Synopsis Aimee Raadman-Laycock

Naam: Aimee Raadman-Laycock

Studentnummer: 1635130

Specialisatie: UX

Klas: Herkanser

Docent: Thijs Waardenburg

Synopsis

______________________________________________________________________

Hoofdvraag van het onderzoek:

Hoe kan persuasive design invloed uitoefenen op het gebruikersgedrag van de smartphone / social media, met het uiteindelijke doel het gebruik hiervan te verminderen?

Deze hoofdvraag heb ik verdeeld onder een aantal deelvragen en een aantal subvragen:

Deelvraag 1:
Wat zijn de cijfers op het moment? Hoeveel mensen zijn/geven aan dat ze verslaafd zijn aan social media/smart-phone (en welke problemen brengt dat met zich mee?)

 • Hoeveel mensen in Nederland zijn in het bezit van een smartphone?
 • Wat zijn de (dagelijkse) bezigheden van de mensen op zijn/haar smartphone?
 • Welke social media platformen zijn het meest populair?
 • Hoeveel mensen geven aan verslaafd te zijn aan hun smartphone/social media?
 • Hoeveel uur spenderen de mensen (gemiddeld) op social media/smart-phone?
 • Welke problemen brengt deze verslaving met zich mee?

Feiten en cijfers. Daar ben ik eerst naar gaan kijken. Het komt er op neer dat er al een hele hoop relevante resultaten zijn gevonden. Ik heb ontdekt hoeveel mensen aangeven verslaafd te zijn aan de smartphone/social media, maar een nog veel groter percentage zegt last te hebben van het contstant online/bereikbaar moeten zijn.

Deelvraag 2: Wat is persuasive design  en hoe wordt dit toegepast op social media?

 • Wat is de definitie van Persuasive Design en wat houdt het in?
 • Welke theoriën/methoden zijn er omtrent Persuasive Design?
  • Behaviour Model by BJ Fogg
  • Cialdini
  • Behaviour Change model
 • Hoe wordt persuasive Design toegepast in de top 3 meest populaire social media?

Door te kijken hoe persuasive design wordt toegepast bij social media, kunnen we goed zien hoe het precies werkt. Aan de hand van de 3 theoriën zal ik de 3 meest populaire social media platforms analyseren. Er moet nog wat onderzoek plaatsvinden op deze deelvraag. Dit gaat hand in hand met een interview. Tot nu toe lijkt het erop dat de meest populaire social media platformen gebruik maken van Wederkerigheid en sociale bewijskracht.

Deelvraag 3: Waardoor raken we verslaafd? (aan social media/Smartphone)

 • Verslaving, Social media en de hersenen
 • Dopamine

In deze deelvraag ga ik meer in op de psychologie van persuasive design; Hoe werkt dit nou in het brein? Wat ik tot nu toe onderzocht heb, is dat er, elke keer dat iemand een like krijgt, getagd wordt of er een berichtje wordt geplaatst op de tijdlijn, er dopamine vrijkomt. Door dopamine voel je je blij, een soort ‘blijheidstofje’. Dopamine komt niet alleen hierin voor, maar wordt ook aangemaakt bij drugs en alcohol. Om deze deelvraag verder te beantwoorden, wil ik graag in gesprek gaan met een klinisch neuropsycholoog. Hier wordt aan gewerkt om een interview te regelen.

Deelvraag 4: Welke applicaties bestaan er al om het smartphone gebruik te verminderen door middel van persuasive design en welke patterns worden hierbij gebruikt?

 • Hoe reageert het brein op deze applicaties?
 • Wat zijn andere manieren om dezelfde hoeveelheid dopamine aan te maken als wat men ontvangt met social media gebruik/smartphone gebruik?

Op de markt bestaan er al verschillende applicaties waarbij het doel is om smartphone verslaving tegen te gaan. Tot nu toe heb ik de applicaties Space en Forest gevonden. Dit zijn applicaties die gebruik maken van Persuasive design, om zo het resultaat te bereiken dat ze het gebruik van de smartphone/social media verminderen. Ik moet nog ontdekken hoe deze applicaties werken in onze hersenen. Werkt dit ook op basis van dopamine? Wat maakt deze applicaties persuasive? Zijn er meer producten op de markt die deze verslaving tegen proberen te gaan?

_____________________________________________________________________

Deze deelvragen heb ik tot op heden kunnen invullen door het houden van deskresearch. Deze gegevens wil ik nog aanvullen door het houden van interviews. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar het groeiende ‘probleem’ rondom smartphone /social media verslaving. Daarom heb ik ervoor gekozen zo veel mogelijk deskresearch te doen.

Volgende week hoop ik 2 interviews te kunnen afleggen met een expert op het gebied van Persuasive Design en met een Klinisch Neuropsycholoog gespecialiseerd in gedrag.

One thought on “Synopsis Aimee Raadman-Laycock

 1. Een kleine toevoeging hieraan: Na het onderzoek ben ik erachter gekomen dat een aantal deelvragen overlappen. Daarom heb ik besloten deze deelvragen samen te voegen.

Leave a Reply