Synopsis – Seminar Visual (Robin Grunder)

Naam: Robin Grunder
Studentennummer: 1655223
Specialisatie: Visual Design
Klas: JDE-VISD-2B
Docent: Annemieke Pesch
Format: Mini Hoorcollege

Ik heb ervoor gekozen om mijn onderzoek uit te voeren aan de hand van vier subvragen. Deze zijn als volgt:

  1. Wat maakt een designbureau succesvol?

Mijn onderzoek begint met een onderzoek waarmee ik hoop te achterhalen wanneer je een designbureau succesvol beschouwd. Dit is op het eerste oog een subjectief begrip. Vandaar dat ik er a.h.v. deze vraag achter kom of dit inderdaad het geval is en zo ja, wanneer men een designbureau dan succesvol acht.

  1. Welke fases doorloopt een designbureau van start tot succes?

Aan de hand van deze deelvraag wil ik graag de verschillende fases van het proces belichten. Het is belangrijk om in kaart te brengen waar de kansen, risico’s, mogelijkheden en omslagpunten zich bevinden. Door het proces op te breken in verschillende secties weet je wanneer je je in welke fase van je bedrijf bevindt.

  1. Op welke factoren moet een designbureau in de beginfase inspelen?

Aangezien het proces dat een bedrijf doorloopt tot succes in de vorige deelvraag is opgesplitst in verschillende delen, wilde ik de kansen in de beginfase extra belichten. Dit is één van de belangrijkste fases van je bedrijf, dus deze verdiend extra aandacht.

  1. Hoe zorgt een designbureau ervoor dat hun succes wordt behouden?

Wanneer een bedrijf de beginfase succesvol heeft afgerond en zichzelf op de kaart heeft gezet, is het belangrijk dat het bedrijf zijn succes behoudt en niet afzwakt. Hier focus ik op de factoren die daar een grote rol in spelen.


Het doel van mijn onderzoek is om tot nuttige eindresultaten te komen, waar ik de aankomende jaren veel kennis uit kan halen. Dit onderzoek is heel erg relevant voor mijn eigen bedrijf. Ik ben afgelopen week naar een seminar geweest van de Kamer van Koophandel. Deze was erg nuttig. De rest van mijn resultaten zijn tot dus ver opgedaan uit deskresearch. Hier wil ik de komende weken op doorbouwen. Ik wil mijn onderzoek nog meer diepgang geven door het afnemen van interviews en enquêtes, fieldresearch dus. Met al deze resultaten geef ik uiteindelijk antwoord op de hoofdvraag: Welke factoren bepalen het succes van een designbureau?

Leave a Reply