/De Sims, zonder doel interessant genoeg blijven voor de spelers om te blijven spelen?

Synopsis:
In mijn onderzoek heb ik eerst gekeken naar wat simulatiegames zijn en wat de Sims precies is. Om hier antwoord op te krijgen heb ik vooral deskresearch gedaan.

Ook heb ik een enquete gemaakt waarin ik onder andere vraag wat het doel is om het spel te blijven spelen. Deze enquete is binnen een dag al door meer dan 700 mensen ingevuld.

Wat vooral naar boven komt is dat de vele mogelijkheden binnen de Sims het spel aantrekkelijk houdt. Door middel van interviews wil ik nog verder tot de kern komen van de redenen van spelers. De Sims is een spel dat al meer dan 17 jaar bestaat, natuurlijk is het heel interessant om als CMD’er te leren van de kracht van dit spel!

Synopsis || Romy Hartendorp

Naam: Romy Hartendorp
Specialisatie: User Experience Design
Docent: Sandra Bukman
Periode: D
Studentnummer: 1658250
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kan een User Experience Designer gebruik maken van storytelling zodat een brainstorm gemakkelijker verloopt?

Synopsis

Voordat ik aan dit onderzoek begon dacht ik dat storytelling niet iets voor User Experience Designers was, maar eerder voor concept of content. Tijdens projecten leerde ik een beetje hoe user stories moesten worden gemaakt, maar zag daar nooit de toegevoegde waarde van in. Totdat ik het boek “Storytelling For User Experience” vond. Het boek trok mijn aandacht en ik besloot dieper in te duiken op de toegevoegde waarde van storytelling binnen User Experience Design. Ik kwam er al gauw achter dat storytelling binnen User Experience Design een heel ander soort storytelling is dan dat ik in het tweede jaar bij narrativiteit heb geleerd.

In mijn onderzoek ga ik in op de rol die storytelling voor een User Experience Designer kan spelen. Als een User Experience Designer storytelling op een goede manier gebruikt kan dit namelijk een voordelig effect hebben in de rest van het proces. Storytelling zorgt er namelijk voor dat het hele team weet waar zij voor werken. Verhalen zorgen dat verschillende disciplines binnen een team inzicht krijgen in waar zijzelf of anderen mee bezig zijn. Daarnaast zorgen verhalen ervoor dat User Experience Designers zich ook op emotioneel gebied in de gebruiker kunnen verdiepen.

Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat storytelling binnen narrativiteit en storytelling binnen User Experience Design verschillen. Het leek mij daarom interessant om bepaalde elementen te combineren. Hoe kan een User Experience Designer gebruik maken van de Hero’s Journey (Joseph Campbell)? En werkt dit ook in het voordeel van een User Experience Designer? Hier ga ik aan de hand van een experiment achter proberen te komen.

Synopsis – Thomas de Gilder

 

Format: Mini-lecture
Title: Branding an artist

Within this lecture I want to talk about creating brand awareness for artists. How does an artist gain more brand awareness? I want to research this by analysing the artist Jowners. He is an upcoming hip-hop artist. He started to gain recognition over the last couple of years. I want to know how this all started en what he did tot get where he is right now. I am very curious about his use of marketing tools and if he used these on purpose of not.

After Jowners started to gain recognition he signed at the music label Bravoure Music. I want to find out what differences the label could make I terms of brand awareness. I am also wondering if the label has a specific approach when they are branding an artist. Was there a specific approach with Jowners and why?

Synopsis – Denise Brouwer

Naam: Denise Brouwer
Specialisatie: User Experience
Docent: Sandra Bukman
Periode: D
Studentnummer: 1664628
Format: Mini-hoorcollege

Hoofdvraag
Hoe kunnen wearables, die de gezondheid van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap ondersteunen?

Synopsis
Wearables worden steeds vaker ingezet om bepaalde handelingen gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij brengen we de technologie dichter naar ons lichaam toe, wat ervoor zorgt dat ze onze fysieke toestand kunnen begrijpen en daarop in kunnen spelen. Je bent continu je eigen leven aan het rapporteren.
Volwassenen zijn niet enkel maar de doelgroep waarop wearables kunnen worden toegepast. Dat zij zelf de controle over het gebruik hebben, wil niet zeggen dat zij het niet op iemand anders kunnen toepassen. In dit geval heb ik het over baby’s. Baby’s zijn nog niet in staat hun leven te controleren. Deze taak ligt bij de ouders. Zij moeten hierin een keuze maken of dit een geschikte manier is om bepaalde gedragingen van hun kind te ontdekken.

