Synopsis – Babet van Straaten & Charlotte Bosland

Naam:                               Babet van Straaten & Charlotte Bosland
Studentennummer:         1630122 & 1659058
Specialisatie:                    UX
Klas:                                  JDE-UXD-2A
Docent:                             Monique Dullaart
Format:                             Documentaire

Hoofdvraag:

Hoe kan je met fotografie storytelling overbrengen aan het publiek?

Deelvragen

Wat is storytelling?

Storytelling is in de basis het vertellen van verhalen en anekdotes. Dit kunnen zowel fictieve verhalen zijn als dagelijkse, waargebeurde verhalen. Het vertellen van een verhaal waarin gebeurtenissen elkaar opvolgen die een samenhang met elkaar vertonen. Daarbij heeft een verhaal altijd een begin, midden en een eind maar ook een setting, personage en een plot.

Wat is fotografie en waar wordt dit voor gebruikt?

Fotografie is een combinatie van subjectieve gedachten, creatieve verbeelding, visueel ontwerp, technische vaardigheden en organisatievermogen. Fotografie wordt gebruikt voor zelfexpressie en het vertellen van verhalen. Toen fotografie net was uitgevonden werd het vooral voor portretopnamen gebruikt. De ontwikkeling van de fotografie bracht kunstenaars verder op hun weg van verkenning en experiment.

Hoe kun je storytelling gebruiken in fotografie?

Veel verhalen hebben een tijdsduur en een plot maar fotografische beelden hebben geen tijdsduur. Visuele verhalen zijn eigen geen verhaal in woord maar enkel beeldende verwijzingen naar een achterliggend verhaal. Bij een serie foto’s wordt het verhaal geïmpliceerd, voor de toeschouwer zou het verhaal duidelijk worden gemaakt door een bijpassend verhaal die aansluit op de foto’s, of de toeschouwer kan een eigen verhaal aan de foto’s koppelen.

Spelen fotografische technieken een rol bij het overbrengen van een story?

Fotografische technieken kunnen zeker een rol spelen bij het overbrengen van een story. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een uitsnede. Om een spannende compositie te maken is er de Gulden snede. Deze methodes zorgt voor een interessante compositie en kan een toegevoegde waarden hebben bij het overbrengen van een verhaal.

Hoe breng je als professionele fotograaf storytelling over aan je publiek?

Nog te beantwoorden d.m.v. resultaten interviews. 

Tijdens ons onderzoek kwamen we erachter dat een aantal deelvragen op elkaar leken. Wij hebben besloten om bepaalde deelvragen samen te voegen. Tijdens onze interviews kregen wij veel informatie over storytelling in de toekomst. Om die reden hebben wij besloten om een nieuwe deelvraag op te stellen, namelijk: Hoe zien fotografen storytelling d.m.v. fotografie in de toekomst?

Wat wij nog moeten onderzoeken is waar fotografie tegenwoordig nog meer voor wordt gebruikt, om de tweede deelvraag goed te kunnen beantwoorden. Verder moeten wij bij alle deelvragen nog onze informatie uit de interviews toevoegen en verwerken.

Leave a Reply