Onderzoeksvraag – Lisa Ederveen

Voor- en achternaam: Lisa Ederveen
Specialisatie: UXD
Docent: Sandra Bukman

Hoofdvraag: Hoe kunnen chatbots online steun bieden voor tieners met een depressieve klachten?

Deelvragen:

  • Hoe wordt depressie ervaren onder de tieners?
  • Hoe kunnen tieners op dit moment online-zelfhulp ondernemen?
  • Wat zijn chatbots en wat kan je er mee?
  • Welk effect kunnen chatbots hebben op depressieve klachten?

Motivatie:
Afgelopen weken hebben we veel kunnen leren over hoe belangrijk dagelijkse sociale steun is in de teen drama serie: 13 Reasons Why. Dit heeft mij aan het denken gezet over hoe protagonist Hannah Baker mogelijk online steun had kunnen vinden door middel van een onmisbare trend in 2017: chatbots. Het is bijna onbegrijpelijk dat de serie niet uitgelicht heeft op welke manieren Hannah Baker met online-zelfhulp haar depressieve klachten kon verminderen of verzachten. Naar mijn mening een onderdeel dat nu nog relevant is om te onderzoeken, te betrekken tot het fenomeen chatbots en naar buiten te brengen.

Gekozen format:
Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:
Boeken

  • Swaab, D. (2016). Wij zijn ons brein. Zutphen, Nederland: Uitgeverij Atlas Contact B.V.
  • Martin, L. (2015). Dacht je alles gehad te hebben: over burn-out en depressie bij jongeren. Enschede, Nederland: Uitgeverij Ipskamp.
  • Fox, E. (2012). Het positieve brein. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Boekerij.
  • Lely, A. (2012). Wat depressie met je doet. Zoetemeer, Nederland: Uitgeverij Boekencentrum.

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch
Expert/diepte interviews

Leave a Reply