Eindoplevering | Ensa Hendriksen

Naam: Ensa Hendriksen
Studentennummer: 1679440
Specialisatie: UXD
Klas: JDE-UXD-3B
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Mini-hoorcollege

Onderzoeksverslag:

Onderzoek_EnsaHendriksen

Reflectie:

Reflectie_EnsaHendriksen

Mini-hoorcollege:

Hoorcollege_EnsaHendriksen

Leave a Reply