Onderzoeksvraag Seminar – Bieneke Nommensen

Naam: Bieneke Nommensen
Studentennummer: 1678463
Specialisatie: Content design
Klas: JDE-CONT-2B
Docent: Sandra Bukman
Format: Animatie

Hoofdvraag:
Hoe kunnen we content zo inzetten dat het bijdraagt aan betere communicatie tussen dokters en (hart)patiënten tijdens het behandelproces?

Eventuele deelvragen:
1. Hoe is de communicatie nu tussen artsen en (hart)patienten?

2. Hoe kun je content inzetten voor het verbeteren van communicatie?

3. Hoe wordt content voor patienten momenteel ingezet in de gezondheidszorg?

Motivatie:

De gezondheidszorg staat niet overal bekend als de meest soepele of communicatieve instantie. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk voor de patiënt wat er nu wel of niet mogelijk is en waar nog aandacht aan moet worden besteed tijdens of na de behandeling. Er is vaak weinig overzicht voor de patiënt.

Ik denk dat het zeker belangrijk is om de interactie tussen doktoren en patiënten wat meer aandacht te geven. Sinds mijn familie vrij veel ervaring heeft met de gezondheidszorg, wilde ik kijken of ik hier wat mee zou kunnen doen vanuit een CMD oogpunt. 

 

Seminar Concept – Onderzoeksvraag – Dominique de Bruijne

Naam: Dominique de Bruijne
Studentnummer: 1674510
Specialisatie: Concept Design
Docent: Sandra Bukman
Format: Mini-hoorcollege

 

Onderzoeksvraag

Hoe pas je de techniek van emotionele overdracht in films toe op storytelling in marketingcommunicatie?

 

Motivatie

Ik gek ben gek op films en ik kan altijd heel gefascineerd raken door de fantasie en techniek die gebruikt wordt om compleet nieuwe werelden te scheppen. De manier waarop Tolkien bijvoorbeeld hele talen heeft ontwikkeld voor zijn films en personages weet neer te zetten op dusdanige manier dat ze doorgrond zijn vind ik bewonderenswaardig. Bij mij valt of staat een film met de verhaallijn en de manier waarop emotie worden overgebracht bij de kijker. Het draagt bij aan de geloofwaardigheid en de beleving van de film.

Ik wil gaan onderzoeken van welke technieken helpen bij het overgedragen van emoties aan de kijker en ook hoe deze technieken vervolgens gebruikt kunnen worden binnen marketingcommunicatie.

Nu het voor brands steeds belangrijker is om niet alleen een goed product te verkopen maar ook een goed verhaal lijkt mij dit een interessant onderzoek wat ik hoop tevens toe te kunnen passen tijdens mijn aankomende stage bij Vue Cinema.

 

Eindoplevering Seminar UX – Herkansing blok A – Lexanne Sluijter

Naam: Lexanne Sluijter
Studentnummer: 1660334
Specialisatie: User Experience Design
Datum: 27/10/2017
Docent: Sandra Bukman
Format: Mini Hoorcollege

Hoofdvraag:
Worden de design patterns in de game Dragon Age Inquisition correct toegepast?

Lexanne Sluijter Onderzoeksverslag met Reflectie

Lexanne Sluijter Presentatie

Lexanne Sluijter Opname Presentatie

Eindoplevering Seminar | Herkansing blok A | Make room for trends | Lynn Eeftink

Naam: Lynn Eeftink
Studentnummer: 1665912
Docent: Sandra Bukman
Specialisatie: Concept Design
Format: Hoorcollege

Hoofdvraag: Op welke manier speelt IKEA met het concept Make room for Life in op de huidige trends in de retailbranche?

Onderzoeksverslag
Reflectieverslag
Hoorcollege

Link interview Linda Sinnema: https://drive.google.com/file/d/0BzrZkmfJHk-Ualprd2twdXVJSkU/view?usp=sharing

Link interview Will Quaedackersl: https://drive.google.com/file/d/0BzrZkmfJHk-Ualprd2twdXVJSkU/view?usp=sharing

Synopsis Ryhlana Haagen

Naam: Ryhlana Haagen
Studentennummer: 1660850
Docent: Sandra Bukman
Specialisatie: User Experience Design
Format: Mini Hoorcollege

Onderzoeksvraag:
Hoe kan gamification ervoor zorgen dat de customer loyalty verhoogd wordt voor de H&M club?

