Synopsis – Jonas Stolk

Naam: Jonas Stolk
Studentnummer: 1678548
Specialisatie: UXD
Docent: Thijs Waardenburg
Format: Animatie

Material Design: A Visual Language
“Ik wilde een interface ontwikkelen die zo simpel en herkenbaar is als papier, maar door aanrakingen van de gebruiker zijn vorm kan veranderen”, aldus Matias Duarte (Hoofd Android Design). Uit dit idee is Google’s Material Design ontstaan.

Duarte zegt hier eigenlijk twee dingen: Het design moet zo herkenbaar zijn als alledaagse dingen, zoals papieren en propjes die je weggooit en weer tevoorschijn tovert. Op zo’n zelfde manier moet Material Design werken. Daarnaast moet het design dynamisch zijn door aanraking. Hier speelt animatie een hele belangrijke rol in. Deze combinatie gebruikt Google in al haar applicaties, en lijkt me daarom erg interessant om te onderzoeken hoe deze visuele taal de gebruikerservaring bij apps versterkt.

Daarnaast wil ik ook graag kijken hoe twee apps die dezelfde functionaliteiten hebben, waarvan er een is opgebouwd vanuit de design regels van Material Design en eentje die dan niet is, bevonden worden.

Volgens het team van Duarte is dat het design futuristisch moet ogen een van de eisen waar Material Design aan moest voldoen. Inmiddels is Google Material Design al een aantal jaren oud, het komt uit 2014. Daarom wordt waarschijnlijk dit jaar nog Google Material Design 2 aangekondigd. Google heeft laatst de app: Google I/O uitgebracht, die een voorproefje moet geven op Material Design 2. Welke verschillen zijn er nu al te zien met Google Material Design 1 in vergelijking met 2?

Leave a Reply