Onderzoeksvraag – Renée ter Haar

Naam: Renée ter Haar
Studentennummer: 1697811
Specialisatie: Concept design
Klas: JDE-CONCD-3B
Docent: Rob van den Idsert
Format: Mini hoorcollege

Hoe kan de gemiddelde mens creatieve therapie toepassen in zijn dagelijks leven om zo tot een betere mentale gemoedstoestand te komen?

Eventuele deelvragen:
Wie is de gemiddelde mens? (doelgroep)
Welke methoden worden er momenteel in creatieve therapie toegepast?
Welke psychologische effecten hebben deze methoden op het menselijk brein?
Hoeveel tijd/geld/moeite zou de doelgroep aan de creatieve therapie willen besteden?

Motivatie
Ik heb al een keer onderzoek gedaan naar hoe je creativiteit kunt stimuleren. Uit dit onderzoek kwamen natuurlijk een groot aantal manieren om je brein als het ware wakker te schudden en aan de slag te zetten. Omdat ik dit zo’n interessant onderwerp vind zou ik me er graag verder in willen verdiepen. Deze keer zou ik me echter meer in het psychologische deel van dit onderwerp willen verdiepen en zou ik het onderwerp graag van een andere invalshoek willen bekijken.

Ik ben zelf op mijn elfde door een vriendin begonnen met schilderen. Sindsdien ben ik regelmatig bezig met het maken van dingen. Ik merk persoonlijk dat dingen als schilderen mij een soort time-out geven. Tijdens het schilderen kan ik als het waren even helemaal uit het leven stappen. Daarnaast geeft het hebben van een eindproduct mij een voldaan gevoel. Je zou het kunnen zien als een soort reset. Ik zou graag onderzoeken of bezig zijn met iets creatiefs mensen zou kunnen helpen om zich beter te voelen. Het lijkt mij leuk om misschien een manier of product te vinden/bedenken waarmee mensen gewoon thuis aan de slag kunnen en om dit te onderbouwen met onderzoek naar de psychologie erachter.

Leave a Reply