Eindoplevering | Danique Schimmel

Naam: Danique Schimmel
Studentnummer: 1655677
Klas: Concept Design
Docent: Rob van den Idsert
Blok: D
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van influencer marketing bij het bekend maken van het nieuwe product Magnum Pints?

Onderzoeksverslag: Magnum Pints – Danique Schimmel
Presentatie: Presentatie Magnum Pints – Danique Schimmel
Reflectie verslag: Reflectie – Danique Schimmel

Leave a Reply