Ouders, met name moeders, met een pasgeboren kind zijn in de meeste gevallen erg bezorgd en vinden het moeilijk om hun kind alleen te laten. De nachtrust wordt hierdoor verminderd, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun kind continu in de gaten moeten houden. Om die reden is het relevant om te onderzoeken hoe wearables, die de gezondheid van baby’s meten, de ouders in de eerste maanden van het ouderschap kunnen ondersteunen. Ik neem hierbij de schaduwzijde ook mee in mijn onderzoek, om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van het gebruik voor de ouders.

Tijdens mijn onderzoek richt ik me op de ouders, omdat zij moeten oordelen of de wearable een toevoeging kan zijn. Het kind heeft hier geen inspraak op. Hiervoor zal ik nog in gesprek gaan met ouders die een kind hebben gekregen, terwijl ze dachten onvruchtbaar te zijn en ouders die meerdere kinderen hebben gekregen. Zo wil ik kijken of er een verschillen zijn in mate van bezorgdheid en behoefte aan ondersteuning in verschillende contexten.

Synopsis Esther Hoeboer

Naam Esther Hoeboer
Specialisatie UXD
Docent Sandra Bukman
Periode D
Studentnummer 1666859
Format Animatie

Hoofdvraag
“Hoe kan de iBeacon technologie ingezet worden om bij supermarkten de User Experience van de consument te verbeteren?“

Presentatievorm
Animatie

In mijn onderzoek wordt gekeken hoe iBeacon ingezet kan worden in supermarkten. Apple heeft een systeem ontwikkeld dat de online en offlinewereld samenbrengt. Door gebruik te maken van iBeacon is het mogelijk om smartphones, tablets en andere apparaten acties uit te laten voeren wanneer ze in de buurt van een iBeacon zijn. Consumenten hebben tijdens het winkelen een toenemende behoefte aan nieuwe technologieën in supermarkten waarbij personalisatie, gemak en verbondenheid centraal staan.
Door iBeacon toe te passen wordt de User Experience verbeterd doordat supermarkten gerichte informatie kunnen geven. Hierdoor worden er o.a. persoonlijke acties gestuurd, informatie per product ontvangen (via de mobiele telefoon) en op de individu afgestemde winkelroutes. iBeacon is een verzamelnaam voor apparaten die een Bluetooth Low-Energy (BLE) signaal uitzenden voor draadloze verbinding.

iBeacon verschilt van andere technologieën, aangezien er maar een-richting communicatie is naar het ontvangende apparaat. Dit zorgt ervoor dat de apps waarin dit gebruikt wordt ervoor kunnen zorgen dat ze ook tegen de wil van de consument in, deze kunnen volgen. Een goed toegepaste iBeacon geeft gerichte informatie, afgestemd op de gedragingen van de consument. Hierbij gaat het niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. De aantasting van de privacy en de te verwachten spam kunnen zorgen voor wantrouwen bij consumenten.

Door middel van het inzetten van iBeacon is het in supermarkten mogelijk persoonlijke informa­­­tie aan te bieden aan consumenten. Hierdoor wordt de online en offlinewereld samengebracht.

Synopsis Rosalie IJwema

Naam: Rosalie IJwema
Studentnummer: 1658710
Specialisatie: UXD (klas 3)
Format: mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: Welke invloed heeft Material Design op de strategie mobile first voor webdesigners?

Titel: Material Design goed mobile

We zitten met z’n allen steeds met onze mobiele telefoons op het internet. We besteden gemiddeld 4 uur per dag online en tegelijkertijd wordt onze aandachtsspanne steeds korter. Bij mobile first ontwerpen ligt de nadruk op de mobiele telefoon en wordt vanuit daar nog grotere schermen ontworpen. Omdat we zo’n korte aandachtsspanne hebben is het belangrijk om zo effectief mogelijk de content te laten zien aan de gebruiker. Om te weten wat je de gebruiker gaat laten zien moet je weten wat ze op je website komen doen en hoe ze met hun telefoon omgaan. Voor al deze apparaatervaringen zijn designoplossingen ontworpen, voor mobile first.

