Onderzoeksvraag – Carl Boelens

Naam: Carl Boelens
Studentnummer: 1661054
Docent: Rob van den Idsert
Specialisatie: Content
Format: mini-hoorcollege
Onderzoeksvraag:
Hoe kan interaction design ingezet worden in de podiumkunsten, om theater als medium te kunnen laten voortbestaan?
Deelvragen:
 • Wat is interaction design?
 • Hoe wordt interaction design op dit moment al ingezet in de podiumkunsten?
 • Welke kansen liggen er nog open voor de podiumkunsten op het gebied van de inzet van interaction design?
 • Welke toekomst hebben de podiumkunsten zonder inzet van interaction design?
 • Voor welke negatieve neveneffecten kan interaction design in het theater zorgen?
Bronnen:
 • Karlijn Benthem en Rosa Fontein (regisseuses van Kings of War jr. – Toneelgroep Amsterdam)
 • Robert Groenewald (Experience Designer voor o.a. de dansvoorstelling The Definition of Done)
 • Pépé Heijenberg (Interactive Performance Designer voor theater)
Motivatie
Mijn interesse voor theater speelt de laatste jaren een grote rol in mijn leven. Ook in de afgelopen drie jaren CMD heb ik die fascinatie niet onder stoelen of banken geschoven. Ik ben juist op bezoek gegaan naar de verbinding van CMD met theater. Ik kwam er in de jaren achter dat storytelling een belangrijke verbindend element is van beiden vakgebieden. Zo kwam ik uit op mijn keuze voor Content Design als specialisatie. Wat ik mij tijdens deze specialisatie goed realiseerde, is dat theater altijd een heel traditioneel medium is gebleven, waar op het gebied van content nog veel te winnen is. Interaction design krijgt een steeds grotere rol in de podiumkunsten en ik ben benieuwd welke kansen dit biedt voor dit traditionele medium.

5 thoughts on “Onderzoeksvraag – Carl Boelens

 1. Ontvangen feedback:
  – specifieker –> welke vorm podiumkunst?
  – specifieker –> welke toneelgroep of welk toneelstuk?
  – ‘om theater als medium te kunnen laten voortbestaan’ vervangen door iets content-gerichts.
  – bij deelvragen bronnen en onderzoeksmethoden toevoegen en uitleggen waarom die relevant zijn.

  Nieuwe onderzoeksvraag:
  Hoe zet Toneelgroep Amsterdam interaction design in om de storytelling van Kings of War jr. te beïnvloeden?

  Nieuwe deelvragen:
  – Wat is interaction design? (literatuuronderzoek in Interaction Design – beyond human-computer interaction)
  – Wat bewoog de regisseuses van Kings of War jr. om interaction design toe te passen? (diepte-interview met Karlijn Benthem en/of Rosa Fontein, regisseuses van Kings of War jr.)
  – Hoe heeft interaction design invloed op het gedrag van de toeschouwer?
  (diepte-interview met regisseuses en literatuuronderzoek in Interaction Design – beyond human-computer interaction)
  – Hoe heeft interaction design invloed op het gedrag van de acteurs?
  (diepte-interview met Judith Meibergen, actrice in o.a. Kings of War jr.)
  – Welke negatieve neveneffecten heeft interaction design op het stuk?
  (diepte-interview met zowel de regisseuses als de acteurs en actrices)

 2. Ontvangen feedback:
  – Zorg ervoor dat de antwoorden op je deelvragen je hoofdvraag beantwoorden.
  – Integreer storytelling in je overige deelvragen.
  – Integreer je kadrering van de term ‘interaction design’ in je inleiding. Zoek hier wel een relevante bron bij, waarin de term door een autoriteit op het gebied van interaction design volgens hem wordt beschreven.
  – Integreer de negatieve neveneffecten van interaction design in het toneel in je overige deelvragen.

  Nieuwe onderzoeksvraag:
  Waarom zet Toneelgroep Amsterdam interaction design in, in het stuk Kings of War jr?

  Nieuwe deelvragen:
  – Wat bewoog de regisseuses om interaction design toe te passen in het stuk?
  (diepte-interview met Karlijn Benthem en/of Rosa Fontein, regisseuses van Kings of War jr.)
  – Hoe heeft interaction design invloed op het gedrag van de toeschouwers?
  – Hoe heeft interaction design invloed op het spel van de acteurs?

 3. Omdat er op het gebied van interactie in het theater relatief weinig literatuur te vinden is en die interactie zich in de meeste gevallen alleen focust op actie (van de acteurs) en reactie (van het publiek), ben ik geneigd de term ‘interaction design’ in mijn hoofdvraag te vervangen door ‘intermedialiteit’. Daarnaast ben ik in de oude hoofdvraag vooral aangewezen op diepte-interviews met regisseurs en acteurs. Die zijn moeilijk te bereiken.

