Eindoplevering // Daphne Davelaar

Voor- en achternaam: Daphne Davelaar
Klas: Concept
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksvraag: In hoeverre verschilt het nieuwe productdesign van de Etos met het oude design en wat is de gedachte hierachter?

Documenten:
Onderzoeksverslag_DaphneDavelaar
Reflectieverslag_DaphneDavelaar
Presentatie_DaphneDavelaar

Leave a Reply