Synopsis – Tomas Rijnbeek

Naam: Tomas Rijnbeek
Studentnummer: 1680150
Specialisatie: User Experience
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-lecture
Hoofdvraag

Op welke manier heeft veiligheid invloed op de user experience bij mobiel bankieren?

Deelvragen:

  • Wat is mobiel bankieren?
  • Welke functionele verschillen zijn er op het gebied van veiligheid bij mobiel bankieren t.o.v. internet bankieren?
  • Welke vormen van beveiliging gebruiken banken op een mobiel bankieren app?
  • Welke gevoelens roept beveiliging op bij mobiel bankieren?
  • Heeft de beveiliging invloed op de user flow (het uitvoeren van taken)?

Synopsis:

In Nederland zijn we al erg ver met de manier waarop we betalen. We zien vanuit de banken een digitalisering waarmee bankieren wordt verplaatst naar de smartphone. Velen maken gebruik van mobiel bankieren, maar om mij heen hoor ik ook dat mensen het bewust niet doen. Dit komt omdat mensen een veiligheidsrisico zien in bijvoorbeeld het lekken van gegevens omdat ze op een onbekend netwerk zitten. In dit onderzoek kijk ik hoe banken veiligheid implementeren in bankieren apps. Daarbij vraag ik me af hoe dit invloed heeft op de user experience/flow van de mobiele applicatie.

Met de informatie die ik nu verzameld heb ben ik erachter gekomen dat er meerdere manieren zijn waarop een app goed beveiligd kan worden. Dit zijn niet alleen de dingen die je direct ziet zoals een code om de app binnen te komen, maar ook dat de bank er actief mee bezig is om bij het eerste (en verdere) gebruik van de app laat zien dat zij wel écht zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Dit geeft een gevoel van veiligheid doordat de gebruiker weet dat ze niet met een valse instelling of app te maken hebben.

Ik heb al een duidelijker beeld van hoe banken veiligheid toepassen in hun app. Echter omdat banken niet direct een afspraak konden plannen heb ik de meeste interviews staan voor de week van 10 december. Hier kan ik nog vragen stellen over knelpunten die opkomen met veiligheid in betrekking tot het uitvoeren van taken. Daarnaast wil ik gaan kijken op welke manieren dit invloed heeft door middel van user tests met de gebruiker. Zij zullen het definitieve inzicht geven over hoe veiligheid op de app het gebruik beïnvloed.

Leave a Reply