Eindoplevering – Influencer marketing | Charlotte Strietman

Naam: Charlotte Strietman
Studentennummer: 1675571
Specialisatie: User Experience Design
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-college

Hierbij lever ik het volgende in:

Influencer marketing_seminar_mini hoorcollege

Influencer marketing_seminar_onderzoeksverslag

Zelfreflectie

 

Omdat er iets mis was gegaan met het inleveren van de synopsis lever ik deze hierbij nogmaals in:

Negin Misalehi, Claartjerose, Queenofjetlags, het zijn allemaal vrouwen die online groot zijn geworden. Met vaak meer dan 100.000 volgers op hun sociale mediakanalen worden zij influencers genoemd, vrouwen die een grote invloed hebben op hun volgers. Niet alleen vrouwen maar ook mannen kunnen zichzelf tegenwoordig influencer noemen. Door hun hoeveelheid volgers worden ze regelmatig benaderd door bedrijven die graag meeliften op hun succes. Omdat een bedrijf een bepaalde doelgroep heeft en een influencer ook, heeft een bedrijf vaak de zekerheid dat ze de juiste doelgroep bereiken, wanneer de juiste influencer wordt ingezet. Influencer marketing is niet nieuw maar tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van de ‘macht’ en impact van de influencer. Wij als CMD’ers zullen misschien later bij een reclamebureau deze term steeds vaker tegen komen. Omdat influencer marketing steeds vaker wordt toegepast door de groei van social media lijkt het mij interessant om te kijken naar het bereik wat bedrijven eruit halen en hoe zij bij een influencer het vergroten bereik kunnen meten. Zo kwam ik bij de hoofdvraag: “Hoe kan een bedrijf haar bereik, voor de doelgroep van vrouwen tussen de 18-25 jaar op social media, meten wanneer er gebruik wordt gemaakt van influencer marketing?”

Om tot een goede conclusie te komen heb ik een aantal deelvragen opgesteld. Om deze deelvragen goed te kunnen beantwoorden heb ik verschillende onderzoeksmethodes uitgevoerd zoals deskresearch, boeken lezen en interviews houden. Door verschillende methodes toe te passen ben ik tot verschillende inzichten gekomen. Het onderzoek wat ik tot nu toe uit gevoerd heb ben ik erachter gekomen dat influencer marketing een marketingtool is wat al heel lang toegepast wordt, maar door de groei van de sociale mediakanalen is het gebruik van deze tool sterk gegroeid. Waar ik in mijn onderzoek ook achter ben gekomen is dat influencer marketing als zeer betrouwbaar wordt aanschouwd door consumenten, meer dan normale reclames. Dit komt omdat mensen voor hun gevoel dicht bij een influencer staan en deze kunnen aanschouwen als hun vriend.

Wat ik voor de komende weken wil bereiken is het nog dieper in gaan op influencer marketing en wat de achtergrond daarvan is. Daarnaast zou ik graag nog een bedrijf spreken die in een korte tijd een snelle groei heeft doorgemaakt door middel van influencer marketing. Waar ik dan achter wil komen is hoe zij contact hebben met de influencers waar zij mee werken en hoe zij het bereik bijhouden.

Leave a Reply