 Synopsis
Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Dit heeft mijn nieuwsgierigheid opgewekt omdat ik in mijn vrije tijd regelmatig games speel en erg benieuwd ben naar hoe gamedenken en technieken omgezet kunnen worden naar een niet-game omgeving. Wat wordt hier precies onder verstaan en hoe pas je dit toe? Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat gamification vrijwel altijd voor positieve veranderingen zorgt, mits dit goed toegepast wordt. In het mini-hoorcollege ga ik uitleggen hoe je hier op de juiste manier gebruik van kunt maken.

Ik heb voor de H&M club gekozen omdat het een loyaliteitsprogramma is wat nog niet aan zijn potentie voldoet. Ik denk dat hier meer uitgehaald kan worden en dit wil ik graag onderzoeken a.d.v. gamification.

In het mini-hoorcollege zal ik vooral ingaan op de theorie rondom gamification. Hoe werkt het en hoe pas je het toe? Ook zal ik een aantal voorbeelden laten zien om zo een compleet beeld te geven van wat gamification is. Als laatste zal ik behandelen hoe H&M het in de H&M Club kan toepassen op zo’n manier dat het bijdraagt aan de customer loyalty.

 

220 woorden

Onderzoeksvraag Ryhlana Haagen

Naam: Ryhlana Haagen
Studentennummer: 1660850
Docent: Sandra Bukman
Specialisatie: User Experience Design
Format: Mini Hoorcollege

 

Onderzoeksvraag:
Hoe kan gamification ervoor zorgen dat de customer loyalty verhoogd wordt voor de H&M club?

Deelvragen:
-Wat is gamification?
-Wat is customer loyalty en hoe werkt het?
-Wat is de H&M club en hoe kan gamification toegepast worden in de H&M club?

 

Motivatie:
Naast school heb ik een bijbaan als weekendhulp bij H&M. De werkzaamheden bestaan uit de winkel netjes houden/aanvullen, het beantwoorden van de vragen van de klanten en we worden we erop aangestuurd de H&M Club aan te prijzen en nieuwe clubleden te werven. Ik kom dus veel in aanraking met de H&M Club. Echter stuit ik regelmatig op klanten die geen member zijn en hier geen interesse in hebben of klanten die member zijn maar er geen gebruik meer van maken. Voor mijn seminar wil ik mij focussen op de groep die de app heeft verwijderd. Deze groep is lid van de club maar er gebeurt toch iets waardoor ze er geen gebruik van maken. Toen ik onderzoek deed naar mogelijke onderwerpen voor mijn seminar kwam ik op de term ‘Gamification’ terecht. Ik wil graag onderzoek doen naar gamification en naar hoe dit toegepast kan worden in de H&M club om zo de customer loyalty te verhogen.

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch
Enquete

Bronnen:

[Wat is H&M Club?]. (z.j.). Geraadpleegd van http://www2.hm.com/nl_nl/hmclub/info.html
Chou, Y. (z.j.). What is gamification? Geraadpleegd van http://yukaichou.com/gamification-examples/what-is-gamification/

 

237 woorden

Synopsis | Simone Dekker

Naam: Simone Dekker
Studentnummer: 1664220
Docent: Sandra Bukman
Specialisatie:: User Experience Design
Format: Animatie

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen robots met kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat eenzame ouderen zich minder eenzaam voelen en ook daadwerkelijk minder eenzaam worden?

Robots voor eenzame ouderen 
Wanneer we het over robots hebben, spreken we ook over kunstmatige intelligentie. Robots hebben namelijk kunstmatige intelligentie nodig willen zij ouderen kunnen helpen in de zorg. Zij zullen anders niet slim genoeg zijn en ook zelfs gevaarlijk worden voor ouderen.

Na veel onderzoek te hebben gedaan naar de robots die al op de markt zijn, kon ik concluderen dat robots een positieve reactie opwekken bij de (eenzame) ouderen. Ze geven de ouderen veel energie, helpen hen met het onthouden van bepaalde zaken en de ouderen worden er rustiger van.

Experts wijzen ons er wel op dat de robots geen vervanging moeten zijn, maar slechts een toevoeging. Verder zijn de meningen over robots enorm verdeeld. De huidige maatschappij vindt het een eng idee dat er robots op de markt komen. Zij zijn bang dat hun banen ingenomen worden en het feit dat ze heel erg op ons gaan lijken maar geen mens zijn, vindt men ook een erg ongemakkelijk idee.

Aantal woorden: 159