Onderzoeksvraag – Lisa Ederveen – Herkansing

Voor- en achternaam: Lisa Ederveen
Studentennummer: 1638291

Specialisatie: Content Design
Docent: Rob van den Idsert

 

Hoofdvraag: Wat kunnen Emoji bijdragen aan de content creation van CMD’ers?

Deelvragen:

  1. Wat is de toegevoegde waarde van Emoji in digitale communicatie?
  2. Waarop moet je letten bij het gebruiken van Emoji?
  3. Hoe kan je Emoji praktisch of creatief inzetten?

Motivatie:
Geen taalbarrieres meer! (Bijna) iedereen spreekt namelijk Emoji. Niet alleen generatie Y & Z maken frequent gebruik van emoticons, ook de ouderen blijken steeds vaker een smiley te sturen. Emoji’s worden daarmee steeds belangrijker in onze manier van communiceren in online omgevingen. Met deze emotie beladen symbolen brengen wij mensen gevoel over wat met simpele tekst niet kan. Tijdens mijn content stage bij Onlane, heb ik verschillende social media posts gerealiseerd waar de lezers films moesten raden op basis van alleen Emoji’s. Hier kreeg ik zoveel verschillende antwoorden op, dat ik wel kon concluderen dat er ook een keerzijde is. Emoji’s zijn op meerdere manieren zijn te interpreteren. Wij moeten in ons werkgebied deze taal volledig leren begrijpen, zodat wij deze ook slim kunnen inzetten. Ik wil daarom graag diep graven in wat Emoji’s betekenen voor de hedendaagse communicatie en hoe wij als CMD’ers hierop kunnen inspelen als we content creëren.

Gekozen format:

Mini-hoorcollege

Relevante literatuur:

Coster, M. (2017). Zeg het met emoji – Overtuigen en beïnvloeden met emoticons. Amsterdam, Nederland: Boom Uitgevers.

Piercy, J (2013). Symbols: A Universal Language. Geraadpleegd van https://books.google.co.uk/books?id=XRbdAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=symbols:+a+universal+language&hl=en&sa=X&ved=0CCYQ6AEwAGoVChMI0dmSjo2LyQIVAZAUCh1Gkghq#v=onepage&q=symbols%3A%20a%20universal%20language&f=false

Stark, L., & Crawford, K. (2015). The Conservatism of Emoji: Work, Affect, and Communication. Geraadpleegd van http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305115604853 

Verheijen, L. (2016, januari). Emoji voor dummies: multimodaliteit in digitale communicatie met 144 pixels. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/profile/Lieke_Verheijen/publication/303873211_Emoji_voor_Dummies_multimodaliteit_in_digitale_communicatie_met_144_pixels/links/57597ce408ae9a9c954efe90.pdf

Walter, J., & D’Addario, K. (2001). The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer-Mediated Communication. Geraadpleegd van https://pdfs.semanticscholar.org/e6d0/bc12132aa70fc848d08e9a64deab711f8a78.pdf

Onderzoeksmethodes:

  • Deskresearch

Leave a Reply