Synopsis | Eline Mosterd

Eline Mosterd

Hoofdvraag:
“In hoeverre zijn er aanwijsbare factoren te vinden die invloed hebben op het ontstaan van trends binnen print-design?”

Inhoudsopgave

 1. Wat is een trend? (+ Welke soorten trends zijn er?)
  Deskresearch
 2. Welke factoren kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden?
  Boek psychologie en sociologie.
 3. Welke trends zijn er momenteel in het visuele print-design?
  Deskresearch en interviews met trendwatcher en designer
 4. Waar halen designers hun inspiratie vandaan?
  Interviews en experiment met designer
 5. Hoe worden bekende, grote designers geïnspireerd?
  Deskresearch, documentaires ABSTRACT
 6. Welke factoren kunnen invloed hebben op een trend binnen print-design?
  Interviews, deskresearch.

 

Wat is een trend?
Volgens mijn bron https://www.frankwatching.com/archive/2010/11/09/hype-of-trend/ vertellen zij de betekenis van een trend zo: “Volgens van Dale is een trend “ontwikkelingslijn; neiging, richting”. Een hype wordt in hetzelfde woordenboek omschreven als “iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, maar weinig voorstelt”. Het verschil zit ‘m dus in de aandacht (een hype trekt bovenmatig veel aandacht) en of de ontwikkeling doorzet op lange termijn. Daarbij is het onderscheid niet zwart-wit: een hype kan immers prima uitgroeien tot een trend, na een afkoelingsperiode.” Nader onderzoek via andere sites volgt nog.

Welke aspecten kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden?
Voor het onderzoek naar deze deelvraag heb ik het boek Psychologie & Sociologie. Kort samengevat: Fysieke factoren, psychische factoren, sociale factoren, culturele en spirituele factoren, fysische en geografische factoren.

Welke trends zijn er momenteel in het visuele print-design?
Bij het interview met Noortje de Keijzer werden er een paar trends benoemd, kort samengevat: handlettering en kobaltblauw en roze. Ik wil hier nog verder onderzoek naar doen, deskresearch en via interview met een trendwatcher en/of een designer.

Waar halen designers hun inspiratie vandaan?
Deze vraag kan ik grotendeels beantwoorden na het interview met Noortje de Keijzer. Kort samengevat krijgt zij inspiratie van: Instagram en Pinterest, films, een stad bezoeken met andere kleuren of gebouwen, door architectuur, door tijdschriften, door boeken. Ik wil hier nog verder onderzoek naar doen bij designers.

Hoe worden bekende, grote designers geïnspireerd?
Deze deelvraag heb ik nog niet onderzocht, mijn plan is om hierachter te komen doormiddel van deskresearch en het bekijken van de documentaires ABSTRACT.

Welke factoren kunnen invloed hebben op een trend binnen print-design?
Tijdens het interview met Noortje kwam haar gedachte over een trend naar boven: “Ik denk dat het ontstaat vanuit een gevoel of een reactie. Stel een ontwerper, maar het kan ook een uitvinder zijn, die ziet dingen gebeuren om zich heen en die wil een daar een verandering in aanbrengen of een reactie op geven. Dat gaan de ontwerpers doen en ik denk dat er vervolgens uit die reactie trends ontstaan, dus dat er bedrijven en mensen zijn die deze reacties gaan bundelen en dan hier een conclusie uit trekken (de trendwatchers).

Nader onderzoek volgt nog, via interviews en deskresearch. Die trendwatchers gaan dan vaak alle afstudeerpresentaties afstruinen en kijken wat mensen aan het doen zijn en dan zien ze vaak patronen, dat gaan ze bij elkaar zetten en dan is er denk ik een trend geboren.“

Hypothese 1
Ik verwacht dat er verschillende aspecten invloed hebben op het ontstaan van een trend. Ik denk dat grote bedrijven vaak trendsetters zijn, omdat individuen hier vaak een voorbeeld aan nemen. Daarnaast verwacht ik dat bekende designers een grote invloed hebben.

Hypothese aanvulling 2 december
Ik verwacht dat er veel meer aspecten invloed hebben op het ontstaan van een trend. Een trend ontstaat vooral uit een reactie of een tegenbeweging op de huidige staat in de wereld. De status van de wereld heeft invloed op de trends, denk bijvoorbeeld aan oorlog, wanneer er oorlog is zullen er andere trends zijn binnen design dan wanneer er al jaren vredig kan worden ontworpen.

 

 

 

Leave a Reply