In mijn onderzoek richt ik mij op de designfilosofie Material Design. Dit is ontwikkeld door Google met als doel een designfilosofie te ontwerpen die tijdloos is. Het design dat ontstaan is voelt logisch voor de gebruiker, oogt natuurlijk vanwege gebruik van herkenbare vormen en materialen, maar het moet ook futuristisch en tijdloos aanvoelen. De grondleggers hebben vele richtlijnen opgesteld voor andere ontwerpers om zo niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. In deze Guiding Principles staat onder andere informatie over kleuren, iconen, hiërarchie en animaties.

In mijn onderzoek richt ik mij op webdesigners, omdat ik dit zelf ook ben. Ik wil nog wat vragen met betrekking tot Material Design aan mijn doelgroep vragen om zo de resultaten te toetsen. Zo wil ik vragen wat ze zelf van de richtlijnen vinden en of ze denken dat deze richtlijnen creativiteit bij ontwerpers vermindert.

Met de antwoorden op deze vragen wil ik mijn hoofdvraag gaan beantwoorden.

Synopsis – Lisa Ederveen

Naam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291
Specialisatie: UXD
Format: Mini-hoorcollege
Docent: Sandra Bukman

Een onzichtbare ziekte onzichtbaar genezen

Hoe onvoorstelbaar het ook mag klinken, de voorspelling is dat depressie in onze eeuw doodsoorzaak #1 hart- en vaatziektes zal overschaduwen. We gebruiken dezelfde term ‘depressief’ om sombere wolken met regen te beschrijven of als je geen lichtpuntje meer ziet en je zelfmoord pleegt. Een depressie ook heel lastig te herkennen en om te diagnosticeren, want iedereen heeft toch wel eens een dipje? Het is daarnaast makkelijker om te zeggen dat je een lichamelijke ziekte hebt, maar praten over een psychisch probleem dat niet direct zichtbaar is voor je omgeving is dan ook een taboe. Wat als mensen vinden dat je je aanstelt? Maar als je er niks mee doet, wordt het probleem steeds groter. Die schaamte zorgt ervoor dat er geen professionele hulp wordt gezocht en blijven hangen in het onzichtbare internet. 

Daarnaast zijn chatbots een onmisbare trend in 2017. Ze worden persoonlijker, humaner en worden steeds vaker ingezet door bedrijven. Daarom kijken we tijdens mijn seminar naar welke steun tieners nodig hebben bij deze klachten, hoe het hulpzoekproces voor tieners verloopt, hoe ver we zijn met chatbots in de hulpverlening en uiteindelijk hoe chatbots ingezet kunnen worden om online steun te bieden voor tieners met depressieve klachten.

 

Onderzoeksvraag- Miriam Loef

Naam: Miriam Loef
Studentnummer: 1661891
Specialisatie: User Experience Design
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen wij inspelen op de verwachting dat wij in de nabije toekomst 150 jaar oud gaan worden?

Deelvragen:
– Hoe is de levensverwachting door de jaren heen geëvolueerd?
– Welke technologische ontwikkelingen zijn nodig om de mens ouder te laten worden, zijn deze überhaupt nodig?
– Hoe gaan wij mensen hier mee om/Hoe hebben wij dit in het verleden gedaan?
– Wanneer zou dit plaats kunnen vinden?

Motivatie
De technologische ontwikkelingen gaan hard. De kennis waarover wij beschikken in combinatie met de mogelijkheden, gaan ervoor zorgen dat mensen veel ouder kunnen worden. Wat als de mens binnenkort 150 jaar kan worden? Dit brengt veel verandering met zich mee. Hoe zit het met ons geestelijke gestel, zijn wij daar binnenkort al klaar voor? Zelf ben ik heel erg nieuwsgierig naar hoe wij omgaan met deze ontwikkelingen en of dit misschien wel te snel gaat ten opzichte van de geestelijke ontwikkelingen.