Eindoplevering – Kim van Veldhuijzen

Voor- en achternaam: Kim van Veldhuijzen
Studentnummer: 1663107
Klas: JDE-UXD-4
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini-hoorcollege
(Eindcijfer: 6,9)

 

Hoofdvraag:
Hoe kan emotional design toegepast worden op de websites van het UMC?

 

Documenten: 

 

Leave a Reply