  Nieuwe hoofdvraag:
  Hoe zet Toneelgroep Oostpool intermedialiteit in om een voorstelling dynamischer te maken?

  Nieuwe deelvragen:
  Wat beweegt regisseur [naam (afhankelijk van wie ik kan spreken)] om intermedialiteit toe te passen in het stuk?
  Hoe heeft intermedialiteit invloed op het gedrag van de toeschouwers?
  Hoe heeft intermedialiteit invloed op het spel van de acteurs?

  Onderzoeksmethoden:
  – Literatuuronderzoek. In het antwoord op mijn nieuwe hoofdvraag is het van belang dat ik de geschiedenis van intermedialiteit in het theater ken. Bronnen die ik hiervoor ga gebruiken zijn: het boek ‘Bay-Cheng, S., Kattenbelt, C., Lavender, A., & Nelson, R. (2010). Mapping Intermediality in Performance. Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.’, het artikel ‘Kattenbelt, C. (2008). Intermediality in Theatre and Performance. Definitions, Perceptions and Medial Relationships, 11(1), 1-11.’, het boek ‘Kattenbelt, C. (2006). Intermediality in Theatre and Performance. Leiden, Nederland: Brill.’
  – diepte-interview. Omdat ik Toneelgroep Oostpool als leidraad wil gebruiken voor het beantwoorden van mijn hoofdvraag, is het noodzakelijk om met een regisseur te praten die mij meer kan vertellen over het maakproces en de rol van intermedialiteit in de producties van Toneelgroep Oostpool. Daarnaast kan ik door middel van diepte-interview een beter beeld krijgen van intermedialiteit in het toneel op algemeen gebied door gerichte vragen te stellen aan grote kenners op dit gebied. Respondenten die ik wil proberen te bereiken zijn: Chiel Kattenbelt, hoogleraar aan de Hogeschool Utrecht en auteur van verschillende boeken op het gebied van intermedialiteit in performance art. Daarnaast wil ik graag Pépé Heijenberg spreken, interactive performance designer voor theater.

 4. Nieuwe hoofdvraag:
  Hoe heeft Toneelgroep Amsterdam Junior intermedialiteit ingezet in de voorstelling Kings of War Junior, om het stuk dynamischer te maken?

  Nieuwe deelvragen:
  • Wat houdt intermedialiteit op het toneel in?
  – interview met Chiel Kattenbelt, hoogleraar geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en auteur van o.a. de boeken Intermediality in Theatre and Performance en Mapping Intermediality in Performance
  – literatuuronderzoek in Drama en Toneel – Een beknopte geschiedenis van Marcel Schmeits, Geschiedenis van het theater van Phyllis Hartnoll, Mapping Intermediality in Performance van Sarah Bay-Cheng, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender en Robin Nelson en Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships van Chiel Kattenbelt

  • Welke elementen van intermedialiteit bevat Kings of War jr?
  – Analyse van https://www.theaterkrant.nl/nieuws/democratie-klein-kings-war-jr/, http://www.depit.nl/2017/04/11/klassiek-versus-experimenteel-sons-daughters-jr/ en http://hetkind.org/2016/05/12/kings-war-junior-kruipt-onder-je-huid-wat-voor-leider-ben-ik-eigenlijk/
  – Interview met Rosa Fontein, regisseuse van Kings of War Junior en Judith Meibergen, actrice in Kings of War Junior.

  • Welk effect heeft intermedialiteit in Kings of War Junior op de interactie tussen spelers en publiek?
  – Analyse van https://www.theaterkrant.nl/nieuws/democratie-klein-kings-war-jr/, http://www.depit.nl/2017/04/11/klassiek-versus-experimenteel-sons-daughters-jr/ en http://hetkind.org/2016/05/12/kings-war-junior-kruipt-onder-je-huid-wat-voor-leider-ben-ik-eigenlijk/
  – Interview met Rosa Fontein, regisseuse van Kings of War Junior en Judith Meibergen, actrice in Kings of War Junior.
  – literatuuronderzoek in Drama en Toneel – Een beknopte geschiedenis van Marcel Schmeits, Geschiedenis van het theater van Phyllis Hartnoll, Mapping Intermediality in Performance van Sarah Bay-Cheng, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender en Robin Nelson en Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships van Chiel Kattenbelt

 5. Nieuwe hoofdvraag: Hoe heeft Toneelgroep Amsterdam Junior intermedialiteit ingezet in de voorstelling Kings of War Junior?

  Inleidende vragen:
  • Wat is intermedialiteit?
  • Waarom is Kings of War Junior een interessant toneelstuk binnen intermedialiteit?

  Nieuwe deelvragen:
  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van intermedialiteit, wanneer toegepast op het toneel?
  • Welke elementen van intermedialiteit bevat Kings of War jr?
  • Welk effect heeft intermedialiteit in Kings of War Junior op de interactie tussen spelers en publiek?

Leave a Reply