Onderzoeksvraag – Tom van Woerkom

Naam: Tom van Woerkom

Studentnummer: 1608709

Specialisatie: Visual Design

Blok: B

Onderdeel: Onderzoeksvraag

Format: Mini hoorcollege

Docent: Annemieke Pesch

HOOFDVRAAG

Welke invloed kan kunstmatige intelligentie hebben op de toekomst van het vak visueel ontwerpen?

DEELVRAGEN

  • Wat is kunstmatige intelligentie?
  • Voor welke doelen wordt kunstmatige intelligentie op dit moment gebruikt?
  • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie in de toekomst?
  • Welke kansen en bedreigingen brengt kunstmatige intelligentie met zich mee?

MOTIVATIE

Kunstmatige intelligentie kan ervoor gaan zorgen dat veel banen later misschien niet meer bestaan. Dit kan er voor zorgen dat hele vakgebieden later niet meer door mensen worden gedaan. Ik wil graag onderzoeken wat dit betekent voor visueel ontwerpers. Wordt kunstmatige een bedreiging voor het hele vakgebied of zorgt het voor meer extra mogelijkheden?

MOGELIJKE BRONNEN

http://www.psfk.com/2015/09/artificial-intelligence-designers-replace-humans-artificium.html

http://www.creativebloq.com/graphic-design/should-designers-be-worried-about-ai-91516763

http://www.digitalartsonline.co.uk/news/interactive-design/how-artificial-intelligence-will-take-work-away-from-design-studios-what-you-can-do-about-it/

http://designobserver.com/article.php?id=2067

 

Leave a Reply